07.10.11 12:23Наталя Мітюгова
Джерело: Журнал "Актуальні питання бухгалтерського обліку та оподаткування"

Джерело: Центр структурування бізнесу та податкової безпеки taxCOACH

Нерідко з метою збільшення обсягів продажів організації заохочують своїх клієнтів за допомогою встановлення знижкових і бонусних систем. Логіка застосування таких способів стимулювання проста: чим більше товару купить покупець, тим більшу знижку або бонус він отримає від постачальника.

Як правило, під знижкою мається на увазі зменшення узгодженої між сторонами вартості товару. Можливість перегляду ціни договору прямо передбачена п. 2 ст. 424 ГК РФ.

Що стосується бонусів, то спеціального нормативного закріплення можливості та умов їх застосування не існує. Однак в діловому обороті під бонусом зазвичай розуміється матеріальне (зазвичай в натуральній формі) винагороду, що надається продавцем покупцеві за виконання яких-небудь умов угоди.

Знижки та бонуси - схожі один на одного способи заохочення клієнтів. І таке їх схожість обумовлено в основному тим, що при їх встановленні досягається один і той же економічний результат.

Наприклад, в договорі, укладеному між А (постачальник) та Б (покупець), міститься умова про те, що якщо Б протягом місяця придбає у А 10 партій товару, вартість кожної з яких становить 118000 крб. (З ПДВ), то А надасть Б знижку в розмірі 10% (знизить купівельну вартість товару на 10%). При виконанні сторонами зазначеної умови вийде, що Б купив у А 10 партій товару, загальна вартість яких склала 1062000 крб. (З ПДВ).

Однак зазначена умова могло бути сформульоване в договорі і інакше: "У разі, якщо протягом місяця Б придбає у А 9 партій товару, вартість кожної з яких становить 118000 крб. (З ПДВ ), А зобов'язується надати Б бонус у вигляді передачі додаткової партії товару ". Економічний ефект від виконання цієї умови договору буде тим же самим, що і в вище описаному випадку: Б отримає від А всього 10 партій товару, заплативши за них 1062000 крб. (З ПДВ).

Разом з тим, необхідно звернути увагу на наявне між двома зазначеними системами заохочення вельми істотна відмінність. Воно полягає в ціні договору. При наданні знижки вона змінюється в бік зменшення, у разі ж надання бонусу ціна залишається незмінною. Така відмінність призводить до різних податкових наслідків як в отношенііНДС, так іналога на прибуток.

При наявності в договорі умови про зменшення ціни товару в разі досягнення покупцем визначених показників (умови про знижку) постачальник з метою визначення податкової бази по ПДВ враховує виручку, зменшену на суму знижки (п. 1 ст. 154 НК РФ), і покупець приймає до відрахування ПДВ, також обчислений з суми договору з урахуванням знижки (п. 2 ст. 171 НК РФ).

При цьому, якщо знижка була надана в момент реалізації товару, то в первинних документах відразу відбивається зменшена ціна і зменшений ПДВ. У разі ж, якщо знижка носить ретроспективний характер і ціна товару змінюється вже після відвантаження товару та оформлення накладної та рахунку-фактури, то постачальнику після надання знижки необхідно буде внести зміни в документи іналоговую декларацію, зменшивши нарахований на момент реалізації ПДВ. Після одержання виправленого рахунки-фактури покупець зобов'язаний буде зменшити суму податкових відрахувань, отриманих ним при придбанні товару за первісною ціною, за допомогою подачі уточненої декларації з ПДВ.

Що стосується податку на прибуток, то в разі надання знижки постачальник повинен поставити в доходи від реалізації зменшену вартість товару (п.

1 ст. 249 НК РФ), покупець поставить у витрати також вартість товару з урахуванням знижки (пп. 1 п. 1 ст. 253 НК РФ). При цьому, питання про необхідність коригування раніше оформлених документів та внесення змін у подані декларації поналогу на прібильрешается за аналогією з ПДВ.

У разі ж надання покупцеві бонусу (наприклад, у вигляді подарунка або додаткової партії товару) у постачальника виникне безоплатна передача товарів, прирівнюються Податковим кодексом до реалізації (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). Як наслідок, організація зобов'язана буде обчислити і сплатити до бюджету ПДВ, при цьому в розрахунок буде прийматися ринкова ціна безоплатно переданого товару (п. 2 ст. 154 НК РФ). Однак незважаючи на те, що покупець включить ПДВ з суми переданого покупцю товару в податкову базу і сплатить його в бюджет, у покупця права прийняти цей ПДВ до відрахування не виникне, оскільки за змістом п. 1 ст. 171 НК РФ до відрахування приймаються суми ПДВ, пред'явлені покупцеві постачальником при придбанні у нього товарів.

При цьому, у разі використання бонусної системи преміювання "постраждає" не тільки постачальник, зобов'язаний сплатити у бюджет додаткову суму ПДВ. Негативні наслідки даної системи відіб'ються і на покупцеві, але тільки у відношенні податку на прибуток. Він повинен буде поставити в доходи вартість безоплатно отриманого товару і сплатити в бюджетналог на прибуток (п. 8 ст. 250 НК РФ). Постачальник же може поставити вироблені на надання бонусу витрати в витрати, проте в цьому випадку він повинен бути готовий до суперечки з податковим органом, адже інспекція може наполягати на відсутності у таких видатків спрямованості на витяг доходів і, як наслідок, неправомірність їх включення до витрат ( п. 1 ст. 252 НК РФ).

Повернемося до зазначених вище прикладів.

У першому випадку, коли надається знижка, А (постачальник) зобов'язаний буде сплатити до бюджету 162 000 руб. ПДВ у зв'язку з реалізацією 10 партій товару і поставити в доходи по податку на прибуток 900 000 руб., А Б (покупець) візьме ПДВ в зазначеній сумі до відрахування і поставить в витрати вартість придбаного товару.

У другому ж випадку на А, крім 162000 крб. ПДВ у зв'язку з продажем 9 партій товару, буде покладений обов'язок сплатити до бюджету ще 18000 руб. ПДВ, обчисленого з ціни безоплатно переданої покупцеві партії товару в якості бонусу, а покупець зобов'язаний буде збільшити податкову базу по податку на прибуток на 100000 крб. та сплатити до бюджету 20000 руб. податку.

Як видно з описаних прикладів і їх податкових наслідків, різні по оформленню, але схожі за що міститься в них економічному глузду системи мотивації покупців мають своїм результатом різну податкове навантаження як на постачальника, так і покупця. Тому важливим при встановленні правил заохочення клієнтів є вибір грамотної правової конструкції, яка допомогла б досягти бажаного економічного ефекту з покладанням на сторін угоди мінімального податкового тягаря.


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »