АГ "РАДА"/

Фірма, яка нічого не продає, не має доходів. Але витрати у неї, як правило, є. Наприклад, доводиться оплачувати оренду, платити зарплату і т. д. Такі витрати по-різному враховуються в бухгалтерському та податковому обліку.

Порахуємо податок на прибуток

У податковому обліку порядок визнання витрат залежить від облікової політики фірми. Враховувати доходи і витрати можна методом нарахування або касовим методом.

Фірма, що застосовує касовий метод, враховує витрати в тому періоді, коли вони були оплачені (ст. 273 НК). У цьому випадку не має значення, отримала фірма дохід чи ні. Вироблені витрати просто списуються на збиток.

Складніше йде справа, якщо фірма застосовує метод нарахування. У цьому випадку всі витрати діляться на:

витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією;

позареалізаційні витрати.

Позареалізаційні витрати зменшують оподатковуваний прибуток у тому періоді, коли вони були зроблені. Порядок їх списання не залежить від того, є у фірми дохід чи ні.

Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією, поділяються на прямі і непрямі.

Непрямі витрати також можна врахувати в тому періоді, коли вони були зроблені. Чи отримала фірма в цьому періоді дохід, значення не має (див. п. 1 листа МНС від 10 вересня 2002 р. № 02-5-11/202-АД088).

А ось прямі витрати потрібно розподіляти між "незавершенкою" , нереалізованої і реалізованої продукцією. Списати можна тільки ті прямі витрати, які відносяться до проданих товарів чи наданих послуг.

Таким чином, поки фірма нічого не продасть, прямі витрати при розрахунку податку на прибуток списати можна. Їх потрібно враховувати або в "недобудови", або в складі готової продукції.

Зверніть увагу: навіть якщо у фірми немає податку на прибуток до сплати, здати інспекторам декларацію з цього податку все-таки потрібно (див. п. 7 інформаційного листа Президії Вищого Арбітражного Суду від 17 березня 2003 р. № 71). В іншому випадку доведеться заплатити штраф. Розмір покарання за неподання декларацій встановлено статтею 119 Податкового кодексу.

Приклад

ЗАТ "Актив" займається виробництвом косметики. Податок на прибуток фірма вважає методом нарахування. У травні 2004 року витрати "Активу" склали:

зарплата виробничих робітників (з урахуванням ЄСП) - 41 000 руб.;

Зарплата директора і головного бухгалтера (з урахуванням ЄСП) - 30 000 руб.;

Орендна плата - 23 600 руб., у тому числі ПДВ - 3600 руб.;

оплата послуг банку - 150 руб.;

амортизація виробничих основних засобів - 3500 руб.

Крім того, в серпні "Актив" оплатив і передав у виробництво матеріали на суму 70 000 руб.

Доходів в цьому місяці у фірми не було. Тому списати можна тільки непрямі і позареалізаційні витрати. Це зарплата адміністрації, витрати на оренду і оплата послуг банку.

Сума таких витрат складе:

30 000 руб. + 23 600 руб. - 3600 руб. + 150 руб. = 50 150 руб.

У тому випадку, якщо фірмі не вдасться отримати виручку від певної діяльності, витрати по ній будуть вважатися витратами на виробництво, що не дало результату. Такі витрати також можна врахувати при розрахунку податку на прибуток. Крім того, податок зменшать і витрати фірми за анульованими замовленнями. На це зазначено в підпункті 11 пункту 1 статті 265 Податкового кодексу. До витрат на виробництво продукції, що не дало результату, можна віднести і витрати фірми, що виникли через припинення випуску тих чи інших товарів (див. лист Мінфіну від 20 березня 2002 р. № 04-02-06/2/24).

Для списання таких витрат фірма повинна скласти акт, затверджений керівником підприємства. Складається такий акт в довільній формі. Наприклад, він може виглядати так:

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник Директор
(посада)
Павлов (Д.Г. Павлов)
(підпис) (розшифровка підпису)
М. П.

АКТ

Про списання витрат на виробництво

продукції, що не дало результату

У зв'язку з тим, що ТОВ "Пасив" припиняє розробку нового косметичного крему "Гера", списати витрати по цьому виду діяльності до складу витрат на виробництво продукції, що не дало результату.

Головний бухгалтер Семенова (В.С. Семенова)

Витрати за анульованими виробничими замовленнями, а також витрати на виробництво, не дало продукції, враховуються в межах прямих витрат, що припадають на цю продукцію.

Зверніть увагу: податківці у своїй методичці з податку на прибуток вказали, що під витратами на виробництво, не дало продукції, слід розуміти "вироблені прямі витрати на виробництво продукції , по якій не був завершений її випуск внаслідок анульованого замовлення ". І враховувати такі витрати можна тільки в тому випадку, якщо замовник письмово відмовиться від раніше прийнятих ним зобов'язань. Нагадаємо, що методичка з податку на прибуток затверджена наказом МНС від 20 грудня 2002 р. № БГ-3-02/729.

Виходить, що, на думку податківців, між поняттями "анульований замовлення" і "виробництво, що не дало результату "можна поставити знак рівності. Тим часом Податковий кодекс ці два поняття розрізняє. Немає в цьому документі та вимог щодо обов'язкової письмовій відмові замовника від своїх зобов'язань. Однак податківці при перевірці будуть керуватися саме методичкою свого відомства. Тому не виключено, що свою правоту фірмам доведеться відстоювати в суді.

Як бути з ПДВ

Про те, коли ПДВ можна відшкодувати, написано в статті 172 Податкового кодексу. Для цього досить перерахувати гроші постачальникові, отримати від нього товар і рахунок-фактуру. При цьому придбання товару повинно бути пов'язане з діяльністю, оподатковуваною податком. Інших умов для заліку ПДВ Податковий кодекс не містить. Інакше кажучи, повернення ПДВ ніяк не пов'язаний з тим, були у звітному періоді у фірми продажу чи ні.

Однак податківці читають головний податковий документ інакше. Вони заявили, що фірми, у яких немає реалізації, не можуть обчислити податок. А коли так, то і зарахувати його вони не вправі (див. лист УМНС по м. Москві від 6 січня 2004 р. № 24-11/00433).

У той же час склалася арбітражна практика говорить не на користь податківців. Досить подивитися, наприклад, постанови федеральних арбітражних судів Північно-Західного округу від 6 лютого 2004 р. № А52/2559/2003/2 і Західно-Сибірського округу від 16 лютого 2004 р. № Ф04/654-37/А70-2004. Арбітри наводять такі аргументи.

Перше, ПДВ потрібно розраховувати за підсумками кожного податкового періоду (п. 4 ст. 166 НК). По-друге, всі фірми повинні здавати декларації з ПДВ. Звідси випливає, що підприємства зобов'язані обчислювати суму податку і здавати декларації, навіть якщо у них відсутній реалізація товарів (робіт, послуг).

Отже, якщо сума податкових відрахувань перевищує обчислену суму податку, то різницю податківці зобов'язані зарахувати в рахунок майбутніх платежів або повернути фірмі незалежно від того, є у неї виручка чи ні.

Витрати без доходу в бухобліку

Як враховувати витрати в бухгалтерському обліку, написано в ПБУ 10/99 "Витрати організації ", затвердженому наказом Мінфіну від 6 травня 1999 р.

№ 33н. Всі витрати діляться на дві групи:

- витрати по звичайних видах діяльності (виробничі і непрямі);

- інші витрати.

Облік виробничих витрат

До таких витрат відносяться:

матеріальні витрати;

зарплата і відрахування на соціальні потреби;

амортизація;

інші витрати.

Всі ці витрати потрібно збирати на рахунку 20 "Основне виробництво". У процесі виробництва частина таких витрат списується на готову продукцію, а частина залишається у складі незавершеного виробництва. Якщо фірма нічого не справила, то всі виробничі витрати будуть вважатися "незавершенкою".

Зверніть увагу: торгові фірми протягом місяця збирають свої витрати на рахунку 44 "Витрати на продаж". Якщо продати нічого не вдалося, в кінці місяця їх потрібно списати в дебет рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів".

Приклад

ЗАТ "Актив" займається виробництвом меблів. У квітні 2004 року фірма передала у виробництво матеріали на суму 70 000 руб. (Без урахування ПДВ).

Зарплата виробничих робітників (з урахуванням ЄСП) за квітень склала 40 700 руб., А амортизація виробничих основних засобів - 8000 руб. Протягом місяця бухгалтер "Активу" збирав усі виробничі витрати на рахунку 20:

Дебет 20 Кредит 10

- 70 000 руб. - Передано матеріали у виробництво;

Дебет 20 Кредит 70, 69

- 40 700 руб. - Нарахована зарплата робітникам основного виробництва (з урахуванням ЄСП);

Дебет 20 Кредит 02

- 8000 руб. - Нараховано амортизацію виробничого обладнання.

Готової продукції фірма в цьому місяці не справила. Тому на 1 травня вартість "недобудови" склала:

70 000 руб. + 40 700 руб. + 8000 руб. = 118 700 руб.

Далі по мірі виробництва товарів вартість "недобудови" буде поступово включатися у вартість готової продукції.

Облік непрямих витрат

Непрямі витрати в відміну від виробничих безпосередньо не пов'язані з виробництвом продукції. До їх складу входять управлінські та комерційні витрати. Наприклад, це можуть бути:

зарплата адміністрації та обслуговуючого персоналу;

витрати на перепідготовку кадрів;

представницькі витрати;

оплата аудиторських і консультаційних послуг і т. п.

Такі витрати треба збирати на рахунку 26 "Загальногосподарські витрати" і 44 "Витрати на продаж". Списати їх можна лише тоді, коли фірма отримає дохід.

Якщо доходу немає, то непрямі витрати враховуються на рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів".

Приклад

Продовжимо попередній приклад. Непрямі витрати "Активу" за квітень склали:

- зарплата директора і головного бухгалтера (з урахуванням ЄСП) - 40 650 руб.;

- Орендна плата - 11 800 руб., У тому числі ПДВ - 1800 руб.

Таким чином, загальна сума непрямих витрат склала:

40650 руб. + 11 800 руб. - 1800 руб. = 50 650 руб.

Протягом місяця бухгалтер "Пасиву" робив такі проводки:

Дебет 26 Кредит 70, 69

40650 руб. - Нарахована зарплата адміністративному персоналу (з урахуванням ЄСП);

Дебет 26 Кредит 60

10 000 руб. (11 800 - 1800) - нарахована орендна плата;

Дебет 19 Кредит 60

- 1800 руб. - Відбито ПДВ по оренді;

Дебет 60 Кредит 51

11800 руб. - Перерахована орендна плата;

Дебет 68 субрахунок "Розрахунки з ПДВ" Кредит 19

- 1800 руб. - Пред'явлений до відрахування ПДВ.

Так як в квітні "Актив" нічого не продав, то непрямі витрати бухгалтер фірми в кінці місяця включив до складу витрат майбутніх періодів. В обліку було зроблено запис:

Дебет 97 Кредит 26

- 50 650 руб. - Включені до складу витрат майбутніх періодів непрямі витрати.

Витрати майбутніх періодів можна списати двома способами:

- включити до витрат повністю в той момент, коли фірма почала продавати товари;

- розподілити їх на кілька періодів.

Обраний варіант потрібно відобразити в наказі директора. Крім того, фірма повинна вирішити, як вона буде списувати непрямі витрати. Робити це також можна двома способами:

- по рахунку 20 "Основне виробництво";

- по рахунку 90 "Продажі".

Зверніть увагу: щоб зблизити бухгалтерський і податковий облік, краще використовувати другий варіант.

Приклад

Скористаємося умовою двох попередніх прикладів. У травні ЗАТ "Актив" розпочав продаж меблів. Керівник фірми прийняв рішення повністю списати непрямі витрати. Для цього фірма використовує рахунок 90 "Продажі". Наказ був складений так:

ЗАТ "Актив"

Наказ

11 травня 2004 № 12/б

Наказую:

- списати витрати майбутніх періодів в сумі 50 650 рублів на субрахунок 90-2 "Собівартість продажів".

Генеральний директор Іванов (А.А. Іванов)

У цей же день в обліку була зроблена проводка:

Дебет 90-2 Кредит 97

- 50 650 руб. - Включені в собівартість в повному обсязі витрати майбутніх періодів.

Облік інших витрат

Інші витрати фірми поділяються на операційні, позареалізаційні і надзвичайні. До них, зокрема, відносяться:

витрати на участь у статутних капіталах інших фірм;

витрати на списання основних засобів та іншого майна;

відсотки за отриманими кредитами і позиками;

штрафи, пені і неустойки за порушення умов договорів;

курсові різниці і т. д.

Всі ці витрати, крім надзвичайних, потрібно враховувати на рахунку 91 субрахунок 2 "Інші витрати". Надзвичайні витрати відображаються на рахунку 99 "Прибутки і збитки". Робити це треба незалежно від того, отримала фірма дохід чи ні.

Як списати витрати на виробництво, що не дало результату

Витрати на виробництво, що не дало результату, в бухобліку включаються до складу операційних витрат. Це ж відноситься і до витрат за анульованими замовленнями.

Приклад

У березні 2004 року ТОВ "Пасив" отримало замовлення від свого контрагента. При його виконанні "Пасив" витратив матеріали на суму 100 000 руб. Крім того, фірма нарахувала робочим заробітну плату в сумі 135 800 руб. (З урахуванням ЄСП). У червні покупець від свого замовлення відмовився.

В обліку бухгалтер фірми зробив такі проводки:

по мірі виконання замовлення

Дебет 20 Кредит 10

- 100 000 руб . - Списані матеріали;

Дебет 20 Кредит 70, 69

- 135 800 руб. - Нарахована заробітна плата (з урахуванням ЄСП);

після відмови замовника

Дебет 91-2 Кредит 20

- 235 800 руб. (100 000 + 135 800) - витрати на виготовлення продукції списані на операційні витрати;

в кінці червня

Дебет 99 Кредит 91-9

- 235 800 руб. - Відображено збиток від анулювання замовлення.

Е.С. Безсонова, експерт АГ "РАДА"


Справжня енциклопедія для бухгалтера!
Система "ПОМІЧНИК БУХГАЛТЕРА" включає нормативно-правові документи, коментарі, консультації , довідкові та інші матеріали, необхідні в роботі.

Звертайтеся за тел. (812) 740-78-96, [email protected]


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »