Матеріали підготовлені групою консультантів-методологів "BKR-Интерком-Аудит" тел/факс (095) 937-3451/

Аутсорсинг - відносно новий вид послуг на російському ринку. Успішно здійснюються на заході аутсорсингові послуги сьогодні знаходять свого споживача і в Російській Федерації. І якщо зовсім недавно споживачами таких послуг в нашій країні були в основному представництва іноземних компаній і спільні підприємства, тепер же до послуг аутсорсеров все частіше вдаються звичайні російські фірми. Пояснюється все досить просто: зростаюча на споживчому ринку товарів, робіт чи послуг конкуренція вимагає від суб'єктів підприємництва росту ефективності виробництва і скорочення витрат. Багато в чому вирішити цю проблему допомагає саме аутсорсинг, що дозволяє віддати частину виробничих процесів в "чужі руки". І хоча, багато російських організації сьогодні поки тільки придивляються до цього, порівняно молодому виду послуг, малий і середній бізнес уже активно користується послугами аутсорсеров в плані інформаційних технологій, фінансового та кадрового аутсорсингу.

Поняття аутсорсингу в російському законодавстві відсутня . Термін"аутсорсинг"запозичений з англійської мови (від англійського "outsourcing") і дослівно перекладається яквикористання чужих ресурсів.

Сенс аутсорсингу зводиться до наступного: зосередьте всі ресурси на тому виді діяльності, який є основним для вашої організації, і передайте решту підтримуючі або супутні функції професійному партнерові.

Іншими словами для успішного ведення бізнесу зовсім не обов'язково, виконувати всі непрофільні функції, пов'язані з основним видом діяльності організації, або з управлінням компанією, своїм персоналом, можна покласти ведення цих процесів і на спеціалізовану організацію.

Таким чином, під аутсорсингом розуміється передача на договірній основі непрофільних функцій суб'єкта зовнішнім виконавцям, що спеціалізуються в конкретній області й володіє знаннями, досвідом, технічним оснащенням.

Відзначимо, що фірма, що бере на себе "чужі" функції називається аутсорсинговой, або аутсорсером.

Стаючи споживачем аутсорсингових послуг, організація-замовник отримує можливість зосередитися на основному бізнесі, оскільки договір аутсорсингу, як ми відзначили, полягає саме з непрофільних напрямів діяльності організації. Передача частини робіт на аутсорсинг дозволяє скоротити витрати, тому що найчастіше послуги аутсорсера коштують набагато дешевше, ніж утримання власного персоналу.

За договором аутсорсингу, як правило, передаються такі функції, як:

 • підтримка інформаційних систем (локальних мереж, web-сайту; захист інформації; адміністрування комп'ютерних мереж; розробка, впровадження та подальше обслуговування корпоративних програмних продуктів і так далі);
 • постановка й ведення бухгалтерського, податкового обліку, а також складання звітності;
 • пошук і підбір кадрів;
 • оренда співробітників;
 • PR та рекламні послуги;
 • прибирання офісних приміщень;
 • охорона і служба безпеки;
 • організація харчування;
 • організація транспортних перевезень, необхідних для здійснення господарської діяльності організації;
 • адміністративна підтримка та інші послуги.

Між організацією-замовником і аутсорсинговой організацією укладається цивільно-правовий договір, предметом якого є надання послуги або виконання роботи.

Зверніть увагу!

Не варто відносити до аутсорсингу використання будь-яких послуг, що надаються зовнішніми виконавцями. Під аутсорсингом варто розуміти саме передачу на тривалий час, ведення якої або непрофільної діяльності організації, яка, в принципі може здійснюватися й самостійними силами.

По суті справи, прибігаючи до послуг аутсорсера, організація - замовник у його особі отримує як би додаткове структурний підрозділ організації, яке в той же час залишається від нього юридично незалежним.

Як вже було зазначено, ще недавно до бухгалтерського аутсорсингу прибігали в основному іноземні організації, що працюють в Російській Федерації, а також спільні підприємства . Це швидше вимушена міра, адже іноземні бізнесмени, що працюють в Російській Федерації, не завжди добре орієнтуються у всіх тонкощах російського законодавства, у зв'язку з чим, і прибігають до послуг аутсорсингових фірм.

Проте зараз все більше і російських бізнесменів користуються бухгалтерським аутсорсингом, який пропонує послуги з відновлення, ведення бухгалтерського та податкового обліку, оптимізації податкового платежів, складання проміжної та річної звітності, а також ведення справ з податковими органами. Використання замість власного штату фінансової служби послуг сторонньої спеціалізованої організації, не суперечить нормам бухгалтерського законодавства. Нагадаємо, що підпункт "в" пункту 2 статті 6 Федерального закону від 21 листопада 1996 року № 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік" (далі - Закон № 129-ФЗ) надав право керівникам організацій передавати на договірних засадах ведення бухгалтерського обліку:

 • централізованої бухгалтерії;
 • спеціалізованої організації;
 • бухгалтерові-фахівцеві.

Тобто аутсорсинг бухгалтерії - це можливість передоручити облік всіх фінансових питань сторонньої організації або частці фахівцеві.

Зазвичай в штаті організації-замовника є бухгалтер, він веде первинну облікову документацію, яка потім передається в аутсорсингову організацію (бухгалтерові-фахівцеві) для відображення господарських операцій в бухгалтерському і податковому обліку та складання і здачі звітності. Відзначимо, що передавати документи щодня, особливо якщо організація знаходиться в іншому місті, недоцільно. У більшості випадків щодня передаються лише копії документів (по факсу або електронною поштою), а в кінці місяця доставляються оригінали первинних бухгалтерських документів. Крім того, наприклад, раз на тиждень замовник послуг формує пакет первинної документації і передає його з кур'єром аутсорсеру. Навпаки, якщо кількість первинних документів у фірмі досить велико, а передавати їх будь-яким чином організації - аутсорсеру не представляється можливим, в цьому випадку фахівці аутсорсингової компанії кілька разів на тиждень можуть приїжджати у фірму - замовник і працювати там, в поточному режимі.

Зверніть увагу, що в наказі по обліковій політиці організація, що прийняла рішення про передачу ведення бухгалтерського обліку аутсорсеру, повинна обов'язково зафіксувати цей момент.

Для надання послуг з ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової ( бухгалтерської) звітності укладається договір возмездного надання послуг відповідно до пункту 2 статті 779 Цивільного кодексу Російської Федерації. Відзначимо, що в договорі необхідно чітко прописати обов'язки сторін, встановити терміни виконання зобов'язань, а особливо чітко розмежувати відповідальність організації - замовника і аутсорсера за виконання тих чи інших операцій по веденню бухгалтерського обліку. Пояснимо чому.

Нерідко однією з основних причин передачі ведення бухгалтерського обліку аутсорсеру є прагнення організації знизити ризики штрафних санкцій за неправильне ведення звітності. У відповідності з Податковим кодексом Російської Федерації (далі - НК РФ) саме платникові податків - організації, довірила вести бухгалтерський облік аутсорсеру, у разі виявлення порушень доведеться платити штрафи і пені. Тому, включивши в договір пункт про те, що всі пені і штрафи, нараховані податковою інспекцією за несвоєчасну подачу податкових декларацій, неправильне обчислення сум податків і так далі, компенсуються організацією-аутсорсером, організація-замовник отримує можливість відшкодувати суми сплачених штрафних санкцій за рахунок аутсорсера . Зрозуміло, це можливо лише в тому випадку, якщо причиною цьому не є несвоєчасне подання замовником аутсорсеру первинної бухгалтерської документації. Передбачивши в договорі розділ про ступінь відповідальності організації-аутсорсера, Ви зможете уникнути багатьох проблем. Як правило, аутсорсер компенсує клієнтові збиток у межах, передбачених договором.

Згідно з пунктом 5 Закону № 129-ФЗ бухгалтерська звітність підписується керівником і головним бухгалтером (бухгалтером) організації.

Відзначимо, що відомості, зазначені в звітності, можуть завіряти не тільки керівник організації, головний бухгалтер, але і представник організації, яка надає послуги з ведення бухгалтерського обліку. У цьому випадку слід виписати довіреність на представника організації, що надає послуги. Згідно з роз'ясненнями податкових органів копія довіреності має бути додана до здаваної звітності (Лист Управління Федеральної податкової служби по місту Москві від 26 серпня 2005 року № 20-12/60484). А відповідно до пункту 38 Положення по веденню бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затвердженого Наказом Мінфіну Російської Федерації від 29 липня 1998 року № 34н відповідальність осіб, що підписали бухгалтерську звітність, визначається відповідно до російського законодавства.

В залежності від видів діяльності організації, від кількості скоєних організацією господарських операцій (або кількості первинних облікових документів), від використовуваної організацією автоматизованої системи обробки документів і так далі складається вартість послуг з ведення бухгалтерського та податкового обліку.

Причому слід зазначити, що аутсорсингові компанії при визначенні вартості своїх послуг, як правило, встановлюють диференційований підхід до фірм - замовникам. В основному, при бухгалтерському аутсорсинге використаються кілька видів тарифів:

 • так званий "нульовий" тариф, пропонований знову утвореним організаціям, що мають нульовий баланс;
 • базовий тариф, використовуваний у відношенні замовників, що мають невеликі обсяги облікової роботи;
 • тариф, розроблений для організацій, які потребують в повному спектрі бухгалтерських послуг.

Крім того, організація-замовник може замовити й будь-які інші додаткові послуги, наприклад, оптимізацію податкових платежів.

Потрібно сказати, що бухгалтерський аутсорсинг має ряд переваг. Перш за все, як уже було відзначено, це концентрація управлінських зусиль на основній діяльності.

Оплата праці висококваліфікованого штатного бухгалтера досить висока, тому, користуючись послугами сторонньої організації, організація-замовник зніжает витрати з оплати праці бухгалтерії. При цьому не слід забувати і про те, що в аутсорсинговоїкомпанії послуги роблять висококваліфіковані фахівці з бухгалтерського обліку та оподаткування, тому у замовника знижується ризик неправильності відображень операцій в бухгалтерському обліку і перекручення звітності, відповідно знижується і ймовірність невірного обчислення податкових платежів . При аутсорсинге не потрібно обладнати робочі місця, купувати спеціальне програмне забезпечення, літературу і підвищувати кваліфікацію працівників фінансової служби. Знов-таки скорочення витрат.

Крім того, як уже зазначено, грамотне складання договору на надання послуг з ведення бухгалтерського обліку, гарантує замовнику повну відповідальність організації - аутсорсера в розмірі можливих штрафних санкцій з боку контролюючих органів.

Однак, оцінивши достоїнства бухгалтерського аутсорсинга, не квапитеся відразу передавати сторонньої організації ведення бухгалтерського обліку. Бухгалтерський аутсорсинг має і свої недоліки. Перш за все, може виявитися і так, що обраний Вами аутсорсер не відповідає всім вимогам високопрофесійного постачальника послуг. Адже, щоб привернути замовників невисокою ціною на свої послуги, аутсорсери можуть залучати фахівців низької кваліфікації, тому, радимо передбачити в договорі необхідні критерії.

Крім того, передача бухгалтерської документації сторонньої організації може привести до втрати конфіденційності внутріфірмової інформації. Радимо не забувати про відповідальність за порушення конфіденційності.

Для великих організацій - замовників передача бухгалтерського обліку на аутсорсинг найчастіше веде до зниження оперативності в обліку.

При поганій організації документообігу існує можливість втрати первинних облікових документів. Тобто при укладанні договору варто розробити й затвердити графік документообігу.

І ще одне "проти" використання аутсорсингу бухгалтерії - це відсутність контролю над діяльністю організації або фахівців, які надають бухгалтерські послуги. Хоча, цього можна й уникнути. Укладаючи договір з аутсорсером, розумно передбачити порядок звітності перед організацією-замовником.

І, нарешті, аутсорсери не завжди досконально розбираються в специфіці роботи організації-замовника, що часто не дозволяє коректно відобразити інформацію в обліку.

На закінчення відзначимо, що витрати на послуги з ведення бухгалтерського обліку, надавані сторонньою організацією, у організації - замовника відносяться до інших витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією (підпункт 36 пункту 1 статті 264 НК РФ). Однак такі видатки повинні відповідати критеріям статті 252 НК РФ, тобто видатки повинні бути документально підтвердженими, економічно обгрунтованими і пов'язаними з одержанням доходу.

Арбітражна практика також свідчить про це. Так, судді Західно-Сибірського округу ухвалили, що при обчисленні підлягає сплаті податку на прибуток організацій витрати на залучення організації-аутсорсера зменшують отримані доходи тільки в тому випадку, якщо такі витрати економічно виправдані, тобто якщо залучення аутсорсера приведе до реального скорочення витрат виробництва або збільшенню прибутку платника податку. Такий висновок міститься в Постанові ФАС Західно-Сибірського округу від 11 липня 2006 року № Ф04-3725/2005 (23668-А46-26) у справі № 25-918/04. У ньому, зокрема, зазначено, що економічна доцільність витрат повинна більш детально досліджуватися судами. На думку суду, організація повинна довести, що витрати на послуги аутсорсера були їй необхідні або що вони пов'язані з одержанням доходу.

А в Постанові ФАС Західно-Сибірського округу від 20 березня 2006 року № Ф04-1521/2006 (20764-А46-15) у справі № 25-1760/04 зроблений висновок, що донарахувати податок на прибуток податковий орган не вправі, якщо зроблені платником податків видатки на оплату послуг, наданих за договором аутсорсингу, документально підтверджені й економічно доцільні.

У бухгалтерському обліку витрати на оплату послуг з ведення бухгалтерського і податкового обліку спеціалізованою організацією зізнаються у ролі управлінських витрат, що формують витрати по звичайних видах діяльності (пункт 5, 7 Положення з бухгалтерського обліку "Витрати організації" ПБУ 10/99, затвердженого Наказом Мінфіну Російської Федерації від 6 травня 1999 року № 33н (далі - ПБО 10/99)).

Такі витрати приймаються до бухгалтерського обліку в сумі, встановленої договором з фірмою-аутсорсером (без урахування пред'явленої організації фірмою суми податку на додану вартість (далі - ПДВ)), у тому звітному періоді, в якому послуги були надані, незалежно від часу фактичної виплати коштів і іншої форми здійснення (пункти 6, 18 ПБУ 10/99).

Пред'явлена ??аутсорсером сума ПДВ підлягає відрахуванню на підставі підпункту 1 пункту 2 статті 171 НК РФ при наявності рахунку-фактури, і після прийняття до обліку наданих послуг.

Управлінські витрати враховуються відповідно до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій, затвердженої Наказом Мінфіну Російської Федерації від 31 жовтня 2000 року № 94н, на рахунку 26 "Загальногосподарські витрати".

При цьому в бухгалтерському обліку складаються такі записи:

Дебет 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" Кредит 51 "Розрахункові рахунки" - відображено перерахування коштів аутсорсеру на підставі виписки банку;

Дебет 26 "Загальногосподарські витрати" Кредит 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - прийняті до обліку надані послуги з ведення бухгалтерського і податкового обліку на підставі щомісячного двостороннього акту про надання послуг;

Дебет 19 "Податок на додану вартість" Кредит 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - врахована сума ПДВ, пред'явленого до оплати аутсорсером;

Дебет 68 "Розрахунки з податків і зборів" Кредит 19 "Податок на додану вартість" - прийнятий до відрахування ПДВ.


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »