ІА "Федеральне агентство фінансової інформації"/

Т. Н Семізорова, оглядач "Федеральної бухгалтерської газети"

Включати природне зменшення до складу "податкових" витрат тепер можна. Відповідні поправки в Податковий кодекс вступили в силу 15 липня 2005 Однак законодавці поширили зміни в законодавстві не тільки на майбутні, але на минулі періоди. Так що тепер у фірм з'явилася можливість перерахувати податок на прибуток за три попередні роки.

Безповоротні втрати

Природний спад - це втрата чи зменшення маси товару. Вона виникає через те, що матеріали можуть змінювати свої біологічні та фізико-хімічні властивості. Це може статися через усушки, випаровування, вивітрювання і т. д. (Методичні рекомендації по розробці норм природного убутку, затверджені Наказом Мінекономрозвитку від 31 березня 2003 р. № 95).

Втрати виникають при зберіганні та транспортуванні товарно-матеріальних цінностей. Виявляють їх так. При зберіганні періодично проводять інвентаризацію. Її результати оформляють описом (форма № інв-3) і порівнювальної відомістю (форма № інв-19). При транспортуванні - одержувач товару зважує отриманий товар і порівнює його масу з вагою, що відправник заявив в супровідних документах.

Величину безповоротних втрат вважають з урахуванням норм природного убутку. Їх розробляють галузеві міністерства і відомства. Вони враховують технологічні умови, вплив погоди і клімату. Порядок затвердження норм встановлений Урядом (постанова від 12 листопада 2002 р. № 814).

У бухгалтерському обліку нестачу майна або його псування в межах норм природного убутку відносять на витрати виробництва або обігу, понад норми - на рахунок винних осіб. Якщо встановити винних осіб не вдасться або суд відмовив у стягненні з них збитків, тоді втрати списують на фінансові результати (Федеральний закон від 21 листопада 1996 р. № 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік").

Легше заборонити, ніж розробити

У Податковому кодексі природні втрати дозволено відносити до матеріальних витрат у межах норм природного убутку. Відповідно на суму "нормативних" витрат можна зменшити базу по податку на прибуток (подп. 2 п. 7 ст. 254 НК). До прийняття нового Федерального закону від 6 червня 2005 р. № 58-ФЗ до цього правилу було додано істотна умова. Норми повинні бути затверджені урядом після 2002 року.

Однак на сьогоднішній день прийняті норми природного убутку тільки зерна, хімічної продукції та вантажів в металургійній промисловості. Для решти галузей залишилися старі показники, якими користувалися ще до набуття чинності 25 глави Податкового кодексу.

Самостійно розробити та затвердити внутрішнім наказом норми природного убутку фірмам не дозволили (лист Мінфіну від 4 квітня 2005 р. № 03 - 03-01-04/1/146).

Багато організацій, які були не згодні з тим, що в податковому обліку немає норм убутку, застосовували старі. Однак відстоювати своє право їм доводилося в суді

Ті фірми, які вважали за краще не сперечатися з інспекторами, не включали втрати, що виникають при зберіганні та транспортуванні товарів, в "податкові" витрати.

В результаті у них виникали постійні податкові зобов'язання (ПБУ 18/02).

Як перераховувати будемо?

Нарешті законодавці дозволили організаціям використовувати старі норми природного убутку і перерахувати податок на прибуток з 2002 р. (ст. 7 Федерального закону від 6 червня 2005 р. № 58-ФЗ).

Однак виникає законне питання: який механізм перерахунку ? На жаль, законодавці його поки не розробили, тому фірмам залишається шукати вихід самим.

Варіанти дії підказали експерти журналу "Розрахунок". Отже, в першому можна поступити наступним чином: за три останні роки розрахувати зі списаної недостачі ту частину, яка підходить під норми природного убутку, і була списана в бухгалтерському обліку. Відобразити її як збиток минулих років, виявлений у звітному році (подп. 1 п. 2 ст. 265 НК).

Такий порядок можна назвати спрощеним, адже перерахувати перерахуємо, а виправляти будемо в звітному періоді. І ще невідомо, як сприймуть це податківці. Адже за Податковим кодексом, якщо помилки виявлені у минулих податкових періодах, перерахунок треба робити в періоді здійснення помилки (ст. 54, 81 НК).

Інший варіант: подати до податкової інспекції уточнені декларації за три останні роки. Причому використовувати для цього треба бланки, що діяли в тих податкових періодах, за які проводиться перерахунок. Ставки податку на прибуток теж повинні відповідати тим періодам.

Після перерахунку дані бухгалтерського і податкового обліку співпадуть. Постійне податкове зобов'язання буде сторнувати.

Приклад

Продовольчий магазин використовував норми убутку, затверджені наказом Мінторгу РРФСР від 1 березня 1985 р. . № 54. Він списав у бухгалтерському обліку втрати в межах норм природного убутку при зберіганні борошна в 2004 р. У податковому обліку природний спад не включалася до витрат.

Бухгалтер зробив проводки:

Дебет 44 Кредит 94

- 7000 руб. - Списані втрати в межах норм природного убутку.

Дебет 99 субрахунок "Постійне податкове зобов'язання" Кредит 68 субрахунок "Податок на прибуток"

- 1680 руб. (7000 руб. Х 24% ) - нараховано постійне податкове зобов'язання

Після 15 липня 2005 року (набрання чинності статтею 7 Федерального закону від 6 червня 2005 р. № 58-ФЗ) бухгалтер перерахував податок на прибуток за 2004 рік. Сума податку до повернення - 1680 руб., У тому числі:

- з федерального бюджету - 350 руб. (7000 руб. Х 5%);

- з регіонального бюджету - 1190 руб. (7000 руб. Х 17%);

- з місцевого бюджету - 140 руб. (7000 руб. Х 2%).

У бухгалтерському обліку потрібно сторнувати проведення з нарахування постійного податкового зобов'язання:

Дебет 99 субрахунок "Постійне податкове зобов'язання" Кредит 68 субрахунок "Податок на прибуток "

- 1680 руб. - Сторно постійне податкове зобов'язання.


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »