Журнал "Главбух"/

З 2007 року при безгрошових формах розрахунків пред'явлену суму податку на додану вартість необхідно сплачувати "живими" грошима. Чи поширюється ця норма на розрахунки за послуги, що надаються за агентським договором?

Зміни в законодавстві

У відповідності з Федеральним законом від 24 листопада 1996 р. № 132-ФЗ "Про основи туристської діяльності в Російській Федерації" туристична діяльність підрозділяється на туроператорську, турагентську, а також іншу діяльність з організації подорожей. Однією з найбільш поширених форм туристичного бізнесу є турагентська діяльність (просування і реалізація туристичного продукту). На відміну від туроператора, який формує, просуває і реалізує туристський продукт, турагент виконує лише дві останні функції, тобто є посередником між туроператором і туристом.

Згідно зі статтею 1005 Цивільного кодексу РФ, "за агентським договором одна сторона (агент) зобов'язується за винагороду здійснювати за дорученням іншої сторони (принципала) юридичні та інші дії від свого імені, але за рахунок принципала або від імені та за рахунок принципала ". Нерідко туроператор дозволяє агентові утримувати винагороду з сум, що надійшли від клієнтів. У цьому випадку відбувається залік взаємних однорідних грошових вимог сторін угоди на суму агентської винагороди.

З 2007 року поправки, внесені до пункту 4 статті 168 Податкового кодексу РФ, наказують покупцеві сплачувати продавцю пред'явлену суму ПДВ:
- при товарообмінних операціях;
- при заліку взаємних вимог;
- при використанні в розрахунках цінних паперів.

Виникає питання: чи потрібно застосовувати дану норму при розрахунках за послуги, що надаються за агентськими договорами?

Розрахунок з посередником - не в рахунок

Согласнопісьму Мінфіну Росії від 7 березня 2007 р. № 03-07-15/30, якщо посередник утримує свою винагороду з урахуванням ПДВ з коштів, що підлягають перерахуванню замовникові, то розрахунки за послуги ведуться грошима.

Тому при таких розрахунках норма пункту 4 статті 168 Податкового кодексу РФ не застосовується. Отже, ПДВ окремо перераховувати не потрібно.

Приклад

У березні 2007 року між туроператором і турагентом укладено договір. У відповідності з ним посередник зобов'язується реалізувати 60 путівок загальною вартістю 1062000 крб. (У тому числі ПДВ - 162 000 руб.) За цінами не нижче встановлених туроператором. Винагорода агента становить 10 відсотків від вартості реалізованих путівок. При цьому він бере участь у розрахунках.

Всі путівки були продані. Турагент представив звіт туроператору.

У бухгалтерському обліку посередника зроблені такі записи:

Дебет 004
- 1062000 крб. - Отримані туристські путівки за агентським договором;

Дебет 62 Кредит 76 субрахунок "Розрахунки з покупцями"
- 1062000 крб. - Передані покупцям туристські путівки;

Кредит 004
- 1062000 крб. - Списані путівки з позабалансового рахунку;

Дебет 51 Кредит 62
- 1062000 крб. - Оплачені путівки покупцями;

Дебет 76 субрахунок "Розрахунки з покупцями" Кредит 76 субрахунок "Розрахунки з туроператором"
- 1062000 крб. - Представлений звіт туроператору;

Дебет 62 Кредит 90
- 106 200 руб. (1062000 крб. X 10%) - нараховано винагороду;

Дебет 90 Кредит 68
- 16 200 руб. (106 200 руб.: 118% x 18%) - нарахований ПДВ;

Дебет 76 субрахунок "Розрахунки з туроператором" Кредит 62
- 106 200 руб. - Утримано агентську винагороду з виручки, належної туроператору, разом з ПДВ;

Дебет 76 субрахунок "Розрахунки з туроператором" Кредит 51
- 955 800 руб. (1062000 - 106200) - перерахована виручка туроператору за вирахуванням агентської винагороди.

Туроператор ПДВ з винагороди турагенту не перераховує.


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »