27.02.12 10:55Н. Будакова, експерт журналу "Оплата праці: бухгалтерський облік та оподаткування"
Джерело: Журнал "Оплата праці: бухгалтерський облік та оподаткування"

Федеральною податковою службою видано Наказ від 06.12.2011 №ММВ-7-3/909 @ "Про внесення змін до додатка до Наказу Федеральної податкової служби від 17.11.2010 №ММВ-7-3/611 @" (далі - Наказ №ММВ-7-3/909 @).

Складання єдиної довідки про доходи фізичної особи

Згідно початковій редакції Наказу № ММВ-7-3/611 @ передбачалося, що єдина довідка про доходи фізичної особи (далі - Довідка) повинна представлятися податковими агентами по кожній фізичній особі, яка отримала доходи від даного податкового агента, окремо за кожною ставкою податку. Наприклад, якщо податковий агент виплачував фізичній особі протягом податкового періоду доходи, що оподатковуються за ставками 9% і 13%, то по закінченні податкового періоду він повинен скласти з даного фізичній особі та подати до податкового органу дві окремі довідки. Ставка податку при цьому вказувалася в заголовку розд. 3 Довідки.

З урахуванням змін, внесених Наказом № ММВ-7-3/909 @, довідки видаються податковими агентами по кожній фізичній особі, яка отримала доходи від даного податкового агента. Однак тепер, коли податковий агент виплачував фізичній особі протягом податкового періоду доходи, що оподатковуються за різними ставками, по закінченні податкового періоду він становить за даним фізичній особі і представляє в податковий орган одну Довідку.

У розділі 3 Довідки "Доходи, що оподатковуються за ставкою __%" відображаються відомості про доходи, отримані фізичними особами в грошовій та натуральній формі, по місяцях податкового періоду. У заголовку розд. 3 Довідки зазначається та ставка податку, щодо якої заповнюється розділ (13%, 30%, 9%, 15%, 35% або ставка виходячи з відповідної угоди про уникнення подвійного оподаткування).

Якщо податковий агент виплачував фізичній особі протягом податкового періоду доходи, що оподатковуються за різними ставками, розд. 3 - 5 Довідки заповнюються для кожної із ставок податку. Наприклад, податковий агент виплачував фізичній особі протягом податкового періоду доходи, що оподатковуються за ставками 13 і 9%. Послідовно заповнюються розд. 3 - 5 Довідки для ставки 13%, а потім розд. 3 і 5 Довідки для ставки 9%. Далі послідовно відображаються суми доходів, одержані фізичною особою у податковому періоді, окремо по кожному отриманого доходу.

Нові коди доходів і відрахувань

Необхідність внесення змін в довідники кодів доходів і відрахувань пов'язана з набранням чинності Федеральний закон від 21.11.2011 № 330-ФЗ "Про внесення змін до частини другу Податкового кодексу Російської Федерації, статті 15 Закону Російської Федерації" Про статус суддів в Російській Федерації "і визнання що втратили силу окремих положень законодавчих актів Російської Федерації". Даним документом змінено порядок надання платникам податків стандартних податкових вирахувань. Зокрема, значні зміни торкнулися пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ, у якому йдеться про відрахуваннях на дітей: введені відрахування в розмірі 1400 і 3000 руб.

Крім того, були внесені поправки в порядок визначення податкової бази за операціями РЕПО , об'єктом яких є цінні папери. У зв'язку з цим необхідно було виділити окремі види доходів, отриманих за операціями з цінними паперами. Також з'явилися окремі коди видатків для сум, що зменшують податкову базу відповідно до ст. 214.3 і 214.4 НК РФ.

Наведемо знову введені коди в Довідник "Коди доходів":

В Довідник "Коди відрахувань" введені наступні коди :

На що звернути увагу при заповненні Довідки?

Навпроти тих видів доходів, у відношенні яких передбачені професійні податкові відрахування або які підлягають оподаткуванню не в повному розмірі у відповідності зі ст. 217 НК РФ, у графі "Код вирахування" вказується код відповідного вирахування, обираний з Довідника "Коди відрахувань".

У графі "Сума вирахування" відображається відповідна сума податкового вирахування, яка не повинна перевищувати суму доходу, зазначену у відповідній графі "Сума доходу". Код доходу вказується при наявності позитивної суми доходу. Код вирахування вказується при наявності суми відрахування.

За доходами, особливості оподаткування яких визначаються ст. 214.1, 214.3 і 214.4 НК РФ, у відношенні одного коду доходу може бути зазначено декілька кодів вирахування. У цьому випадку перший код вирахування і сума відрахування вказуються напроти відповідного коду доходу, а інші коди відрахувань і суми відрахувань - у відповідних графах рядками нижче. Графи (поля) "Місяць", "Код доходу" і "Сума доходу" навпроти таких кодів відрахувань і сум відрахувань не заповнюються. Загальна сума відрахувань, що відносяться до цього доходу, не повинна перевищувати суму доходу.

В розділі 3 Довідки з ознакою 2 вказується сума доходу, з якої не утримано податок податковим агентом.

Організація виплатила працівнику зарплату в розмірі 5 000 руб., обчислені та утримала податок в сумі 650 руб. У зв'язку із звільненням працівник отримав дохід в натуральній формі в розмірі 500 руб. Організація обчислити податок у сумі 65 руб., Але не втримала його.

При заповненні Довідки з ознакою 2 в розд. 3 вказується сума доходу - 500 руб., В п. 5.3 розд. 5 Довідки - сума податку обчислена - 65 руб., В п. 5.7 розд. 5 Довідки - сума податку, не утримана податковим агентом, - 65 руб.

При заповненні Довідки з ознакою 1 у розділі 3 вказується сума доходу - 5 500 руб., В п . 5.3 - 5.5 розд. 5 Довідки - сума податку обчислена - 715 руб., Сума податку утримана й перерахована - 650 руб., В п. 5.7 розд. 5 Довідки - сума податку, не утримана податковим агентом, - 65 руб.

До відома

У полі "Ознака" проставляється цифра 1, якщо Довідка видається відповідно до п. 2 ст. 230 НК РФ. Відповідно до названого пункту податкові агенти подають до податкового органу за місцем свого обліку відомості про доходи фізичних осіб минув податкового періоду та суми нарахованих, утриманих та перерахованих у бюджетну систему РФ за цей податковий період податків щорічно не пізніше 1 квітня року, наступного за минулим податковим періодом, поформе, форматам і в порядку, які затверджено федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим з контролю інадзорув області податків і зборів.

В даний час це Наказ № ММВ-7-3/611 @.

Стандартні податкові відрахування, майновий податковий відрахування, а також соціальний податкове вирахування в даному розділі не відображаються.

Розділ 4 Довідки "Стандартні, соціальні та майнові податкові відрахування" заповнюється в тому випадку, якщо платнику податків надавалися стандартні, соціальні або майнові податкові відрахування. При цьому п. 4.2, 4.3, 4.4 заповнюються, якщо платнику податків надавався майновий податкове вирахування.

В розділі 4 Довідки "Стандартні, соціальні та майнові податкові відрахування" відображаються відомості про стандартних податкових відрахуваннях, встановлених ст. 218 НК РФ, майновий податкове вирахування, передбаченому пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ, а також соціальному податкове вирахування, встановленому пп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ.

У пункті 4.1 "Суми наданих платнику податку податкових відрахувань" зазначаються суми фактично наданих платнику податку стандартних податкових вирахувань, майнового податкового відрахування, а також соціального податкового відрахування.

У графі "Код вирахування" п. 4.1 вказується код вирахування, обираний з Довідника "Коди відрахувань".

У графі "Сума вирахування" відображаються суми відрахувань, відповідні вказаним кодом. Число заповнених рядків в даному пункті залежить від кількості видів вирахувань, на які мав право платник податків.

В пунктах 4.2 та 4.3 зазначаються номер і дата повідомлення, що підтверджує право платника податків на майнове податкове вирахування, видаваного податковим органом відповідно до п. 3 ст. 220 НК РФ.

В пункті 4.4 "Код податкового органу, що видав повідомлення" вказується код податкового органу, що видав повідомлення.

У розділі 5 Довідки "Загальні суми доходу та податку за підсумками податкового періоду за ставкою __%" відображаються загальні суми доходу та податку на доходи фізичних осіб за підсумками податкового періоду за ставкою, зазначеною в заголовку розділу 5 Довідки.

Розділ 5 формується окремо за кожною ставкою податку, відображеної в Довідці.

У пункті 5.1" Загальна сума доходу "зазначається загальна сума доходу за наслідками податкового періоду, без урахування податкових відрахувань. У даному пункті відображається загальна сума доходів, зазначених у розд. 3 Довідки. При заповненні Довідки з ознакою 2 в п. 5.1 вказується загальна сума доходу, з якої не утримано податок податковим агентом, відображена в розділі 3 Довідки.

У пункті 5.2 "Податкова база" вказується податкова база, з якої обчислений податок. Показник, що проставляється в даному пункті, відповідає загальній сумі доходів, відображеної в п. 5.1 Довідки, зменшеної на загальну суму податкових вирахувань, відображених у розд. 3 і 4 Довідки.

У пункті 5.3 "Сума податку обчислена" вказується загальна сума податку, обчисленого за ставкою, зазначеною в розд. 3 Довідки, за підсумками податкового періоду. При заповненні Довідки з ознакою 2 в п. 5.3 вказується загальна сума податку, обчислена, але не утримана.

До відома

У полі "Ознака" проставляється цифра 2, якщо Довідка видається відповідно до п. 5 ст. 226 НК РФ. Названим пунктом передбачено, що при неможливості утримати у платника податків обчислену суму податку податковий агент зобов'язаний не пізніше одного місяця з дати закінчення податкового періоду, в якому виникли відповідні обставини, письмово повідомити платнику податків та податкового органу за місцем свого обліку про неможливість утримати податок та суму податку. Форму повідомлення про неможливість утримати податок та суму податку та порядок його подання до податкового органу затверджує федеральний орган виконавчої влади, уповноважений з контролю і нагляду у сфері податків і зборів. В даний час діє Наказ ФНС РФ від 16.09.2011 № ММВ-7-3/576 @ "Про затвердження Порядку подання в податкові органи відомостей про доходи фізичних осіб та повідомлень про неможливість утримання податку та сумою податку на доходи фізичних осіб" [1] .

У пункті 5.4 "Сума податку утримана" відповідно вказується загальна сума утриманого податку за ставкою, зазначеною в розд. 3, за податковий період. При заповненні Довідки з ознакою 2 п. 5.4 не заповнюється.

У пункті 5.5 "Сума податку перерахована" вказується сума податку, що перерахована за податковий період. Даний пункт заповнюється щодо доходів, одержаних починаючи з 01.01.2011. При заповненні Довідки з ознакою 2 п. 5.5 не заповнюється.

В пункті 5.6 "Сума податку, надміру утримана податковим агентом" відображається сума податку, надміру утримана у платника податків податковим агентом. При заповненні Довідки з ознакою 2 п. 5.6 не заповнюється.

В пункті 5.7 "Сума податку, не утримана податковим агентом" вказується обчислена сума податку, яку податковий агент не утримав у звітному податковому періоді .

Заповнену Довідку потрібно підписати в полі "Податковий агент (підпис)". Підпис не повинна бути закрита печаткою. Друк слід проставити у відведеному місці ("М. П." в нижньому лівому куті Довідки). У полі "Податковий агент (посада)" вказується посада особи, яка підписала Довідку, в полі "Податковий агент (ПІБ)" - його прізвище та ініціали. Податковий агент - фізична особа підписує Довідку і зазначає свої прізвище та ініціали імені та по батькові.

Зверніть увагу

Якщо Довідка не може бути розміщена на одній сторінці, то заповнюється необхідна кількість сторінок. Угорі кожної сторінки Довідки потрібно вказати: номер сторінки Довідки, "Довідка про доходи фізичної особи за 20__ рік № ___ від ________". При цьому поле "Податковий агент" заповнюється на кожній сторінці Довідки.

___________________________

  1. Зареєстрований у Мін'юсті РФ 21.10.2011 № 22107.

Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »