Матеріали підготовлені групою консультантів-методологів "BKR-Интерком-Аудит" тел/факс (095) 937-3451/

На практиці бухгалтеру нерідко зустрічається ситуація, коли він не знає яким чином відобразити в обліку ту чи іншу господарську операцію і йому потрібна допомога кваліфікованого фахівця. Для таких цілей і існують спеціальні фірми, званими аудиторськими, які надають практичну допомогу в складних питаннях бухгалтерського і податкового законодавства.

Правовою основою діяльності аудиторської фірми, є Федеральний закон від 7 серпня 2001 року № 119-ФЗ "Про аудиторську діяльність "(далі Закон № 119-ФЗ), в пункті 1 статті 1 якого зазначено, що під аудиторською діяльністю розуміється підприємницька діяльність по незалежній перевірці бухгалтерського обліку й фінансової (бухгалтерської) звітності організацій і індивідуальних підприємців (далі - аудіруемих особи).

Зверніть увагу! Відповідно до пункту 5.1 статті 18 Федерального Закону від 8 серпня 2001 року № 128-ФЗ "Про ліцензування окремих видів діяльності" з 1 липня 2006 року ліцензування аудиторської діяльності припинено.

Згідно з пунктом 3 статті 1 Закону № 119-ФЗ, метою аудиту є висловлення думки про достовірність фінансової (бухгалтерської) звітності аудіруемих осіб і відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку законодавству Російської Федерації. Під достовірністю розуміється ступінь точності даних фінансової (бухгалтерської) звітності, яка дозволяє користувачеві цієї звітності на підставі її даних робити правильні висновки про результати господарської діяльності, фінансовому та майновому положенні аудіруемих осіб і приймати базуються на цих висновках обгрунтовані рішення.

Аудит може бути обов'язковим або добровільним.

У відповідності зі статтею 7 Закону № 119-ФЗ, обов'язковий аудит - щорічна обов'язкова аудиторська перевірка ведення бухгалтерського обліку та фінансової (бухгалтерської) звітності організації або індивідуального підприємця.

Обов'язковий аудит здійснюється у випадках, якщо:

 • організація має організаційно-правову форму відкритого акціонерного товариства;
 • організація є кредитною організацією, бюро кредитних історій, страховою організацією або суспільством взаємного страхування , товарної або фондовою біржею, інвестиційним фондом, державним позабюджетним фондом, джерелом утворення коштів якого є передбачені законодавством Російської Федерації обов'язкові відрахування, вироблені фізичними та юридичними особами, фондом, джерелами утворення засобів якого є добровільні відрахування фізичних і юридичних осіб;
 • обсяг виручки організації або індивідуального підприємця від реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг) за один рік перевищує в 500 тисяч разів встановлений законодавством Російської Федерації мінімальний розмір оплати праці або сума активів балансу перевищує на кінець звітного року в 200 тисяч разів встановлений законодавством Російської Федерації мінімальний розмір оплати праці;
 • організація є державним унітарним підприємством, муніципальним унітарним підприємством, заснованим на праві господарського ведення, якщо фінансові показники його діяльності за один рік перевищують в 500 тисяч разів мінімальний розмір оплати праці або сума активів балансу перевищує на кінець звітного року в 200 тисяч разів встановлений законодавством Російської Федерації мінімальний розмір оплати праці;
 • обов'язковий аудит відносно цих організацій або індивідуальних підприємців передбачений федеральним законом (пункт 1 статті 7 Закону № 119-ФЗ).

Добровільний аудит , здійснюється за ініціативою органів управління організації або індивідуального підприємця.

Незалежно від виду аудиту, добровільного або обов'язкового, потрібне укладення договору на надання аудиторських послуг.

Сторонами, даного виду договору, є виконавець і замовник. Виконавцем за даним договором є аудиторська організація або аудитор.

Згідно статті 4 Закону № 119-ФЗ, аудиторська організація - комерційна організація, що здійснює аудиторські перевірки та надає супутні аудиту послуги.

Аудиторська організація може бути створена в будь-якій організаційно-правовій формі, за винятком відкритого акціонерного товариства.

Статтею 12 Закону № 119-ФЗ, встановлено перелік аудиторських організацій та аудиторів, які не можуть здійснювати аудиторські послуги, до них відносяться:

 • аудитори, які є засновниками (учасниками) аудіруемих осіб, їх керівниками, бухгалтерами та іншими особами, що несуть відповідальність за організацію і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової (бухгалтерської) звітності;
 • аудитори, що складаються з засновниками (учасниками) аудіруемих осіб, їх посадовими особами, бухгалтерами та іншими особами, що несуть відповідальність за організацію і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової (бухгалтерської) звітності, в близькій спорідненості (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також брати, сестри, батьки і діти подружжя);
 • аудиторські організації, керівники та інші посадові особи яких є засновниками (учасниками) аудіруемих осіб, їх посадовими особами, бухгалтерами та іншими особами, що несуть відповідальність за організацію і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової (бухгалтерської ) звітності;
 • аудиторські організації, керівники та інші посадові особи яких полягають у близькій спорідненості (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також брати, сестри, батьки і діти подружжя) з засновниками (учасниками) аудіруемих осіб, їх посадовими особами, бухгалтерами та іншими особами, що несуть відповідальність за організацію і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової (бухгалтерської) звітності;
 • аудиторські організації у відношенні аудіруемих осіб, які є їх засновниками (учасниками), у відношенні аудіруемих осіб, для яких ці аудиторські організації є засновниками (учасниками), у відношенні дочірніх організацій, філій та представництв зазначених аудіруемих осіб, а також у відношенні організацій, що мають спільних з цією аудиторською організацією засновників (учасників);
 • аудиторські організації та індивідуальні аудитори, що надавали протягом трьох років , що безпосередньо передували проведення аудиторської перевірки, послуги з відновлення і ведення бухгалтерського обліку, а також щодо складання фінансової (бухгалтерської) звітності фізичним та юридичним особам, - щодо цих осіб.

Аудитор має право здійснювати аудиторську діяльність в якості працівника аудиторської організації або в якості особи, яка притягається аудиторською організацією до роботи на підставі цивільно-правового договору, або в якості індивідуального підприємця, що здійснює свою діяльність без утворення юридичної особи.

Індивідуальний аудитор вправі здійснювати аудиторську діяльність , а також надавати супутні аудиту послуги. Індивідуальний аудитор не вправі здійснювати інші види підприємницької діяльності.

Відповідно до пункту 2 статті 7 ФЗ Закону № 119-ФЗ, при проведенні обов'язкового аудиту в організаціях, у статутних (складеному) капіталі яких частка державної власності або власності суб'єкта Російської Федерації становить не менше 25 відсотків, укладання договорів надання аудиторських послуг має здійснюватися за підсумками розміщення замовлення на надання таких послуг.

Порядок розміщення замовлень на надання послуг, для державних або муніципальних потреб, встановлює Федеральний Закон від 21 липня 2005 року № 94-ФЗ "Про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб".

Обов'язковий аудит проводиться аудиторськими організаціями.

При проведенні обов'язкового аудиту, аудиторські організації зобов'язані страхувати ризик відповідальності за порушення договору (стаття 13 Закону № 119-ФЗ.

Отже, при здійсненні добровільного аудиту, обов'язкового страхування не вимагається. Замовником за даним договором є, аудируемого особа, які уклали договір на надання аудиторських послуг. До аудируемого особам, відносяться юридичні особи і індивідуальні підприємці.

При укладенні договору на надання аудиторських послуг, необхідно отримати якомога більше інформації про передбачуване партнері.

Договір укладається шляхом направлення оферти (пропозиції укласти договір) однієї зі сторін і її акцепту (прийняття пропозиції) іншою стороною.

Оферта повинна містити істотні умови договору.

На практиці, для пропозиції укласти договір надання аудиторських послуг, зазвичай використовується лист-зобов'язання, в якому повинні бути зазначені істотні умови договору, але форма оферти не має істотного значення.

У договорі на проведення аудиторської перевірки (надання аудиторських послуг), як правило, узгоджуються наступні питання:

 • предмет договору;
 • терміни виконання робіт;
 • права та обов'язки сторін;
 • вартість робіт і порядок розрахунків;
 • порядок приймання робіт;
 • відповідальність сторін;
 • штрафні санкції;
 • умови дотримання комерційної таємниці;
 • порядок розв'язання спорів;
 • реквізити і підписи сторін.

Постановою Уряду Російської Федерації від 23 вересня 2002 № 696 "Про затвердження федеральних правил (стандартів) аудиторської діяльності" (далі ФПСАД) були встановлені правила, що регулюють аудиторську діяльність в Росії.

Федеральні правила (стандарти) аудиторської діяльності (ФПСАД), займають особливе місце серед правових актів, що регулюють аудиторську діяльність в Росії.

Відповідно до пункту 1 статті 9 Закону № 119-ФЗ діяльності ці правила (стандарти) обов'язкові для всіх аудиторів.

Втім, як і будь-який інший нормативно-правовий акт, вони також обов'язкові і для замовників (аудіруемих осіб).

Крім, федеральних правил, Законом № 119-ФЗ передбачена можливість розробки внутрішніх правил аудиторської діяльності, самими аудиторськими організаціями та індивідуальними аудиторами. Внутрішні правила не повинні суперечити федеральним, а також не можуть бути нижче вимог федеральних правил (стандартів) аудиторської діяльності.

Згідно ФПСАД форма і зміст договорів надання аудиторських послуг (листів про проведення аудиту) для різних аудіруемих осіб можуть мати особливості, але, як правило, в договорі надання аудиторських послуг (листі про проведення аудиту) вказуються:

 • мета аудиту фінансової (бухгалтерської) звітності;
 • відповідальність управлінського персоналу за підготовку та подання фінансової (бухгалтерської) звітності;
 • обсяг аудиту, включаючи посилання на законодавство Російської Федерації і федеральні правила (стандарти) аудиторської діяльності;
 • аудиторський висновок та будь-які інші документи, які передбачається підготувати за результатами аудиту;
 • інформація про те, що у зв'язку із застосуванням в ході аудиту вибіркових методів тестування та іншими властивими аудиту обмеженнями, поряд з обмеженнями, властивими системам бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю аудируемого особи, мається неминучий ризик того, що деякі, в тому числі істотні, викривлення фінансової (бухгалтерської) звітності можуть залишитися невиявленими;
 • вимога забезпечення вільного доступу до всієї бухгалтерської документації та іншої інформації, запитуваної в ході проведення аудиту;
 • ціна проведення аудиту (або спосіб її визначення), а також порядок визнання послуги наданої і порядків розрахунку.

У договорі надання аудиторських послуг (листі про проведення аудиту) можуть також бути зазначені:

 • домовленості, пов'язані з координацією роботи аудитора і співробітників аудируемого особи в ході планування аудиту;
 • право аудитора отримати від управлінського персоналу офіційні письмові заяви, зроблені у зв'язку з аудитом;
 • зобов'язання управлінського персоналу сприяти в напрямку запитів кредитним організаціям і контрагентам аудируемого особи з метою отримання інформації, необхідної для проведення аудиту;
 • зобов'язання управлінського персоналу забезпечити присутність співробітників аудитора при проведенні інвентаризації майна аудируемого особи.

При необхідності в договорі надання аудиторських послуг (в листі про проведення аудиту) або додатках до нього можуть бути також наведені:

 • домовленість про залучення до роботи з будь-яких питань аудиту інших аудиторів та експертів;
 • домовленість про залучення до спільної роботи внутрішніх аудиторів, а також інших співробітників аудируемого особи;
 • домовленості, сприяють взаємодії передбачуваного аудитора з попереднім аудитором ( при його наявності);
 • будь-які обмеження відповідальності аудитора відповідно до законодавства Російської Федерації і федеральними правилами (стандартами) аудиторської діяльності;
 • інформація про будь-яких додаткових угодах між аудитором і аудіруемих особою (пункти 7,8 правил № 12 ФПСАД) .

За договором возмездного надання аудиторських послуг, виконавець зобов'язується надати аудиторські послуги, а замовник зобов'язується оплатити ці послуги. Предметом договору надання аудиторських послуг, є:

 • проведення аудиторської перевірки;
 • надання супутніх послуг.

Аудиторські організації та підприємці, що здійснюють свою діяльність без утворення юридичної особи (далі - індивідуальні аудитори), можуть надавати такі супутні послуги:

 • постановка, відновлення і ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової (бухгалтерської) звітності, бухгалтерське консультування;
 • податкове консультування;
 • аналіз фінансово-господарської діяльності організацій і індивідуальних підприємців, економічне та фінансове консультування;
 • управлінське консультування, у тому числі пов'язане з реструктуризацією організацій;
 • правове консультування, а також представництво в судових і податкових органах по податкових і митних спорах;
 • автоматизація бухгалтерського обліку і впровадження інформаційних технологій;
 • оцінка вартості майна , оцінка підприємств як майнових комплексів, а також підприємницьких ризиків;
 • розробка й аналіз інвестиційних проектів, складання бізнес-планів;
 • проведення маркетингових досліджень;
 • проведення науково-дослідних та експериментальних робіт в області, пов'язаної з аудиторською діяльністю , і поширення їхніх результатів, у тому числі на паперових і електронних носіях;
 • навчання у встановленому законодавством Російської Федерації порядку фахівців в областях, пов'язаних з аудиторською діяльністю;
 • надання інших послуг, пов'язаних з аудиторською діяльністю.

Основним документом, що фіксує відносини сторін, є договір.

Договір на надання аудиторських послуг, є різновидом договору возмездного надання послуг.

При укладанні договору, сторонам необхідно обговорити, весь перелік послуг, що входять у предмет договору. Умова про предмет, відноситься до числа істотних умов, договору надання аудиторських послуг.

Права та обов'язки встановлюються угодою сторін, проте основні встановлені Законом № 119-ФЗ.

Згідно з пунктом 2 статті 5 Закону № 119-ФЗ, при проведенні аудиторської перевірки аудиторські організації та індивідуальні аудитори зобов'язані:

"1) здійснювати аудиторську перевірку відповідно до законодавства Російської Федерації і Законом № 119-ФЗ;

2) надавати на вимогу аудируемого особи необхідну інформацію про вимоги законодавства Російської Федерації, що стосуються проведення аудиторської перевірки, а також про нормативні акти Російської Федерації, на яких грунтуються зауваження і висновки аудиторської організації або індивідуального аудитора;

3) у строк, встановлений договором надання аудиторських послуг, передати аудиторський висновок аудируемого особі і (або) особі, яка уклала договір надання аудиторських послуг;

4) забезпечувати збереження документів, що отримуються і складаються в ході аудиторської перевірки, не розголошувати їх зміст без згоди аудируемого особи і (або) особи, яка уклала договір надання аудиторських послуг , за винятком випадків, передбачених законодавством Російської Федерації;

5) виконувати інші обов'язки, що випливають із суті правовідносин, визначених договором надання аудиторських послуг, і не суперечать законодавству Російської Федерації ".<

Детальніше »