Міжнародний тижневик "Фінансова газета"/

Згідно ст. 361 Цивільного кодексу Російської Федерації поручительством можуть забезпечуватися діючі зобов'язання та зобов'язання, які виникнуть у майбутньому. Порука - це вид угоди, в силу якої третя особа (поручитель) зобов'язується перед кредитором нести відповідальність у разі невиконання останнім прийнятого зобов'язання. Порука має спільні риси з іншим способом забезпечення зобов'язань - банківською гарантією.

Основні відмінності поруки від банківської гарантії наступні:

  • форма забезпечувального зобов'язання (форма договору поруки - двостороння угода, форма банківської гарантії - одностороння угода);
  • порядок виконання забезпечувального зобов'язання (при договорі поруки - судовий, при банківської гарантії - позасудовий);
  • строк позовної давності (при договорі поруки - спеціальний, при банківської гарантії - загальний).

Необхідно відзначити, що зобов'язання за договором поруки виконують будь-які особи, що володіють правоздатністю, в той час як зобов'язання по банківській гарантії несуть кредитні та страхові організації.

Сторонами договору поруки є поручитель і кредитор. Поручителями можуть бути будь-які особи, крім казенних підприємств, установ, міністерств і відомств, органів виконавчої влади, володіють майном на праві оперативного управління.

Порука оформляється договором, укладеним між поручителем і кредитором. Для договору поруки передбачена письмова форма. Істотними умовами договору поруки, без яких він вважається неукладеним, є вказівки, на кого було видано порука, дані зобов'язання між боржником і кредитором.

При складанні договору поруки необхідно відобразити наступні моменти:

  • порядок і розмір оплати послуг поручителя;
  • порядок і строк узгодження кредитором і поручителем умов договору;
  • порядок укладення та набуття чинності договору.

Приклад.
ТОВ "Зоря" надало 1 лютого 2005 ТОВ "Вимпел" грошовий позику в розмірі 1 000 000 руб. для оплати придбаних товарів. Термін користування позикою - 30 календарних днів, процентна ставка 4%. Відсотки сплачуються одночасно з поверненням позики.

Для забезпечення виконання майбутніх зобов'язань за договором позики ТОВ "Зоря" 30 січня 2005 уклало договір поруки з ТОВ "Родина". Відповідальність поручителя є субсидіарної і встановлена ??в розмірі основного боргу і відсотків по ньому. Винагорода за договором поруки становить 50 000 руб., У тому числі ПДВ 18% - 7627,12 руб.

Боржник ТОВ "Вимпел" не зміг розплатитися з кредитором, і кредитором пред'явлено вимогу до поручителя.

У бухгалтерському обліку здійснюються такі записи:

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума, руб.

Облік у кредитора

Отримано поручительство в забезпечення позики

008

1040000

Виданий позика

58

51

1000000

Нараховано відсотки по позиці

76-3

91-1

40000

Пред'явлена ??претензія поручителю

76-2

58

1040000

Задоволена претензія поручителем

51

76-2

1040000

Припинено поруку

008

1040000

Облік у боржника

Нараховано заборгованість по винагороді поручителя

91-2

76

42372,88

Нараховано ПДВ

19

76

7627,12

Перераховано винагороду поручителю

76

51

50000

Прийнято до відшкодування ПДВ

68

19

7627,12

Прийнято до обліку поручительство

009

1040000

Надійшли на розрахунковий рахунок кошти позики

51

66

1000000

Нараховано відсотки по позиці

91-2

66

40000

Відображено зобов'язання перед поручителем у зв'язку з визнанням її вимоги

66

76-2

1040000

Перераховано суму задоволеної претензії

76-2

51

1040000

Відображено припинення поруки

009

1040000

Облік у поручителя

Нараховано заборгованість по винагороді

76

91-1

50000

Нараховано ПДВ з винагороди

91-3

68

7627,12

Зараховано на розрахунковий рахунок надійшла сума винагороди

51

76

50000

Видано кредитору поручительство

009

1040000

Перераховано кошти кредитору

76-2

51

1040000

Припинено поруку

009

1040000

Зараховано суму задоволеної боржником претензії

51

76-2

1040000

Д.

Волковича,

провідний аудитор АКК "Партнер"


Справжня енциклопедія для бухгалтера!
Система "ПОМІЧНИК БУХГАЛТЕРА" включає нормативно-правові документи, коментарі, консультації, довідкові та інші матеріали, необхідні в роботі.

Звертайтеся за тел. (812) 740-78-96, [email protected]


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »