Автор: Ірина Мілакова, директор департаменту податків і праваООО "Об'єднані Податкові Консультанти".

В ході аудиторської перевірки виявлено, що Компанія "N" не визнає в бухгалтерському та податковому обліку операції з повернення товарів від покупців при належному виконанні своїх зобов'язань (не підійшов розмір, не подобається колір та ін) в якості зворотнього реалізації, а зменшує суму реалізації.У періоді, що перевірявся операції з повернення товару роздрібним покупцем були відображені в бухгалтерському обліку такими бухгалтерськими записами (незалежно від того належної якості чи ні був повернутий товар).

Д-т 62 К-т 90 сторно - 1237 865,75 руб.

При цьому за розрахунками аудиторів сума шлюбу повернутого покупцями, і згодом повернутого постачальнику склала 63 366,44 руб. (В тому числі ПДВ).Тобто, в результаті вищевказаного порушення у зв'язку з некоректним сторнуванням виручки з повернення товару належної якості занижена сума виручки від реалізації на суму 1237 865,75 руб. - 53 700,37 руб. = 1184 165,38 руб.

Бухгалтерський облік

Відповідно до п. 2 ПБУ 9/99 "Доходами організації визнається збільшення економічних вигод у результаті поступленіяактівов (грошових коштів, іншого майна) і (або) погашення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу цієї організації, за винятком внесків учасників (власників майна) ".

Згідно з п. 5 ПБУ 9/99 "Доходами від звичайних видів діяльності є виручка від продажу продукції і товарів, надходження, пов'язані з виконанням робіт, наданням послуг (далі - виручка)". Виручка приймається до бухгалтерського обліку в сумі, обчисленої в грошовому вираженні, рівній величині надходження грошових коштів та іншого майна і (або) величини дебіторської заборгованості (п. 6.1 ПБУ 9/99).

При цьому величина надходження і (або) дебіторської заборгованості визначається виходячи з ціни, встановленої договором між організацією та покупцем (замовником) або користувачем активів організації.

Враховуючи вищевикладене, а також беручи до уваги цивільно-правовий аспект, включаючи відбувся перехід права власності і момент розірвання договору, підстав для коригування сум виручки і сторнуванню операцій з реалізації ТМЦ, немає. Таким чином, операцію з повернення фізичною особою якісного товару слід відображати як "зворотний" реалізацію.

Бухгалтерські записи:

Д-т 41 К-т 76 - надходження товару від "колишнього" покупця;

Д-т 19 К-т 76 - виділення ПДВ, при цьому в книзі покупок реєструються реквізити витратно-касового ордеру;

Д -т 76 К-т 50 - повернення покупцю коштів.

Висновок:З урахуванням вищевикладеного, позиція, представлена ??у зауваженні аудитора: "Тобто, в результаті вищевказаного порушення в зв'язку з некоректним сторнуванням виручки з повернення товару належної якості занижена сума виручки від реалізації на суму 1237 865,75 руб. - 53 700,37 руб. = 1184 165,38 руб. " представляється вірною.

Разом з тим, хочу звернути увагу на наступне.

Згідно абз. "В" п. 4 Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерскойотчетностів Російської Федерації основним завданням бухгалтерського обліку, в тому числі є формування повної і достовірної інформації про діяльність організації та її майновий стан, необхідної внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності - керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна організації, а також зовнішнім - інвесторам, кредиторам і іншим користувачам бухгалтерської звітності.

Враховуючи, що операція з повернення фізичною особою товару відбувається в рамках однієї угоди (і можливо навіть у межах одного звітного (податкового) періоду) , то вона, по суті, не є реалізацією товару для фізичної особи.

У цьому випадку, враховуючи завдання бухгалтерського обліку щодо забезпечення зацікавлених користувачів достовірною інформацією, операцію з повернення допустимо відображати виходячи з її змісту - фактично анулювання реалізації такого товару, відповідно раніше вироблені запису сторнувати. Однак такий підхід не відповідає буквальному тлумаченню закону і може бути оскаржений.

У зв'язку з вищевикладеним, рекомендуємо розкривати інформацію про обсяги повернутих якісних товарів в пояснювальній записці Компанії "N".

Податковий облік

Згідно п. 1ст. 249 Податкового кодексу РФ (далі - НК РФ) "В цілях цієї глави доходом від реалізації визнаються виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) як власного виробництва, так і раніше придбаних, виручка від реалізації майнових прав". При цьому, на підставі п. 1 ст. 39 НК РФ реалізацією товарів, робіт або послуг організацією або индивидуальнымпредпринимателемпризнается відповідно передача на оплатній основі (у тому числі обмін товарами, роботами або послугами) права власності на товари, результатів виконаних робіт однією особою для іншої особи, оплатне надання послуг однією особою іншій особі.

Таким чином, враховуючи те, що на момент укладення договору (здійснення продажу товару) право власності було передано, а розірвання договору (повернення товару) у розглянутому випадку, очевидно, відбулося в наступному податковому (звітному) періоді, то говорити про відсутність об'єкта оподаткування податком на прибуток в періоді продажу, відповідно про спотворення податкової бази в цьому періоді, підстав немає. Одночасно слід враховувати і відміну процедури розірвання договору від визнання його недійсним (неукладеним). Фактично, у розглянутому випадку мова може йти саме про повернення товару і передачі в наслідку (вже в періоді повернення товару) права власності на товар назад продавцеві, не скасовуючи факту відбулася реалізації товару.

Висновок:враховуючи вищевикладене та беручи до уваги цивільно-правовий аспект, можна говорити про те, що в податковому обліку повернення якісного товару фізичною особою в силу Закону № 2300-1 слід відображати через т.зв. "Зворотну" реалізацію. Відповідно в податковому обліку і Уподатковому декларацііпродавца буде мати місце як продаж товару, так і його зворотний викуп (придбання).


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »