Матеріал наданий журналом "Розрахунок"/

У деяких випадках у бухгалтерському та податковому обліку виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) формується по-різному. Деякі доходи за правилами бухгалтерського обліку збільшують виручку, а за правилами податкового обліку - ні.

За правилами податкового обліку до складу виручки від реалізації не включають:

  • сумові різниці;
  • відсотки за комерційними кредитами;
  • відсотки (дисконт) за векселями.

Розглянемо ці види доходів більш докладно.

сумовихрізниць

Ви можете встановити продажну ціну на товари (роботи, послуги) в умовних одиницях або іноземній валюті (наприклад, доларах США, євро). Ціну, встановлену в умовних одиницях, потрібно перераховувати в рублі.

Якщо з дати реалізації товарів (робіт, послуг) до дати їх оплати курс іноземної валюти виріс, після такого перерахунку рублева заборгованість покупця збільшиться. Суму, яку йому доведеться доплатити, називають позитивною сумовий різницею.

Якщо з дати реалізації товарів (робіт, послуг) покупцю до дати їх оплати курс іноземної валюти знизився, то заборгованість покупця зменшиться. Суму, на яку зменшиться борг, називають негативною сумовий різницею.

У бухгалтерському обліку позитивні сумові різниці збільшують виручку від продажу товарів (робіт, послуг), а негативні зменшують її. У податковому обліку позитивні сумові різниці враховують як позареалізаційні доходи, а негативні - як позареалізаційні витрати. На виручку від реалізації вони не впливають.

Зверніть увагу: якщо фірма враховує виручку за касовим методом, то сумові різниці при оподаткуванні прибутку не враховуються.

Приклад

ТОВ "Пасив" реалізує товари. За договором купівлі-продажу вартість товарів виражена в доларах США і становить 1000 дол США (без ПДВ). "Пасив" враховує виручку при розрахунку податку на прибуток за методом нарахування.

Ситуація 1

Офіційний курс долара США склав:

- на дату відвантаження товарів покупцю - 30 руб./USD;

- на дату оплати товарів - 33 руб./USD.

Бухгалтер "Пасиву" зробив записи:

Дебет 62 Кредит 90-1

- 30 000 руб. (30 руб./USD x 1000 USD) - відбито заборгованість покупця;

Дебет 51 Кредит 62

- 33 000 руб. (33 руб./USD x 1000 USD) - надійшли гроші від покупця;

Дебет 62 Кредит 90-1

- 3000 руб. ((33 руб./USD - 30 руб./USD) xx 1000 USD) - відбита позитивна сумарній різниці.

Фірма отримала від покупця 33 000 руб., У тому числі:

- 30 000 руб. - Ціна товарів;

- 3000 руб. - Позитивна сумарній різниці.

Виручку від реалізації товарів відображають так:

- у бухгалтерському обліку - у розмірі 33 000 руб.;

- у податковому обліку - в розмірі 30 000 руб. Позитивну сумову різницю (3000 крб.) Враховують як позареалізаційні доходи.

Ситуація 2

Офіційний курс долара склав:

- на дату відвантаження товарів покупцю - 33 руб./USD;

- на дату оплати товарів - 30 руб./USD.

Бухгалтер "Пасиву" зробив записи:

ДЕБЕТ 62 Кредит 90-1

- 33 000 руб. (33 руб./USD x 1000 USD) - відбито заборгованість покупця;

ДЕБЕТ 51 Кредит 62

- 30 000 руб. (30 руб./USD x 1000 USD) - надійшли гроші від покупця;

ДЕБЕТ 62 Кредит 90-1

- 3000 руб. ((33 руб./USD - 30 руб./USD) x 1000 USD) - зменшена заборгованість покупця на негативну сумову різницю.

Фірма отримала від покупця 30 000 руб. При цьому негативна сумарній різниці склала 3000 руб.

Виручку від продажу товарів відображають так:

- у бухгалтерському обліку - у розмірі 30 000 руб.;

- в податковому обліку - у розмірі 33 000 руб. Негативну сумову різницю (3000 крб.) Враховують як позареалізаційний витрата.

Відсотки за комерційними кредитами та векселями

У договорі купівлі-продажу товарів (робіт, послуг ) ваша фірма може передбачити, що покупцеві надається відстрочка або розстрочка платежу (іншими словами, покупцеві надається комерційний кредит). Зазвичай при таких умовах договору покупець повинен оплатити як вартість товарів (робіт, послуг), так і відсотки за відстрочення їх оплати.

У бухгалтерському обліку відсотки за відстрочення збільшують виручку від реалізації. У податковому обліку відсотки, отримані по будь борговими зобов'язаннями (у тому числі комерційних кредитах), враховують як позареалізаційні доходи.

На виручку від реалізації товарів (робіт, послуг) вони не впливають. Порядок відображення відсотків за кредитами в податковому обліку не залежить від методу визначення виручки (метод нарахування або касовий метод).

Приклад

ЗАТ "Актив" продає товари , ціна яких згідно з договором становить 12 000 руб. (Без ПДВ). За умовами договору покупець повинен оплатити товари через 60 днів після їх отримання. При цьому покупець повинен сплатити 0,1% від вартості товарів за кожен день відстрочки платежу.

Загальна сума відсотків за відстрочку по оплаті товарів складе:

12 000 руб. x 0,1% x 60 дн. = 720 руб.

Бухгалтер "Активу" повинен зробити записи:

Дебет 62 Кредит 90-1

- 12 000 руб . - Відбитий виторг від продажу товарів;

Дебет 62 Кредит 90-1

- 720 руб. - Донараховано виручка від продажу товарів на суму відсотків;

Дебет 51 Кредит 62

- 12 720 руб. (12 000 + 720) - надійшли гроші від покупця.

Виручку від продажу товарів відображають так:

- у бухгалтерському обліку - у розмірі 12 720 руб.;

- у податковому обліку - у розмірі 12 000 руб. Відсотки по комерційному кредиту (720 руб.) Враховують як позареалізаційні доходи.

В аналогічному порядку відображають відсотки (дисконт) за товарними векселями, виданими в оплату товарів (робіт, послуг).

Приклад

ЗАТ "Актив" продає товари, ціна яких становить 25 000 руб. (Без ПДВ). В оплату товарів покупець видав "Активу" власний вексель. Номінальна вартість векселя - 30 000 руб.

Бухгалтер "Активу" повинен зробити записи:

Дебет 62 субрахунок "Розрахунки з покупцями" Кредит 90-1

- 25 000 руб. - Відбитий виторг від продажу товарів;

Дебет 62 субрахунок "Розрахунки з покупцями" Кредит 90-1

- 5000 руб. (30 000 - 25 000) - донараховано виручка від продажу товарів на суму дисконту за векселем;

Дебет 62 субрахунок "Векселі отримані" Кредит 62 субрахунок "Розрахунки з покупцями"

- 30 000 руб. - Врахований вексель, отриманий від покупця;

Дебет 51 Кредит 62 субрахунок "Векселі отримані"

- 30 000 руб. - Надійшли гроші від покупця в погашення векселя.

Виручку від продажу товарів відображають так:

- у бухгалтерському обліку - у розмірі 30 000 руб.;

- в податковому обліку - у розмірі 25 000 руб. Дисконт за векселем (5000 руб.) Враховують як позареалізаційні доходи.

Перерахунок виручки за ринковими цінами

У загальному випадку виручка від продажу товарів (робіт, послуг ) розраховується виходячи з тих цін, які встановлені в договорі з покупцем (замовником). Вважається, що ці ціни відповідають ринковим. Однак у деяких випадках податкова інспекція має право перевірити, чи дійсно встановлені в договорі ціни відповідають ринковим.

Податківці можуть це зробити в таких випадках (ст. 40 НК):

  • фірма передає товари (роботи, послуги) за товарообмінними (бартерними) договором;
  • покупець і продавець вважаються взаємозалежними особами;
  • фірма продає товари (роботи, послуги) по зовнішньоторговельної угоді;
  • протягом нетривалого часу ціна операції відрізняється від інших угод з такими ж товарами (роботами, послугами) більш ніж на 20 відсотків.

Якщо ж в результаті такої перевірки буде встановлено, що ціна, встановлена ??договором, відхиляється від ринкової більш ніж на 20 відсотків, податківцям надано право перерахувати виручку (а отже, і нарахувати податок на прибуток) виходячи з ринкової ціни. Тому в цих ситуаціях виручку відображають у податковому обліку виходячи з ринкової ціни проданих товарів (робіт, послуг).

Якщо бухгалтер не зробить цього сам, то виручку донарахують податківці під час документальної перевірки. Тоді крім податку на прибуток фірмі доведеться заплатити ще і пені за затримку платежу.

Володимир МЕЩЕРЯКОВ "Річний звіт - 2004" (вибране)

Матеріалпредоставлен журналом " Розрахунок ", № 1 2005 р.


Справжня енциклопедія для бухгалтера!
Система" ПОМІЧНИК БУХГАЛТЕРА "включає нормативно-правові документи, коментарі, консультації, довідкові та інші матеріали, необхідні в роботі.

Звертайтеся за тел. (812) 740-78-96, [email protected]


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »