ToT/

Рекомендації Управління МНС РФ по м. Москві про порядок застосування знижок з ціни товарів (робіт, послуг), а також - націнок більш ніж на 20% від зазвичай застосовуваних платником податків цін

Юрист Лусніков
http://www.lusnikov.com/

При продажу товарів за зразками і в інших випадках надання індивідуальних знижок новим споживачам у господарюючих суб'єктів виникає необхідність продажу товарів за ціною більш ніж на 20 відсотків у бік підвищення або в бік зниження від рівня цін, застосовуваних платником податків по ідентичним (однорідним) товарам в межах нетривалого періоду часу.
Рекомендації щодо порядку надання знижок в таких випадках дані в листі Управління МНС РФ по м. Москві від 22.11.01 N 03-12/53959.
Нижче наводиться текст цього листа.


УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА НАУКИ УКРАЇНИ
з податків і зборів по м. Москві
ЛИСТ
від 22 листопада 2001 р. N 03-12/53959

Відповідно до п. 6.5 ПБУ 9/99 величина надходження і (або) дебіторської заборгованості визначається з урахуванням всіх наданих організації згідно з договором знижок (надбавок).
Пунктом 64 Методичних рекомендацій роз'яснив, що виручка від продажу продукції і товарів визначається з урахуванням умов договорів з продажу товарів, продукції, виконанню робіт і наданню послуг (з урахуванням знижок (накидок) і т.п.
У разі якщо зразок товару передається організації - покупцеві власником на договірній основі за зниженою, в порівнянні з звичайно застосовуються, ціною з урахуванням знижок, зразок товару сам виступає в ролі товару, реалізованого на підставі договору купівлі - продажу (поставки).
Згідно з п. 2.5 інструкції МНС Росії від 15.06.2000 N 62 'Про порядок обчислення і сплати до бюджету податку на прибуток підприємств і організацій' для цілей оподаткування ціна товарів, робіт або послуг визначається відповідно до положень ст. 40 частини першої Податкового кодексу РФ (далі - НК РФ).
На підставі п. 1 ст. 40 частини першої НК РФ для цілей оподаткування приймається ціна товарів, робіт або послуг, зазначена сторонами угоди.
Поки не доведено зворотне, передбачається, що ця ціна відповідає рівню ринкових цін.
Тобто ціна з урахуванням знижки повинна вважатися договірною ціною, що формується на основі угоди між продавцем і покупцем.
Отже, сума знижок, наданих організацією і беруть участь у формуванні (у бік зменшення) виручки від продажів (у тому числі зразків товарів), зменшує податкову базу по податку на прибуток.
Відповідно до п. 2 зазначеної статті податкові органи при здійсненні контролю за повнотою обчислення податків має право перевіряти правильність застосування цін по операціях лише в ряді випадків, в тому числі при відхиленні більш ніж на 20 відсотків у бік підвищення або в бік зниження від рівня цін, застосовуваних платником податків по ідентичним (однорідним) товарам (роботам, послугам) в межах нетривалого періоду часу.
Пунктом 3 ст. 40 Кодексу передбачено, що у разі, коли ціни товарів (у тому числі зразків товарів), робіт чи послуг, застосовані сторонами угоди, відхиляються в бік підвищення або в бік зниження більш ніж на 20 відсотків від ринкової ціни ідентичних (однорідних) товарів (робіт або послуг), податковий орган вправі винести мотивоване рішення про донарахування податку і пенею, розрахованих таким чином, як якщо б результати цієї угоди були оцінені виходячи із застосування ринкових цін на відповідні товари, роботи або послуги.
Разом з тим ринкова ціна визначається з урахуванням положень, передбачених пунктами 4-11 зазначеної статті.

При цьому враховуються звичайні при укладанні між невзаімозавісімимі особами надбавки до ціни або знижки. Зокрема, враховуються знижки, викликані маркетинговою політикою, у тому числі при просуванні на ринки нових товарів, що не мають аналогів, а також при просуванні товарів (робіт, послуг) на нові ринки.
При цьому необхідно мати на увазі, що в п. 3 вищеназваної статті Кодексу наведено невичерпний список елементів маркетингової політики. Тобто в рамках маркетингової політики можливе надання та індивідуальних знижок новим споживачам, і будь-яких інших знижок.
В даному випадку необхідно документальне підтвердження всіх істотних обставин, які беруться до уваги при встановленні цінової політики, що проводиться в рамках маркетингової політики.
Встановлені організацією ціни, розміри і період застосування знижок з ціни після їх обгрунтування (з проведенням відповідних розрахунків) повинні бути закріплені в спеціальних внутрішніх документах, що складаються при оформленні маркетингової політики як складової частини облікової політики. До них можуть ставитися такі організаційно - розпорядчі документи, як наказ або розпорядження керівника організації та ін
Вказівка ??на формування ціни угоди з урахуванням розміру відповідних знижок ( надбавок) в рамках проведення маркетингової (у тому числі цінової) політики також необхідно в тексті договору купівлі - продажу товарів, що реалізуються зі знижкою.
При відсутності фактичних обставин, що обумовлюють необхідність надання маркетингових знижок і відповідним чином оформлених документів, податковим органом можуть бути не прийняті до уваги усні посилання на проведену маркетингову політику.
У такій ситуації правомірно прийняття податковим органом вмотивованого рішення про донарахування податку і пені із застосуванням встановлених зазначеною статтею Кодексу методів розрахунку ринкової ціни.
Різниця між ринковою ціною і фактичною ціною угоди , на яку збільшується оподатковуваний прибуток, повинна бути відображена по рядку 3.1 подп. 'б' Довідки про порядок визначення даних, що відображаються по рядку 1 'Розрахунку податку від фактичного прибутку' (додаток N 4 до інструкції МНС Росії від 15.06.2000 N 62) .
Підстава: лист МНС Росії від 15.08.2001 N ВГ-6-02/621 @.
Заступник
керівника Управління
державний радник
податкової служби III рангу
А.А . Глінкіна
Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »