Електронне видання "Профбухгалтерія"

І. ЧВИКОВ

Покупець оплатив товари (роботи, послуги) векселем третьої особи. Які проблеми виникають у продавця? В першу чергу це проблеми з ПДВ. Оплатити поставку товарів покупець може як попередньо, так і після відвантаження. Все залежить від умов договору. Так само і форма оплати визначається договором. Покупець може розплатитися і перерахуванням через банк, і готівковими коштами (але в межах встановлених обмежень в 60 тис. руб. По одній угоді), і векселем третьої особи.

Ось про форму розрахунків векселем ми і поговоримо на прикладі однієї ситуації, з якою зіткнувся наш читач.

СИТУАЦІЯ.Організація в січні 2006 р. отримала від покупця вексель банку номіналом 200 тис. руб. в якості авансу в рахунок майбутньої поставки товарів. Вартість товарів за договором склала 180 тис. руб., У тому числі ПДВ - 27 458 руб. Відвантаження товарів відбулося в березні 2006 р. Термін погашення векселя - червень 2006 р. Оскільки організації потрібні були гроші раніше терміну погашення векселя, вона в лютому 2006 р. продала вексель іншій організації, але за 150 тис. руб. Ось тут-то і виникли запитання.

Чи потрібно при отриманні векселя обчислювати ПДВ з його вартості як з отриманого авансу? Оскільки вексель продано дешевше номіналу, як вчинити з різницею 50 тис. руб. при обчисленні податку на прибуток? Чи можна цей збиток віднести на збитки від діяльності організації в I кварталі 2006 р.?

Розберемося з цими питаннями. Почнемо розглядати ситуацію з податку на додану вартість. Перше, на що важливо звернути увагу, - це на те, що з 1 січня 2006 р. набули чинності поправки в главу 21 "Податок на додану вартість" НК РФ, внесені Федеральним законом від 22.07.2005 N 119-ФЗ. Ці поправки в корені змінили звичний порядок обчислення ПДВ, і в тому числі оподаткування отриманих авансів і передоплат.

Отже, як вчинити з векселем, отриманим у якості попередньої оплати?

У 2005 р . організація, одержавши від покупця в рахунок майбутнього відвантаження товарів вексель, не обчислювала ПДВ з його вартості і відповідно не збільшувала податкову базу. Це було зумовлено тим, що формулювання ст. 162 НК РФ передбачала збільшення податкової бази по ПДВ на суми отриманих грошових коштів у вигляді авансів, якщо вони пов'язані з розрахунками за товари (роботи, послуги), що обкладаються ПДВ.

Мінфін Росії також вважав, що вартість векселів третіх осіб, отриманих організаціями в рахунок майбутніх поставок товарів (виконання робіт, надання послуг), податкову базу по ПДВ не збільшує (див. пісьмаМінфіна Росії від 08.07.2005 N 03-04-11/146і від 06.06.2005 N 03-04-11/128). До 1 січня 2006 р. податкові органи вважали, що податкова база по ПДВ виникає до моменту відвантаження, тільки якщо продавець продасть (пред'явить до оплати) цей вексель і отримає за нього гроші.

Тобто в нашій ситуації ПДВ довелося б нараховувати тільки в лютому і тільки з фактично отриманої суми від реалізації векселя - 150 тис. руб. З 1 січня 2006 р. втратив чинність подп. 1 п. 1 ст. 162 НК РФ, але внесено зміни до п. 1 ст. 154 НК РФ, які передбачають включення в податкову базу отриманої оплати, часткової оплати в рахунок майбутніх поставок товарів (виконання робіт, надання послуг). Податкова база в цьому випадку визначається виходячи із суми отриманої оплати з урахуванням ПДВ. Тобто сума ПДВ, що підлягає включенню в податкову базу, визначається за розрахунковою ставкою (18/118 або 10/110). З 1 січня 2006 р. змінився і порядок визначення податкової бази по ПДВ.

На відміну від 2005 р. тепер всі організації повинні визначати податкову базу тільки по відвантаженню. У відповідності з новою редакцією п. 1 ст. 167 НК РФ податкова база визначається по більш ранньої з двох дат: - дню відвантаження (передачі) товарів (робіт, послуг), майнових прав; - дню оплати, часткової оплати в рахунок майбутніх поставок товарів (виконання робіт, надання послуг), передачі майнових прав. Як бачимо, нова редакція цих статей вимагає включити в податкову базу по ПДВ отриману оплату (часткову оплату) у рахунок майбутніх поставок товарів. Термін "аванси" в главі 21 НК РФ більше не використовується.

Але чи слід з метою обчислення ПДВ визнати оплатою (частковою оплатою) в рахунок майбутніх поставок товарів одержання організацією векселя третьої особи? Відповіді від податкових органів і фінансового відомства на це питання поки немає. Однак звернемо увагу на основоположне зміна в порядку обчислення ПДВ - визначення податкової бази по більш ранньої з наступили дат: за датою відвантаження або за датою оплати. При цьому зі статей 154 і 167 НК РФ можна зробити висновок про те, що отримана оплата в рахунок майбутніх поставок товарів включається в податкову базу по ПДВ незалежно від того, в якій формі ця оплата отримана - грошовими коштами, векселем або іншим товаром.

Якщо умовами договору передбачено, що покупець в якості попередньої оплати передає постачальникові вексель третьої особи, то, отримавши його, постачальник повинен включити його в податкову базу і обчислити з його вартості суму ПДВ. При визначенні суми попередньої оплати, отриманої векселем третьої особи, потрібно враховувати договірну вартість товарів, яка буде в рахунок нього відвантажуватися. Тобто величина отриманої попередньої оплати буде відповідати договірної вартості товарів, а не номінальної вартості векселя.

Приклад.
Виходячи з умов нашої ситуації нарахування ПДВ необхідно відобразити наступними проводками.

січня 2006: Дебет 58 - Кредит 62 - 180 000 руб.

- Відбита отримана попередня оплата за товари векселем третьої особи;

Дебет 62 - Кредит 68 - 27 458 руб. - Нарахований ПДВ з суми попередньої оплати (180 000 руб. Х 18: 118). Березень 2006:

Дебет 62 - Кредит 90 - 180 000 руб. - Відображене відвантаження товарів;

Дебет 90 - Кредит 68 - 27 458 руб. - Нарахований ПДВ з вартості відвантажених товарів;

Дебет 68 - Кредит 62 - 27 458 руб. - Пред'явлений до відрахування ПДВ, нарахований у січні з вартості векселя, отриманого в рахунок попередньої поставки товарів.

Відзначимо, що все вищесказане відноситься до ситуації, коли покупець передає продавцеві в оплату за товари вексель третьої особи. Якщо ж він передає в оплату власний вексель, то це буде означати лише виникнення зобов'язання покупця (векселедавця) сплатити при настанні терміну, передбаченого у векселі, певну суму. Тому отримання такого векселя не слід розглядати як отримання попередньої оплати та нараховувати на його вартість ПДВ.

Тепер розглянемо нашу ситуацію з точки зору податку на прибуток.

Особливості визначення податкової бази за операціями з цінними паперами встановлені ст. 280 НК РФ. При обчисленні податку на прибуток доходи від реалізації цінних паперів можуть зменшуватися на витрати з їх придбання.

У розглянутій ситуації витрати на придбання векселя третьої особи дорівнюють вартості відвантажених товарів (180 тис. руб.), А продала його організація за 150 тис. руб., тобто сума отриманого збитку дорівнює 30 тис. руб. Тут необхідно врахувати наступне. При визначенні розміру доходу від реалізації цінних паперів потрібно враховувати дві особливості.

1.Фактична ціна реалізації цінного паперу приймається для цілей оподаткування тільки в тому випадку, якщо вона не буде нижче мінімальної ціни . Інакше дохід повинен визначатися виходячи з мінімальної ціни. Мінімальна ціна реалізації ринкових цінних паперів - це мінімальна ціна угод з такою цінним папером, зареєстрованої організатором торгівлі на ринку цінних паперів на дату здійснення організацією операції по реалізації належної їй цінного паперу. Якщо за однією і тією ж цінному папері операції здійснювалися через двох і більше організаторів торгівлі, то організація має право самостійно вибрати організатора торгівлі, чиїми котируваннями вона скористається.

Якщо на дату реалізації цінного паперу в організатора торгівлі торги з такими цінними паперами не проводилися, то потрібно скористатися мінімальними цінами на дату найближчих торгів, що відбулися до дня реалізації цінного паперу.

За цінних паперів, не обертаються на ринку цінних паперів, приймається фактична ціна реалізації, якщо:

  • фактична ціна операції знаходиться в інтервалі цін за аналогічною (ідентичною, однорідної) цінного папері, зареєстрованої організатором торгівлі на дату продажу або на дату найближчих торгів;
  • відхилення фактичної ціни знаходиться в межах 20% у бік підвищення або зниження від середньозваженої ціни аналогічної (ідентичною, однорідної) цінного паперу, розрахованої на ринку цінних паперів.

Якщо інформації про результати торгів по аналогічним (ідентичним, однорідним) цінних паперів ні, то доходом визнається фактична ціна операції, якщо вона відрізняється не більше ніж на 20% від розрахункової ціни цього цінного паперу.

Для визначення розрахункової ціни акцій організація повинна самостійно або із залученням оцінювача використовувати методи оцінки вартості, передбачені законодавством РФ. Для визначення розрахункової ціни боргового цінного паперу може бути іспользованаставка рефінансірованіяБанка Росії. У разі коли платник податку визначає розрахункову ціну акції самостійно, використовуваний метод оцінки вартості повинен бути закріплений в обліковій політиці платника податків.

2.При оподаткуванні прибутку передбачені особливі правила визнання збитків від реалізації цінних паперів (п. 10 ст. 280 НК РФ). Такі збитки загальну податкову базу по податку на прибуток не зменшують. Протягом року вони обліковуються відокремлено. Збиток від операцій з цінними паперами, отриманий за підсумками року, переноситься на майбутнє за правилами ст. 283 НК РФ. Але погашати цей збиток можна тільки за рахунок прибутку, отриманого від операцій з цінними паперами. Збиток від продажу цінних паперів не може зменшувати прибуток, отриманий від іншої діяльності організації. Причому збиток, отриманий з цінних паперів, що обертаються на організованому ринку, не може зменшувати прибуток, отриманий від операцій з цінними паперами, не обертаються на організованому ринку.

Виходячи з цих вимог податкову базу за операціями з цінними паперами необхідно визначати окремо від податкової бази за іншими операціями. А крім того, потрібно окремо визначати податкову базу за операціями з цінними паперами, що обертаються і не обертаються на організованому ринку цінних паперів. Отже, в нашій ситуації збиток від реалізації векселя з метою оподаткування прибутку не буде зменшувати прибуток від основної діяльності організації. Погасити цей збиток можливе або в цьому році, або в майбутньому, але тільки в тому випадку, якщо буде отримано прибуток від операцій з цінними паперами такого ж виду (з банківськими векселями).


Стаття отримана : Клерк.Ру

Детальніше »