Джерело: Будівництво: Бухгалтерський облік і налогообложениеСогласитесь, нікого не здивуєш рекламними зображеннями, розміщеними в самих, здавалося б, несподіваних місцях. Рекламні агентства намагаються використовувати будь-який простір для розміщення реклами, в тому числі споруджувані об'єкти, розташовані в межах міста або на жвавих транспортних магістралях. На інтерес до цього сегменту ринку вплинули два фактори - скорочення традиційних рекламних носіїв в центрі міста і бум на ринку нерухомості. Для будівельників - це можливість отримати додатковий дохід, а також без особливих витрат представити свою компанію.

Для сторонніх рекламодавців - спосіб виділитися, так як реклама на будівельних огорожах і сітках може мати величезний формат. Реклама на будівництвах регулюється Законом про рекламу [1]. Крім того, діяльність по її розміщенню підпадає під "поставлений" спецрежим. Про ці та інші моменти, пов'язані з рекламою на будівельних об'єктах, ви дізнаєтеся з цієї статті.

Сітки, огорожі, рекламні конструкції ...

Правове регулювання розміщення реклами на огородженнях будмайданчиків і будівельних сітках здійснюється ст. 19 Закону про рекламу. Ключове поняття - рекламна конструкція (п. 1 ст. 19), під якою розуміється технічний засіб стабільного територіального розміщення, наприклад, щит, стенд, а також будівельна сітка, перетяжка. При цьому виділяються тимчасові рекламні конструкції - їх термін розміщення обумовлений функціональним призначенням і місцем установки і становить не більше 12 місяців (п. 5.4 цієї статті). Наприклад, будівельні сітки, огорожі будівельних майданчиків, місць торгівлі.

Очевидно, що саме по собі огорожу будмайданчика або будівельна сітка не є рекламною конструкцією. Так, з метою забезпечення безпечних умов робіт, зниження ризику порушення здоров'я працюючих, а також населення в СНиП 12-03-2001 "Безпека праці в будівництві. Частина 1. Загальні вимоги" [2] передбачено обов'язок всіх осіб, які здійснюють організацію і виробництво будівельних робіт, виконувати передбачені цими правилами вимоги, а саме:

- до початку будівництва встановити огорожу ділянок робіт в населених пунктах або на території організації (висота огорожі будмайданчика повинна бути не менше 1,6 м, а якщо огородження примикають до місць масового проходу людей, то висота збільшується до 2 м і огорожу обладнується козирком) [3];

- закрити фасад лісів захисною сіткою з вічком розміром не більше 5 x 5 мм, якщо в безпосередній близькості від засобів підмощування організований масовий прохід людей (п. 7.4.16 СНиП 12-03-2001).

Огородження будмайданчиків в першу чергу виконують захисну функцію - запобігти доступ сторонніх осіб на територію з небезпечними і шкідливими виробничими факторами . В даний час не менш актуальна охоронна функція огорожі - забезпечення охорони матеріальних цінностей будівництва. Огородження, як правило, є основним засобом [4] забудовника.

Будівельна сітка використовується для укриття будівельних лісів від атмосферних опадів, для запобігання падіння сміття й інструмента з робочих зон лісів. Вона також може бути використана багаторазово (завдяки міцності ниток, спеціальній просочення).

Очевидно, що і огорожа, і сітка набувають статусу рекламної конструкції, якщо на них планується розміщення зовнішньої реклами. Зазвичай на огорожу кріпляться щити, плакати, перетяжки з рекламною інформацією. Рекламне зображення можна нанести на деякі сітки, але не менш популярно кріплення на них перетяжок.

Найголовніше "незручність", поєднане з розміщенням реклами, - необхідність проходження всіх передбачених Законом про рекламу та підзаконними актами процедур узгодження. Природно, виникає питання: чи є ситуації, коли узгодження не потрібні?

Приклад 1.

Агентство нерухомості прикріпила до огорожі будмайданчика, що належить будівельної організації, плакат з рекламною інформацією. Чи потрібна агентству дозвіл на розміщення реклами?

Так, потрібно. Огородження будівельного майданчика розглядається як рекламна конструкція, установка якої можлива тільки при дотриманні умов, зазначених у ст. 19 Закону про рекламу.

Цей висновок підтверджує Постанова ФАС МО від 29.11.2006 № КА-А40/11494-06 (правовідносини виникли в період дії Федерального закону від 18.07.1995 № 108-ФЗ "Про рекламу" [5]). У розглянутому судом справі територіальний орган державного адміністративно-техническогонадзорапривлек агентство до відповідальності за відсутність дозволу на розміщення реклами. Організація спробувала довести, що плакат не є технічним засобом стабільного розміщення (прикріплений до будівельного огородженню, яка не є нерухомим майном), і тому його розміщення не потребує дозволу. Однак судді, керуючись п. 1 ст. 14 названого закону, вказали, що плакати прямо названі в числі технічних засобів стабільного територіального розміщення, використання яких можливе тільки за наявності дозволу.

Інформація або реклама?

Приклад 2.

Забудовник встановив огорожу будмайданчика і розмістив на ньому два щити:

- на першому розміщена інформація про продаж квартир в споруджуваному житловому комплексі, контактні телефони (реалізацією займається сам забудовник);

- на другому вказані терміни початку та закінчення будівництва, найменування організації, що веде будівництво, а також зображення майбутнього житлового комплексу.

Чи слід забудовнику отримувати дозвільну документацію ?

Для того щоб відповісти на поставлене запитання, потрібно згадати визначення реклами. Реклама - інформація, поширена будь-яким способом, в будь-якій формі і з використанням будь-яких коштів, адресована невизначеному колу осіб та спрямована на привернення уваги до об'єкта рекламування, формування або підтримка інтересу до нього і його просування на ринку (п. 1 ст. 3 Закону про рекламу).

Інформація, розміщена на першому щиті, відноситься до реклами фінансових послуг (п. 6, 10 ст. 28 Закону про рекламу) і, як ми вже з'ясували, є зовнішньою рекламою, отже, дозвіл необхідно (в даному випадку не важливо, що рекламна інформація розміщена на самому об'єкті рекламування його власником). Як виняток з цього правила в п. 23 ст. 19 Закону про рекламу названі вітрини, кіоски, лотки, пересувні пункти торгівлі, вуличні парасольки. Також рекламою не є вивіски (пп. 5 п. 2 ст. 2) і знаки на транспортних засобах, що вказують на приналежність їх будь-яким особам (п. 4 ст. 20).

Що стосується другого щита , то його не можна однозначно віднести до зовнішньої реклами. Він несе швидше інформаційне навантаження, ніж привертає увагу невизначеного кола осіб до об'єкта рекламування (споруджуваного комплексу). Більш того, у багатьох регіонах [6] інформування населення шляхом розміщення на огорожі будмайданчика щита з графічним зображенням споруджуваного об'єкта, а також відомостями про:

- його назві, короткій характеристиці;

- терміни початку та закінчення будівництва;

- організаціях, провідних будівництво (найменування, місце знаходження), і відповідальних за ведення робіт посадових особах (посади, прізвища, телефони), є обов'язковим.

Таким чином, на нашу думку, якщо в чинному на території суб'єкта РФ чи муніципального освіти нормативному акті прописана обов'язок встановити подібний інформаційний щит, вважаємо, що він не є зовнішньою рекламою, і, отже, забудовник не потребує дозволу.

Законні обмеження

При залученні грошових коштів учасників пайового будівництва потрібно пам'ятати про п. 7 - 9 ст. 28 Закону про рекламу, зокрема, про заборону на розповсюдження реклами до отримання дозволу на будівництво. Таке порушення нерідко допускається представниками будівельного бізнесу. Відповідальність за нього передбачена ст. 14.3 КоАП РФ у вигляді штрафу для юридичних осіб від 40 000 до 500 000 руб.

При цьому слід враховувати, що суб'єктом правопорушення є рекламодавець, який необов'язково повинен бути забудовником [7]. Так, за повідомленнями УФАС по Новосибірській області, в 2006 році агентство нерухомості, яке є рекламодавцем і рекламораспространителем, було оштрафовано за ст.

14.3 КоАП РФ. На огорожі будівельного майданчика організація помістила рекламний щит такого змісту: "Агентство нерухомості. Квартири та офіси в цьому будинку. Телефон", в той час як забудовником дозвіл на будівництво не було отримано, про що агентству було відомо. У свою чергу, агентство за дорученням забудовника зобов'язалося знайти осіб, зацікавлених у придбанні права вимоги на житлові або нежитлові приміщення, що є частиною об'єкта будівництва, з метою укладення останніми інвестиційних договорів або договорів участі в пайовому будівництві із забудовником. Суди першої та апеляційної інстанцій підтвердили правомірність дій чиновників.

Що потрібно для розміщення реклами?

Згідно ст. 19 Закону про рекламу для правомірного поширення зовнішньої реклами потрібно мати:

- договір на установку та експлуатацію рекламної конструкції;

- дозвіл на встановлення рекламної конструкції.

Розглянемо їх докладніше.

Договір

Сторонами договору на установку та експлуатацію рекламної конструкції є її власник і власник нерухомого майна, до якого вона кріпиться. Під власником мається на увазі власник рекламної конструкції або інша особа, що володіє речовим правом на рекламну конструкцію або правом володіння і користування нею на підставі договору з власником. Для розглянутого випадку забудовник виступає власником огорожі та будівельної сітки. Якщо він не здасть їх поверхню в оренду рекламному агентству або іншої організації, то він залишиться власником рекламної конструкції. Власник рекламної конструкції визнається рекламораспространителем (п. 1 ст. 19 Закону про рекламу) - особа, яка здійснює розповсюдження реклами будь-яким способом, в будь-якій формі і з використанням будь-яких засобів.

Інша сторона договору - власник земельної ділянки , будівлі або іншого нерухомого майна, до якого приєднується рекламна конструкція, або особа, уповноважених власником такого майна, у тому числі орендар. Необхідність укладення договору обумовлена ??тим, що однією з ознак рекламної конструкції є стабільне розміщення, тобто вона завжди монтується і розташовується на зовнішніх стінах, дахах і інших конструктивних елементах будівель, будов, споруд або поза ними. Тому установка рекламної конструкції завжди зв'язана з використанням нерухомого майна. У нашому випадку огородження будівельного майданчика розміщується на земельній ділянці, а будівельна сітка розташовується на зовнішніх стінах будівлі. Тому договір власнику рекламної конструкції - тимчасового огородження потрібно, якщо земля, на якій будується об'єкт, не належить йому на праві власності, а у відношенні будівельної сітки - якщо роботи на фасаді ведуться за договором підряду.

Приклад 3.

Рекламний щит розміщений на огорожі будівельного майданчика. Будівництво здійснює забудовник, в якого муніципальний земельна ділянка знаходиться на праві оренди.

У загальному випадку забудовник як власник огорожі повинен укласти договір на установку та експлуатацію рекламної конструкції з органом місцевого самоврядування. Однак якщо в договорі оренди земельної ділянки власник наділить забудовника правом розміщувати рекламу або передасть йому право укладати договір на установку та експлуатацію рекламної конструкції з третіми особами, то договір між забудовником та власником землі не потрібен.

Договір укладається відповідно до Закону про рекламу і цивільним законодавством. Пунктом 5 ст. 19 Закону про рекламу обговорений його термін: договір на установку та експлуатацію рекламної конструкції укладається на термін п'ять років, за винятком договору на встановлення та експлуатацію тимчасової рекламної конструкції, який може бути укладений на строк не більше ніж дванадцять місяців. По закінченні цього терміну зобов'язання сторін за договором припиняються.

До відома: C 1 липня 2008 року набрав чинності положення п. 5.1 - 5.7 ст. 19 про обов'язкове проведення торгів з метою укладення договору, якщо рекламна конструкція буде встановлюватися на земельній ділянці, будівлі чи іншому нерухоме майно, що знаходиться у державній або муніципальній власності.

За договором на встановлення та експлуатацію рекламної конструкції її власник має право безперешкодного доступу до нерухомого майна, та користування ним для цілей, пов'язаних із здійсненням прав власника рекламної конструкції (її експлуатація, технічне обслуговування і демонтаж) (п. 8 ст. 19 Закону про рекламу).

Деякі муніципальні освіти замість договору на установку та експлуатацію рекламної конструкції пропонують укладати договір оренди муніципального майна в цілях встановлення та експлуатації рекламної конструкції. Предметом такого договору може стати майно скарбниці муніципального освіти, в тому числі здане в оренду [8]. По суті це не суперечить закону, оскільки за договором оренди також може бути передано як права володіння та користування майном, так і тільки право користування. У той же час договір оренди завжди платний, а для договору, названого в ст. 19 Закону про рекламу, таку умову необов'язково.

Дозвіл

Самовільна (тобто без дозволу) установка рекламної конструкції не допускається. В іншому випадку вона підлягає демонтажу на підставі припису органу місцевого самоврядування. Згідно з п. 11 ст. 19 Закону про рекламу щоб отримати дозвіл, власник нерухомого майна (уповноважена ним особа) або власник рекламної конструкції повинні звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою, до якої додаються:

- відомості про заявника (дані про державну реєстрацію організації);

- якщо заявник не є власником нерухомого майна, то письмове підтвердження згоди власника на приєднання до майна рекламної конструкції.

Конкретний порядок отримання дозволу на встановлення рекламної конструкції регулюється на місцях . Однак загальні правила прописані на федеральному рівні. Так, від забудовника не вимагатимуть документи і відомості, які не відносяться до територіальному розміщенню, зовнішнім виглядом і технічними параметрами рекламної конструкції. За підготовку та видачу дозволу можна стягувати тільки держмито (п. 13 ст. 19 Закону про рекламу). Термін видачі дозволу - 2 місяці з дня прийому всіх необхідних документів. Перелік підстав для відмови у видачі дозволу обмежений у п. 15 ст. 19 Закону про рекламу.

Дозвіл видається органом місцевого самоврядування муніципального району або органом місцевого самоврядування міського округу на кожну рекламну конструкцію. У дозволі зазначаються:

- власник рекламної конструкції;

- власник земельної ділянки, будівлі або іншого нерухомого майна, до якого приєднана рекламна конструкція;

& ndash ; тип рекламної конструкції, площа її інформаційного поля;

- місце установки рекламної конструкції;

- термін дії дозволу, орган, який видав дозвіл, номер і дата його видачі;

- інші відомості.

Термін дії дозволу відповідає терміну дії договору на установку та експлуатацію рекламної конструкції. Дозвіл може бути анульовано і визнано недійсним. Докладніше про це можна дізнатися з п. 18 - 21 ст. 19 Закону про рекламу.

А як у Москві?

Для того щоб читачі мали уявлення про процедуру узгодження розміщення реклами на будівництві, коротко розглянемо Правила [9 ], діючі на території Москви. Повноваженнями по видачі дозволів та укладання договору (при розміщенні реклами на нерухоме майно, що належить місту Москві) наділений Комітет реклами, інформації та оформлення міста Москви. Нас цікавить п. 2.2.10 Правил, присвячений тимчасовим об'єктам зовнішньої реклами.

Реклама на огородженні.На огорожі рекомендується розміщувати окремі щити, м'яке оформлення або суцільну стрічку. Якщо до огорожі кріпиться рекламний щит, то його висота не повинна перевищувати розмірів несучих елементів огороджень більш ніж на Ѕ їх висоти. Якщо ж на огорожі будмайданчика встановлюється об'єкт зовнішньої реклами висотою більше 10 м, огорожа повинна бути внесена в проект організації будівництва.

Детальніше »