Облік, податки, право/

О.Ю. Мещерякова, експерт "УНП"

Щоб убезпечити себе від неплатежів, багато організацій укладають договори, за якими право власності на товар переходить до покупця після оплати. У цьому випадку до оплати продавець виручку не відображає ні в бухгалтерському, ні в податковому обліку, а вартість переданих товарів враховує на рахунку 45 "Товари відвантажені".

Приклад.

У жовтні фірма А відвантажила фірмі Б товари на суму 36 000 руб., у тому числі ПДВ - 6000 руб. Облікова вартість товарів у фірми А - 20 000 руб. За договором право власності на товар переходить після оплати. Оплата зроблена в листопаді.

Виручку для ПДВ фірма А визначає "по оплаті".

У жовтні в бухгалтерському обліку фірми А зроблена проводка:

Дебет 45 Кредит 41

- 20 000 руб. - Відвантажено товар.

У нашому прикладі розглянуто найбільш часто зустрічається випадок, коли торговельна організація визначає виручку з метою обчислення ПДВ "по оплаті". Податкова база по ПДВ у неї виникне після отримання оплати за товар (подп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ). Якщо ж організація працює "по відвантаженню", то з моментом нарахування ПДВ у неї виникнуть складнощі. Справа в тому, що при такому методі роботи податківці вимагають нараховувати ПДВ на день відвантаження товарів навіть за договорами з особливим переходом права власності. Таку позицію вони обгрунтовують підпунктом 1 пункту 1 статті 167 НК РФ, який наказує визначати податкову базу по ПДВ при методі "по відвантаженню" на день відвантаження (передачі) товарів.

Однак така позиція суперечить Податковому кодексу. Об'єктом оподаткування по ПДВ визнається реалізація товарів, робіт, послуг, тобто перехід права власності на них (подп. 1 п. 1 ст. 146, ст. 39 НК РФ). Отже, поки право власності на товар не передано покупцеві, об'єкта оподаткування, а отже, і податкової бази не виникає.

Вони з'являться лише після того, як право власності на товар перейде до покупця.

У листопаді відображені записи:

Дебет 51 Кредит 62

- 36 000 руб. - Надійшла оплата;

Дебет 62 Кредит 90-1

- 36 000 руб. - Відбитий виторг від реалізації.

У податковому обліку продавця, як і в бухобліку, дохід (30 000 руб.) Виникає після фактичної реалізації товарів, тобто після їх оплати. Це випливає з статті 249 кодексу, за якою в розрахунку оподатковуваного прибутку бере участь саме "виручка від реалізації товарів".

Дебет 90-3 Кредит 68

- 6000 руб. - Нарахований ПДВ;

Дебет 90-2 Кредит 45

- 20 000 руб. - Списано собівартість реалізованих товарів.

Фірма Б зможе розпоряджатися отриманим товаром після того, як до неї перейде право власності (ст. 491 ГК РФ). Тоді вона поставить придбаний товар на баланс. Поки товар не оплачений, він числиться за балансом.

У жовтні врахований отриманий за договором з особливим переходом права власності товар:

Дебет 002

- 36 000 руб. - Отриманий товар.

У листопаді:

Дебет 60 Кредит 51

- 36 000 руб. - Оплачений товар;

Кредит 002

- 36 000 руб. - Списаний товар;

Дебет 41 Кредит 60

- 30 000 руб. - Оприбутковано товар;

Дебет 19 Кредит 60

- 6000 руб. - Врахований ПДВ.

Сплачений продавцю ПДВ бухгалтер поставить до відрахування після оприбуткування товарів і отримання рахунка-фактури продавця.


Справжня енциклопедія для бухгалтера!
Система "ПОМІЧНИК БУХГАЛТЕРА" включає нормативно-правові документи, коментарі, консультації, довідкові та інші матеріали, необхідні в роботі.

Звертайтеся за тел. (812) 740-78-96, portal @ kodeks . ru


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »