Автор: Павло Кутузов, провідний спеціаліст ТОВ "Об'єднані Податкові Консультанти".
© ІА Клерк.Ру,аналітичний відділ(подивитися всі статті)

У процесі ведення господарської діяльності бухгалтером можуть бути допущені помилки. Помилки можуть виникнути як по неуважності або відсутності необхідних знань фахівця, так і в результаті затримки первинних документів контрагентами або співробітниками самої компанії. В результаті спотворюються дані бухгалтерської і податкової звітності.

Порядок виправлення помилок у бухгалтерському та податковому обліку різний.

У бухгалтерському обліку порядок внесення виправлень залежить від періоду, в якому виявлена ??помилка. Так відповідно до п. 11 Наказу Мінфіну РФ від 22.07.2003 № 67н "Про форми бухгалтерської звітності організацій" по спотворень поточного періоду, виявленими до закінчення звітного року, виправлення виробляються в місяці виявлення помилки.

При виявленні неправильного відображення господарських операцій у звітному році після його завершення, але за який річна бухгалтерська звітність не затверджена, виправлення вносяться записами грудня звітного року.

У той же час по спотворень минулого року, виявленим в поточному звітному періоді (після затвердження річної бухгалтерської звітності) виправлення в бухгалтерський облік та бухгалтерську звітність за минулий звітний рік вже не вносяться, а виробляються поточним роком.

Відзначимо, що в податковому обліку порядок внесення виправлень дещо іншою. Виправлення помилки в податковій звітності в тому періоді, коли вона була виявлена, допускається проводити тільки у випадках, коли неможливо визначити період здійснення помилки.

Зазначене правило врегульовано в п. 1 ст. 54 і п.1 ст. 81 Податкового кодексу РФ.

При цьому внесення виправлень за податковими зобов'язаннями провадяться шляхом подачі уточнених податкових декларацій за період здійснення помилки.

Слід врахувати, що такі дії носять обов'язковий характер тільки в тому випадку , якщо помилка спричинила заниження суми податку, в іншому випадку подібні дії є лише правом платника податків.

Як бачимо, у зв'язку з різним підходом до внесення виправлень, між даними бухгалтерського та податкового обліку виникають певні різниці.

Нагадаємо, що відповідно до Положення з бухгалтерського обліку "Облік розрахунків з податку на прибуток" ПБУ 18/02, різниця між бухгалтерським прибутком (збитком) і оподатковуваним прибутком (збитком), що утворилася в результаті застосування різних правил визнання доходів і витрат бухгалтерському та податковому обліку, складається з постійних і тимчасових різниць.

При цьому постійні різниці ведуть до виникнення постійного податкового зобов'язання або постійного податкового активу (п. п. 4, 7 ПБУ 18/02. Все залежить від того, до чого призвело виправлення помилки - до збільшення чи зменшення фінансового результату в бухобліку та відображається в обліку записами по рахунку 99 в кореспонденції з рахунком 68.


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »