Матеріали підготовлені групою консультантів-методологів "BKR-Интерком-Аудит" тел/факс (095) 937-3451/У відповідності зі статтею 2 Закону № 176-ФЗкористувачі послуг поштового зв'язку- громадяни, органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування та юридичні особи, які користуються послугами поштового зв'язку.

Згідно ОКВЕД перелік послуг зв'язку (код 64) включає іншу діяльність поштового зв'язку. Це угрупування включає в себе: підписку на газети, журнали, книги та інші друковані видання (код 64.11.14), пересилання та доставку газет, журналів та інших друкованих видань (код 64.11.14), продаж поштових марок, маркованих карток (листівок) і конвертів (код 64.11.14) тощо.

Здійснюючи господарську діяльність, практично кожна організація користується послугами поштового зв'язку, укладаючи договори підписки на періодичні видання.

Розглянемо порядок відображення операцій, пов'язаних з оформленням передплати на періодичні видання.

Бухгалтерський облік

Нагадаємо, що організації при відображенні в бухгалтерському обліку витрат керуються нормами 10/99.

Згідно з пунктом 2 ПБО 10/99, витрати виникають у організації, коли відбувається вибуття активів або виникнення зобов'язань. Якщо організація перераховує кошти в оплату підписки, то факту вибуття активів у неї не відбувається, адже в даному випадку один актив замінюється іншим: вибувають грошові кошти, але виникає дебіторська заборгованість. Нових зобов'язань при цьому не виникає, відповідно, і витрат в цей момент в організації немає.

Відповідно до пункту 3 ПБУ 10/99 не визнається витратою організації для цілей бухгалтерського обліку вибуття активів:

  • "в порядку попередньої оплати матеріально - виробничих запасів і інших цінностей, робіт, послуг;
  • у вигляді авансів, задатку в рахунок оплати матеріально - виробничих запасів і інших цінностей, робіт, послуг";

Отже, з точки зору ПБУ 10/99, перерахування грошових коштів за передплату являє собою не що інше, як попередню оплату під майбутню отримання періодичних видань.

Порядок попередньої оплати регулюється статтею 487 ГК РФ, згідно з якою під попередньою оплатою розуміється обов'язок покупця оплатити товар повністю або частково до передачі його продавцем товару.

При оформленні передплати на періодичні видання організація здійснює розрахунок відразу за всі видання, які надходитимуть в майбутніх звітних періодах. Розрахунок проводиться у тому звітному періоді, в якому оформляється підписка.

Таким чином,для цілей бухгалтерського обліку витрати на підписку не будуть визнаватися витратами організації до тих пір, поки організація не почне отримувати екземпляри передплатних видань .

Отже, перераховані кошти за передплату враховуються в організації не в складі витрат майбутніх періодів, а в складі попередньої оплати.

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та Інструкції щодо його застосування , затвердженим Наказом Мінфіну Російської Федерації від 31 жовтня 2000 року № 94н "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та Інструкції щодо його застосування", перерахування передоплати за періодичні видання відображається проводкою:

Дебет рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" Кредит рахунку 51 "Розрахункові рахунки".

Після отримання періодичних видань бухгалтеру організації потрібно визначити чи відносяться вони до складу основних засобів чи ні.

Нагадаємо, що згідно Загальноросійськимкласифікатора основних фондів ОК013-94, затвердженим Постановою Держстандарту Російської Федерації від 26 грудня 1994 року № 359 "Про прийняття Загальноросійського класифікатора основних фондів", періодичні видання належать до основних фондів (код 19 0001112).

У відповідності з пунктом 4 ПБУ 6/01, при прийнятті до бухгалтерського обліку активів в якості основних засобів необхідно одноразове виконання наступних умов:

  • використання у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг, для управлінських потреб організації або для надання організацією за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування;
  • використання протягом тривалого часу, тобто строку тривалістю понад 12 місяців або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;
  • організацією не передбачається подальший перепродаж даного об'єкта;
  • здатність приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому.

Якщо вищеперелічені умови виконуються, то періодичне видання визнається основним засобом.

Нагадуємо, що в Наказом № 147н в ПБУ 6/01 внесено зміни.

Так, якщо колишня редакція пункту 18 ПБУ 6/01 містила абзац у відповідності з яким організації мали можливість списувати придбані книги, брошури і тому подібні видання на витрати в момент їх відпуску у виробництво, то з 1 січня 2006 року дана норма виключена.

Правда, у організації з 1 січня 2006 є можливість враховувати такі видання в складі МПЗ. Це дозволяє зробити пункт 5 ПБУ 6/01, згідно з яким:

"Активи, щодо яких виконуються умови, передбачені в пункті 4 цього Положення, і вартістю в межах ліміту, встановленого в обліковій політиці організації, але не більше 20000 рублів за одиницю, можуть відображатися в бухгалтерському обліку і бухгалтерської звітності в складі матеріально-виробничих запасів. З метою забезпечення збереження цих об'єктів у виробництві або при експлуатації в організації повинен бути організований належний контроль за їх рухом ".

Якщо організація використовує цю можливість, то закріпивши це положення в обліковій політиці організації, можна списати періодичне видання на витрати в момент відпустки його у виробництво.

Відзначимо, що якщо вартість придбаного організацією видання перевищує 20 000 рублів (що, звичайно, малоймовірно, але можливо , наприклад, який або довідник), то існуюче бухгалтерське законодавство замовчує про те, чи слід на зазначене видання нараховувати амортизацію чи ні.

На думку авторів цієї книги, у відношенні таких періодичних видань, можна скористатися нормами податкового обліку .

Підпунктом 6 статті 256 НК РФ визначено, що з метою оподаткування прибутку не підлягають амортизації придбані видання (книги, брошури та інші об'єкти), при цьому їх вартість включається до складу інших витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією в повній сумі у момент придбання зазначених об'єктів. Тому, організація може закріпити в бухгалтерській облікову політику порядок, використовуваний в цілях оподаткування. Зауважимо, що аналогічна точка зору простежується і в Листі Мінфіну Російської Федерації від 15 травня 2006 року № 07-05-06/116 "Витрати платника податку на придбання бухгалтерської літератури".

Нагадуємо, що на кожен об'єкт основних засобів заводиться інвентарна картка за формою ОЗ-6, затверджена Постановою Держкомстату Російської Федерації від 21 січня 2003 року № 7 "Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку основних засобів".

Приклад 1

Організація "А" сплатила річну передплату на щомісячний журнал "Податки і право". Вартість річної передплати склала 3300 рублів, у тому числі ПДВ (10%) 300 рублів.

В обліковій політиці організації для цілей бухгалтерського обліку встановлено, що журнал "Податки і право" буде використовуватися більше 12 місяців. При цьому обліковою політикою закріплено, що активи, що задовольняють умовам пункту 4 ПБУ 6/01 і вартістю менше 20 000 рублів, враховуються організацією в якості МПЗ і списуються на витрати в момент відпуску у виробництво.

Бухгалтерський облік організації " А "ведеться з використанням субрахунків:

60-1" Аванси видані ",

60-2" Розрахунки з поштовим відділенням ".

Операції, пов'язані з підпискою в бухгалтерському обліку організації, відображені в такий спосіб:

Кореспонденція рахунків Сума, рублів Зміст операції
Дебет Кредит
60-1 51 1500 Оплачено передплату на журнал
08 60-2 250 Відображено вартість першого журналу за передплатою (при отриманні першого журналу) 3000/12
19 60-2 25 Відображено ПДВ
60-2 60-1 275 Списано частину авансу за підписку
10 08 250 Враховано журнал в якості МПЗ
68 19 25 Прийнято до відрахування ПДВ
26 10 250 Списано вартість першого журналу за передплатою

Відповідно до підпункту 3 пункту 2 статті 164 НК РФ обкладення ПДВ проводиться за податковою ставкою 10% при реалізації періодичних друкованих видань, за винятком періодичних друкованих видань рекламного або еротичного характеру, книжкової продукції, пов'язаної з освітою, наукою і культурою, за винятком книжкової продукції рекламного та еротичного характеру;

Для прийняття організацією до відрахування з бюджету суми ПДВ, сплаченої за підписку необхідно, щоб представниками поштового відділення була оформлена рахунок-фактура.

Нагадуємо, що для реалізації платником податку права на відрахування у нього повинні виконуватися наступні умови:

  • періодичне видання, на яке підписалася організація, повинно використовуватися в оподатковуваної діяльності;
  • періодичне видання повинно бути прийнято до обліку ;
  • у платника податків на руках повинен бути рахунок-фактура, оформлений належним чином.

Якщо організація для цілей бухгалтерського обліку встановила в своїй обліковій політиці строк корисного використання придбаних періодичних видань менше 12 місяців, то дані видання не враховуються в складі об'єктів основних засобів.

В даному випадку надходження періодичних видань та прийняття їх до бухгалтерського обліку буде відображатися за дебетом рахунка 10 "Матеріали", субрахунок 10-9 "Інвентар і господарські приналежності ".

Приклад 2

Організація" А "в листопаді поточного року оформила передплату на перше півріччя наступного року на журнал "Податки і право".

Журнал виходить 1 раз на місяць.

Вартість річної передплати 3300 рублів, у тому числі ПДВ 10% -300 рублів.

Облікової політикою організації встановлено, що строк корисного використання одержуваного журналу становить 6 місяців. Доходи і витрати з метою обчислення податку на прибуток визначаються організацією за методом нарахування.

У бухгалтерському обліку організації "А" будуть зроблені наступні проводки:

Кореспонденція рахунків Сума, рублів Зміст операції
Дебет Кредит
листопада
60-1 51 1650 Оплачено передплату на журнал
Січень
10-9 60-2 250 Прийнято до обліку перший журнал за передплатою (при отриманні першого журналу)
19 60-2 25 Відображено ПДВ першого журналу за передплатою
68 19 25 Прийнятий до відрахування ПДВ першого журналу за передплатою
60-2 60-1 275 Списано частину авансу за підписку
26 10-9 250 Списано вартість першого журналу за передплатою
Закінчення приклад.

Якщо організація- передплатник оформила передплату на періодичні видання, які не пов'язані з її підприємницькою діяльністю, то витрати на неї будуть відображатися в Відповідно до пункту 12 ПБУ 10/99 згідно якого позареалізаційними витратами є:

"перерахування коштів (внесків, виплат і так далі), пов'язаних з благодійною діяльністю, витрати на здійснення спортивних заходів, відпочинку, розваг, заходів культурно - просвітницького характеру та інших аналогічних заходів ".

Приклад 3

Скористаємося умовою попереднього прикладу, тільки припустимо, що організація "А" оформила передплату на спортивний журнал.

У бухгалтерському обліку організації "А" витрати на передплату на спортивний журнал будуть відображені проводками:

Кореспонденція рахунків Сума, рублів Зміст операції
Дебет Кредит
листопада
60-1 51 1650 Оплачено передплату на журнал
січня
10-9 60-2 250 Прийнято до обліку перший журнал за передплатою (при отриманні першого журналу)
68 19 25 Прийнятий до відрахування ПДВ першого журналу за передплатою
60-2 60-1 275 Списано частину авансу за підписку
91-2 10-9 250 Списано вартість першого журналу за передплатою
91-2 19 25 Сума ПДВ списана до складу позареалізаційних витрат

Податковий облік

Відповідно допунктом 1 статті 256 НК РФ:

"амортизується майна з метою цієї глави визнаються майно, результати інтелектуальної діяльності та інші об'єкти інтелектуальної власності, які знаходяться у платника податків на праві власності (якщо інше не передбачено цією главою), використовуються ним для отримання прибутку і вартість яких погашається шляхом нарахування амортизації. амортизується майна визнається майно зі строком корисного використання більше 12 місяців і первісною вартістю більше 10 000 рублів ".

Інакше кажучи, якщо вартість друкованого видання становить більше 10 000 рублів, то для цілей глави 25 "Податок на прибуток організацій" НК РФ воно визнається амортизируемим майном. Однак амортизація по ньому не нараховується, оскількипідпунктом 6 пункту 2 статті 256 НК РФвстановлено, що:

"Не підлягають амортизації наступні види майна, що амортизується:

6) придбані видання (книги, брошури та інші подібні об'єкти), твори мистецтва. При цьому вартість придбаних видань та інших подібних об'єктів, за винятком творів мистецтва, включається до складу інших витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією, в повній сумі у момент придбання зазначених об'єктів ".

Отже,вартість таких періодичних видань буде включатися до складу інших витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією, в повній сумі у момент придбання видань (стаття 264 НК РФ ).

На підставі пункту 1 статті 252 НК РФ платник податків має право зменшити отримані доходи на суму зроблених витрат (за винятком витрат, зазначених у статті 270 НК РФ).

Дата виникнення витрат при методі нарахування визначається відповідно до статті 272 НК РФ. Витрати враховуються в тому періоді, до якого вони відносяться виходячи з умов угоди. Витрати розподіляються платником податку самостійно в разі, якщо угода не містить таких умов і зв'язок між доходами і витратами не може бути визначена чітко або визначається непрямим шляхом.

Податок на додану вартість

Порядок обчислення і сплати ПДВ встановлений главою 21 "Податок на додану вартість" НК РФ.

Згіднопідпунктом 3 пункту 2 статті 164 НК РФ, обкладення ПДВ за ставкою 10

Детальніше »