© Планета КІС


З появою на ринку аналітичних систем спеціалізованих комп'ютерних програм для аналізу фінансового стану все більше керівників розуміє, наскільки їх використання ефективніше, ніж застосування таких мало пристосованих для цих цілей коштів, як Excel.
У спеціалізованих програмах реалізовані зручні форми введення інформації, технологія її накопичення і зберігання, "правильні" алгоритми виконання розрахунків, представлення результатів у вигляді звітів і діаграм і т.д. Потрібно тільки вводити дані і отримувати готові результати.
На даний момент на ринку представлено чимало розробок такого роду, але потенційному їх користувачеві доводиться неабияк потрудитися, щоб вибрати саме той програмний продукт, який підходить йому найкращим чином. Справа в тому, що завдання фінансового аналізу вирішують організації різних категорій. По-перше, це підприємства, причому найрізноманітнішої галузевої приналежності, які оцінюють власне фінансове становище. По-друге, галузеві і територіальні органи управління і холдинги, контролюючі фінансове становище підвідомчих підприємств. По-третє, банки і страхові компанії, зацікавлені в об'єктивній інформації про фінансову стійкість реального або потенційного клієнта. Для кожної групи важливий певний ракурс, "розріз" фінансового аналізу. Тому й інструмент, тобто система для фінансового аналізу, повинен бути "заточений" певним чином.
Ускладнюють проблему вибору і самі компанії-розробники програмного забезпечення. Їх описи програм важко можна порівняти: найчастіше одні й ті ж можливості називаються по-різному, або, навпаки, однаковим, по суті, характеристикам відповідають різні терміни.
Єдино правильним рішенням бачиться вироблення низки формалізованих критеріїв, спираючись на які можна зіставити різні програми фінансового аналізу, тим самим зменшивши суб'єктивний фактор в оцінці їх можливостей.
Критерії порівняння

Список критеріїв порівняння не повинен бути занадто деталізований, але в той же час в нього повинні входити всі значимі можливості систем. Грунтуючись на існуючій практиці фінансового аналізу, можна виділити два функціональних блоку: базові можливості системи і засоби розширення базових можливостей.
Перший блок - "Базові можливості" - однаково важливий як для досвідчених фінансових аналітиків, так і для тих, хто тільки починає працювати в цій області. У нього входять ключові властивості програм фінансового аналізу як готових рішень: автоматичне введення вихідних даних і експорт отриманих результатів, проведення експрес-аналізу, а також глибинного аналізу з використанням стандартних фінансових показників.
Властивості системи, складові другий блок, відповідальні за її здатність розвиватися і налаштовуватися під ширші, ніж базові, вимоги користувача. В першу чергу це актуально для професіоналів в області фінансового аналізу. Тому практично всі серйозні програми економічного (і не тільки) призначення в даний час оснащуються інструментарієм, що дозволяє користувачеві самостійно доповнювати систему.
Об'єкти порівняння

Для аналізу в якості приклад розглядаються три вітчизняні розробки у сфері фінансового аналізу - "ІНЕК: АФСП" (далі АФСП) фірми ІНЕК, Audit Expert фірми "Про-Інвест-ІТ" і "АБФИ-Підприємство" (далі АБФИ) фірми "Вестона".
Базові функції

Фінансовий аналіз базується на даних стандартної бухгалтерської звітності підприємств, і, природно, всі перераховані програми дозволяють вводити її вручну. Однак для багатьох користувачів (особливо тих, у кого фінансовий аналіз поставлений "на потік") дуже важливою характеристикою є можливість імпорту даних із бухгалтерських програм.
Програма АФСП у варіанті "1С: АФСП" допускає автоматизований введення звітності з програми "1С: Підприємство ". Система Audit Expert автоматично завантажує дані звітності з усіх популярних бухгалтерських програм: "1С: Підприємство", "Інфо-Бухгалтер", "Інфін-Бухгалтерія", "Парус". Обидві системи - і Audit Expert, і АФСП (правда, тільки в основному варіанті) - налаштовуються для завантаження даних з файлів формату txt. Це дає можливість організувати імпорт з будь-яких бухгалтерських програм, у тому числі з власних розробок.
Програма АБФИ - завдяки вбудованим інструментальним засобам - також може бути налаштована для завантаження даних з довільних файлів форматів txt і dbf, проте така настройка досить складна.
Ручне введення великих обсягів даних зв'язаний з появою помилок, тому з'являється потреба у контролі коректності запроваджених вихідних даних. Всі програми здійснюють арифметичну перевірку балансу, а Audit Expert до того ж дозволяє сформувати власні правила перевірки.
Привести дані російської бухгалтерської звітності за різні періоди до якомусь "єдиного знаменника" дозволяють все програми. Без цієї функції виконання порівняльного аналізу було б неможливо через часті зміни російських форм звітності. Порівнянність даних може бути поліпшена і за рахунок переоцінки деяких фінансових показників. Це максимально наближає аналізовані дані до реальних. Єдиною програмою, яка дає можливість в повній мірі переоцінити баланс, є Audit Expert. Вона дозволяє задати коригуючі коефіцієнти окремо по кожній з його статей.
Та ж програма - Audit Expert - дозволяє проводити аналіз бухгалтерської звітності інших держав, завдяки наявності сценаріїв обробки даних бухгалтерської звітності Білорусії, Казахстану, Литви, Молдови, Узбекистану та України.
Механізми аналізу ліквідності, беззбитковості і рентабельності, природно, реалізовані у всіх аналізованих програмах. Те ж можна сказати про типових механізмах аналізу показників і коефіцієнтів (вертикальний, горизонтальний, трендовий і т. д.).
АФСП і Audit Expert забезпечують використання широкого переліку регламентованих методик аналізу, рекомендованих державними органами та авторитетними недержавними фінансовими інститутами. Це методики аналізу Державних унітарних підприємств (ГУП), методики комплексного аналізу підприємств з часткою м. Москви і оцінки вартості чистих активів ВАТ, методики ФСДН і ФСФО, методики виявлення ознак фіктивного чи навмисного банкрутства і оцінки кредитоспроможності позичальника.
У АБФИ регламентовані методики не реалізовані. Частково цей недолік компенсується можливістю розрахунку вартості чистих активів, ймовірності банкрутства, а також деяких показників методики ФСДН.
Ця можливість порівняння значень фінансових показників з нормативами реалізована в АФСП і Audit Expert. У програми вбудовані переліки рекомендованих значень/діапазонів показників. АФСП має тільки дві градації значень (відповідні і не відповідні рекомендованим). У Audit Expert їх передбачено чотири (нормальні, задовільні, погані і критичні), для їх відображення в екранних формах використовується колірна гамма.
Що стосується програми АБФИ, то вона містить лише нормативи до методики ФСДН.

При цьому теоретично користувач може створити додаткові довідники чи виправити константи, але реалізувати це дуже непросто.
Для керівника підприємства завжди заманливо "передбачити" майбутнє. Таку можливість дає Audit Expert за рахунок прогнозування значень показників фінансового стану на кілька періодів вперед.
Формування експертних висновків за результатами аналізу забезпечують програми АФСП і Audit Expert. При цьому якщо в АФСП експертні висновки - це набір таблиць з коментарями чи без них, то в Audit Expert більшість експертних висновків супроводжується також діаграмами і графіками, що дозволяють завдяки наочності швидко виявляти проблемні показники.
У АФСП складання звіту обмежується вибором таблиць та їх роздруківки з використанням MS Word. У АБФИ формування звітів у вигляді відповідних таблиць за умовчанням виконується в Excel, який використовується далі для створення необхідних графічних форм (щоб зберегти звіт у форматі Word, програма вимагає спеціальної настройки силами програміста).
Що ж стосується Audit Expert, то в цій програмі ступінь подробиці звіту визначається користувачем. Користувач через спеціальний модуль задає структуру звіту з графіками та діаграмами, таблицями вихідних даних і переоцінки балансу, аналітичними таблицями з коментарями. Або використовує готовий шаблон звіту, після чого зберігає звіт в форматах Word або HTML. Користувач може вибрати мову подання звіту (російська, англійська, німецька чи українська).
Хоча розглянуті програми фінансового аналізу можуть вирішувати свої завдання і відокремлено від інших програм, що використовуються на підприємстві, часто виникає потреба в експорті підготовленої в них інформації в інші комп'ютерні додатка. Всі розглянуті програмні продукти дозволяють передавати результуючі дані в програми пакету MS Office.
Засоби розширення базових можливостей

У плані розширення базових можливостей Audit Expert і АБФИ мають суттєві переваги перед програмою АФСП, яка фактично є повністю закритою, і внесення будь-яких змін до складу використаних у ній алгоритмів може здійснюватися тільки самим розробником.
Audit Expert і АБФИ надають користувачеві можливість самостійно створювати нові вхідні форми і реалізовувати власні методики аналізу, описуючи алгоритми розрахунку використовуваних в них показників. Однак можливості настроювання алгоритмів розрахунку у цих програм різні. Інструментальні засоби АБФИ практично не обмежують користувача, але щоб їх застосовувати потрібно чималий досвід і навички програмування на алгоритмічній мові, вмонтованому в цю програму. Навпаки, при більш скромних можливостях інструментальні засоби Audit Expert істотно простіше в освоєнні. Їх цілком достатньо, щоб самостійно реалізувати методику аналізу будь-якої глибини і складності, залучаючи дані не тільки бухгалтерської, але й управлінської звітності.
Можливість порівняння значень фінансових показників підприємства з показниками офіційної бухгалтерської звітності інших підприємств галузі надає програма Audit Expert. База даних показників бухгалтерської звітності, організована за галузями, розміщена на інтернет-сайті розробника цієї програми - компанії "Про-Інвест-ІТ" (www.pro-invest.com/it).
Для управляючих компаній холдингових структур і органів державного управління важливим завданням є розбивка перебувають під їх контролем підприємств на групи з метою формування спрямованих управляючих впливів по відношенню до кожної з них. Таку можливість надають всі програми, дозволяючи виконувати ранжування за фінансовими показниками. Додатково АБФИ і Audit Expert дають можливість створювати власні критерії ранжирування, а Audit Expert - і інтегральний критерій на основі формованих у цій програмі фінансових показників.
Висновки

Узагальнимо результати порівняння, звівши в єдину таблицю. Наявність певного властивості у продукту позначений символом "+", його відсутність - символом "-", а символ "*" характеризує випадок, коли про наявність даного властивості можна говорити лише з деякими застереженнями.
АБФИ

Базові можливості

Автоматизований введення даних з бухгалтерських програм і коректності запроваджених вихідних даних за різні періоди часу до порівнянної статей балансу з метою приведення їх даних до реальних звітності інших країн

-

+

-

Аналіз ліквідності, беззбитковості і здійснення горизонтального і вертикального аналізу, а також аналізу регламентованих методик порівняння значень фінансових показників з прогнозування значень експертних висновків за результатами результатів аналізу в інші створення аналітичних розширення базових можливостей

Створення нових форм введення вихідних описи нових розрахункових показників для реалізації власних методик порівняння значень фінансових показників з показниками офіційної бухгалтерської звітності підприємств - лідерів у ранжирування базові можливості розглянутих програм фінансового аналізу в цілому співпадають. Однак АБФИ програє двом іншим програмам через відсутність вбудованих регламентованих методик аналізу і засобів інтерпретації показників, що, очевидно, не може не знизити інтерес до неї з боку органів державного управління і корпорацій.
Слід мати на увазі, що АФСП можна охарактеризувати виключно як готове рішення, яке не має можливостей розширення функціоналу без участі фірми-розробника, а програму АБФИ - більшою мірою як інструментарій, який вимагає при вирішенні складних завдань підключення програміста і аналітика високої кваліфікації. Audit Expert на їх фоні виглядає як якийсь оптимум, що поєднує наявність широкого набору вбудованих методик із зручністю реалізації будь-яких власних аналітичних напрацювань користувача.
Тому для початківців користувачів більш кращі програми АФСП і Audit Expert, застосовувати які істотно простіше. Ці ж програми здатні задовольнити вимоги і тих користувачів, які вирішують стандартний коло завдань фінансового аналізу.
Що стосується професіоналів-аналітиків, бажаючих не тільки користуватися готовими методиками аналізу, але і реалізовувати власні методики, а також формувати аналітичні звіти, то для вирішення їх завдань підійдуть програми АБФИ і Audit Expert.
Системним інтеграторам, що створює рішення по комплексній автоматизації підприємств, має сенс орієнтуватися на програми АБФИ і Audit Expert, оскільки в них розвинений інструментарій для організації експорту/імпорту даних, що дозволяє інтегрувати їх з іншими розробками: бухгалтерськими програмами, системами планування, бюджетування і т.д.

Євген Шуремов,
професор Фінансової академії при Уряді Російської Федерації,
доктор економічних наук.
e-mail: [email protected]


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »