ІА "Федеральне агентство фінансової інформації"/

Багато фірм, щоб уникнути проблем з вирахуванням з ПДВ при купівлі ПММ укладають з автозаправними станціями договір і платять за бензин по безналу. При цьому постачальник видає талони, які фірма повинна правильно врахувати. Як це зробити, розповіли експерти журналу "Розрахунок".

Після того як фірма уклала з автозаправної станцією договір купівлі-продажу і перерахувала гроші, постачальник ПММ видасть талони або паливні картки на нафтопродукти. За ним водії будуть отримувати бензин на АЗС.

В талоні можуть бути зазначені:

- марка і кількість палива,

- сума, на яку водій може отримати бензин за цінами на момент заправки,

- і те, і інше.

Облік талонів буде залежати від того, в який момент до фірми переходить право власності на ПММ і від виду талонів.

Врахуємо талони, як БСО

У договорі зазвичай вказують, що право власності на бензин переходить до фірми тільки після того, як водій заправився по талону. У цьому випадку розрахунки з постачальниками бензину відбуваються так. Спочатку фірма авансом оплачує ПММ. Потім вона отримує талони та видає їх водіям. Щоб заправити машину, водій передає службовцю заправки талон і отримує на АЗС чек, який потім здає в бухгалтерію.

Оператор АЗС кожен день звітує за отриманими талонами. На підставі цього звіту в кінці місяця постачальник складає акт, де детально розписує, скільки палива отримала ваша фірма. Використовуючи цей акт, ви повинні оприбутковувати паливо в бухгалтерському обліку організації. Касові чеки АЗС необхідні лише для контролю. Разом з актом продавець зобов'язаний видати рахунок-фактуру. І тільки після цього ви зможете поставити ПДВ по отриманому паливу до відрахування.

Щоб уникнути зловживань, потрібно ретельно враховувати талони. Для цього організація повинна розробити форму книги руху талонів. Відповідальність за ведення книги та видачу талонів покладається на матеріально відповідального співробітника. У книзі реєструються отримані від постачальника і видані водіям талони. Ця книга повинна бути пронумерована, прошнурована, підписана керівником і головним бухгалтером та скріплена печаткою.

Приклад 1

Право власності на ПММ переходить до фірми в момент заправки. На початку місяця вона перерахувала АЗС 64900 рублів. Протягом місяця водії отримали по талонах бензин на суму 59 000 рублів, у тому числі ПДВ - 9000 рублів. На талонах вказані тільки марка і кількість палива. До моменту заправки автомобілів облік талонів потрібно вести на позабалансовому рахунку 006 "Бланки суворої звітності" в штуках за вартістю придбання.

В обліку бухгалтер повинен зробити такі проводки:

Дебет 60 субрахунок "Аванси видані" Кредит 51

- 64 900 руб. - Перерахований аванс постачальнику;

Дебет 006

- 64 900 руб. - Оприбутковані талони на бензин;

Кредит 006

- 64 900 руб. - Видані талони під звіт водію організації.

Після того як в кінці місяця фірма отримала акт і рахунок-фактуру на фактично отримане пальне, в обліку бухгалтер повинен зробити такі проводки:

Дебет 10 субрахунок "Паливо" Кредит 60 субрахунок "Розрахунки з постачальниками"

- 50 000 руб. - Оприбутковано фактично отриманий бензин;

Дебет 19 Кредит 60 субрахунок "Розрахунки з постачальниками"

- 9000 руб. - Відображений в обліку ПДВ по фактично одержаному бензину;

Дебет 60 субрахунок "Розрахунки з постачальниками" Кредит 60 субрахунок "Аванси видані"

- 59 000 руб . - Зарахований аванс;

Дебет 68 субрахунок "Розрахунки з ПДВ" Кредит 19

- 9000 руб. - Поставлений ПДВ до відрахування по фактично одержаному бензину;

Приклад 2

Скористаємося умовами першого прикладу. Змінимо тільки один момент: талони виписані на певну суму. У цьому випадку їх потрібно враховувати на рахунку 50 субрахунок "Грошові документи". В обліку бухгалтер повинен зробити такі проводки:

Дебет 60 субрахунок "Розрахунки з постачальниками" Кредит 51

- 64 900 руб. - Оплачені талони;

Дебет 50 субрахунок "Грошові документи" Кредит 60 "Розрахунки з постачальниками"

- 64 900 руб.

- Оприбутковані талони на бензин;

Дебет 71 Кредит 50 субрахунок "Грошові документи"

- 64 900 руб. - Видані талони водіям.

В кінці місяця бухгалтеру потрібно зробити такі записи:

Дебет 10 субрахунок "Паливо" Кредит 71

- 50 000 руб. - Оприбутковано бензин;

Дебет 19 Кредит 71

- 9000 руб. - Відображений в обліку ПДВ по фактично одержаному бензину;

Дебет 68 субрахунок "Розрахунки з ПДВ" Кредит 19

- 9000 руб. - Поставлений ПДВ до відрахування по фактично одержаному бензину.

Податок відшкодуємо відразу

Попередній спосіб не дуже вигідний для фірми. Адже ПДВ ви можете поставити до відрахування тільки після того, як водії отримають бензин на АЗС. Щоб знизити податок, можна в договорі прописати наступний пункт: право власності на бензин переходить до фірми в момент отримання талонів.

У цьому випадку продавець просто зберігає майно фірми у себе на складі. На талонах повинні бути зазначені і кількість, і вартість ПММ.

Загальна сума договору в цьому випадку буде складатися з двох частин: вартості ПММ та вартості послуг із зберігання ПММ. Послуги зі зберігання ПММ ви можете визначити як відсоток від суми оплаченого палива або у вигляді фіксованої суми.

Акт прийому-передачі ПММ постачальник повинен скласти в момент видачі талонів. Одночасно з цим він випише рахунок-фактуру.

Акт про виконані послуги по зберіганню і рахунок-фактуру до нього постачальник складе після того, як фірма вибере всі кількість ПММ, вказане в договорі.

Приклад 3

Право власності на ПММ переходить до фірми в момент отримання талонів. На початку місяця вона перерахувала АЗС 64900 рублів, у тому числі ПДВ - 9900 рублів. Протягом місяця водії отримали по талонах бензин на суму 59 000 рублів, у тому числі ПДВ - 9000 рублів. Вартість послуги по зберіганню - 5900 рублів, у тому числі ПДВ - 900 рублів. Облік талонів потрібно вести на рахунку 10 субрахунок "Талони ПММ", а фактично отриманий бензин на рахунку 10 субрахунок "Паливо в баках". При цьому бухгалтер повинен зробити такі проводки:

Дебет 60 субрахунок "Розрахунки з постачальниками" Кредит 51

- 64 900 руб. - Оплачені талони;

Дебет 10 субрахунок "Талони на ПММ" Кредит 60 субрахунок "Розрахунки з постачальниками"

- 55 000 руб. - Оприбутковані талони на бензин;

Дебет 19 Кредит 60

- 9900 руб. - Відображений в обліку ПДВ по бензину;

Дебет 68 субрахунок "Розрахунки з ПДВ" Кредит 19

- 9900 руб. - Поставлений ПДВ до відрахування;

Дебет 10 субрахунок "Паливо в баках" Кредит 10 субрахунок "Талони на ПММ"

- 50 000 руб. (59 000 - 9000) - отриманий бензин за талонами;

Дебет 60 субрахунок "Розрахунки з постачальниками" Кредит 51

- 5900 руб. - Оплачені послуги зберігання бензину;

Дебет 20, 26 Кредит 60 субрахунок "Розрахунки з постачальниками"

- 5000 руб. - Враховані витрати по зберіганню бензину;

Дебет 19 Кредит 60

- 900 руб. - Відображений в обліку ПДВ з послуг зберігання;

Дебет 68 субрахунок "Розрахунки з ПДВ" Кредит 19

- 900 руб. - ПДВ за послугами зберігання поставлений до відрахування.

Норми витрати стверджуємо самі

Для того щоб списати бензин, недостатньо видати його водієві. Паливо повинно бути фактично витрачено. Щоб підтвердити витрату, вам потрібен шляховий лист, в якому вказаний пробіг автомобіля за день. Форма подорожнього листа затверджена постановою Держкомстату Росії від 28 листопада 1997 р. № 78.

Дізнатися кількість витраченого бензину можна, помноживши пробіг на норму витрати ПММ для конкретної машини. Єдина вимога статті 252 Податкового кодексу - всі витрати організації повинні бути економічно виправдані і документально підтверджені. Тому норми ви можете затвердити самі або взяти з Норм витрати палива і мастильних матеріалів, затверджених Мінтрансом 29 квітня 2003 № Р3112194-0366-03.

При списанні палива в обліку потрібно зробити проводку:

Дебет 20, 26 Кредит 10 субрахунок "Паливо"

- вартість бензину визнана в складі видатків.


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »