Матеріали підготовлені групою консультантів-методологів "BKR-Интерком-Аудит" тел/факс (095) 937-3451/

Товари в організацію торгівлі можуть надходити різними способами: за договорами поставки, внесеними товарів в статутний капітал, шляхом безоплатної передачі і так далі.Можуть надходити товари в організацію торгівлі і в результаті вчинення товарообмінних операцій. Як показує наша аудиторська практика, саме при відображенні в обліку операцій по товарообміну, бухгалтера скоюють велику кількість помилок, які нерідко ведуть до небажаних наслідків. Тому, на наш погляд, варто трохи докладніше зупинитися на відображенні операцій з обліку товарів, отриманих за договорами міни.

Товарообмінні операції регулюються главою 31 "Мена" Цивільного кодексу Російської Федерації (далі ГК РФ).

Відповідно до положень статті 567 ГК РФ за договором міни кожна із сторін зобов'язується передати у власність іншій стороні один товар в обмін на інший. Причому до договору міни застосовуються правила про купівлю-продаж, викладені в главі 30 ГК РФ, якщо це не суперечить суті міни та правовим основам останньої.

Особливість договору міни криється у тому, що кожна зі сторін договору міни одночасно виступає і покупцем і продавцем товару. Виступаючи продавцем товару, сторона договору передає товар, виступаючи покупцем - приймає товар від іншої сторони договору.

Товари, що підлягають обміну, передбачаються рівноцінними, якщо самим договором міни не передбачено інше. Витрати на передачу і приймання товару здійснюються в кожному випадку тією стороною, на яку покладено відповідні обов'язки.

Якщо за договором обмінювані товари визнаються нерівноцінними, то сторона, яка передає товар за нижчою ціною, повинна сплатити різницю в цінах безпосередньо до або після передачі товару, якщо інше не передбачено самим договором.

Зверніть увагу!За договором міни право власності на товар, що купується переходить до сторін після того, як вони виконали свої обов'язки в якості продавців, тобто обов'язку з передачі товару. Однак договором може бути передбачено інший порядок переходу права власності.

Згідно ПБУ 5/01 "Облік матеріально-виробничих запасів", затвердженого Наказом Мінфіну Російської Федерації від 9 червня 2001 року № 44н "Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку "Облік матеріально-виробничих запасів" ПБУ 5/01 "(далі ПБУ 5/01) товари в бухгалтерському обліку відображаються за фактичною собівартістю. Пунктом 10 ПБО 5/01 встановлено, що фактичною собівартістю товарів, отриманим за договорами, що передбачають оплату (виконання зобов'язань) негрошовими засобами, визнається вартість товарів, переданих або підлягають передачі організацією. Вартість товарів, переданих або підлягають передачі, визначається виходячи з ціни, по якій у порівнянних обставин організація зазвичай визначає вартість аналогічних активів.

Якщо організація не має можливості встановити вартість товарів, переданих або підлягають передачі, вартість товарів отриманих організацією по товарообмінних договорів, визначається виходячи з ціни, по якій у порівнянних обставин, купуються аналогічні товари.

Крім того, здійснюючи операції за договорами міни, організація повинна особливу увагу звернути на пункт 6.3 ПБУ 9/99, затвердженого Наказом Мінфіну Російської Федерації від 6 травня 1999 року № 32н "Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку" Доходи організації "ПБУ 9/99" (далі ПБУ 9/99) згідно з яким величина надходження і (або) дебіторської заборгованості за договорами, які передбачають виконання зобов'язань ( оплату) негрошовими засобами, приймається до бухгалтерського обліку за вартістю товарів, які отримані або підлягають отриманню організацією. Вартість товарів, отриманих або які підлягають отриманню, встановлюють виходячи з ціни, по якій у порівнянних обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних товарів.

При неможливості встановити вартість товарів, отриманих організацією, обсяг надходження і (або) дебіторської заборгованості визначається вартістю товарів, переданих або підлягають передачі організацією, яка встановлюється виходячи з ціни, по якій у порівнянних обставин зазвичай організація визначає виручку щодо аналогічних товарів.

Розглянемо, яким чином визначається купівельна вартість товарів, отриманих організацією торгівлі за договором міни.

Приклад.

Організація ТОВ "Сатурн", яка торгує побутовою технікою, уклала договір міни з торговою фірмою ТОВ "Меркурій" у відповідності з яким, вона передає 10 пральних машин, а натомість отримує 6 кондиціонерів.

Договором міни встановлено, що товари визнані рівноцінними, ціна операції становить 106 200 рублів.

ТОВ "Сатурн" зазвичай набуває аналогічні кондиціонери за ціною 17 700 рублів (у тому числі ПДВ - 2 700 рублів), а ТОВ " Меркурій "зазвичай набуває такі пральні машини за ціною 10 620 рублів (у тому числі ПДВ - 1620 рублів). Собівартість одного кондиціонера становить 15 000 рублів, собівартість однієї пральної машини складає - 9 000 рублів.

Звичайна ціна реалізації пральних машин становить 14 160 рублів (у тому числі ПДВ - 2160 рублів), а звичайна ціна реалізації кондиціонерів складає 18880 рублів (у тому числі ПДВ -2880 рублів). Вказані ціни відповідають ринковому рівню цін.

Припустимо, що ТОВ "Сатурн" першим здійснило поставку пральних машин. Так як договір міни здійснюється з тимчасовим розривом, то, в обліку ТОВ "Сатурн" бухгалтер це відіб'є наступним чином:

Кореспонденція рахунків Сума, рублів Зміст операції
Дебет Кредит
45 41 90000 Передано пральні машини за договором міни (9000 рублів х 10 шт.)
Після отримання партії кондиціонерів від ТОВ "Меркурій", ТОВ "Сатурн" на підставі пункту 6.3 ПБУ 9/99 зобов'язано відобразити в бухгалтерському обліку виручку від реалізації пральних машин.
62 90-1 106 200 Відображено виручку від реалізації пральних машин, розрахована з вартості отриманих кондиціонерів, згідно з договором міни (17 700 рублів х 6 шт.)
90-3 68 21600 Нараховано ПДВ, належний до сплати в бюджет з реалізації пральних машин
90 -2 45 90000 Списано на реалізацію собівартість пральних машин
Тепер, бухгалтер ТОВ "Сатурн" повинен відобразити в обліку надходження кондиціонерів. Їх вартість розраховується виходячи з вартості переданих взамін пральних машин, причому вартість пральних машин визначається за ціною їх звичайної реалізації. Припустимо, що звичайна ціна реалізації пральних машин становить 14 160 рублів (у тому числі ПДВ - 2160 рублів), а звичайна ціна реалізації кондиціонерів складає 18 880 рублів (у тому числі ПДВ -2880 рублів)
41 60 120 000 Відображено вартість отриманих кондиціонерів, виходячи з ціни звичайної реалізації пральних машин.
19 60 21600 Враховано ПДВ по прийнятим до обліку кондиціонерів на підставі рахунку-фактури, отриманого від ТОВ" Меркурій "
Зверніть увагу!
Сума "вхідного" ПДВ по придбаних кондиціонерів, підлягає відрахуванню, повинна бути обчислена виходячи з балансової вартості переданих за договором міни пральних машин (90 000 рублів х 18% = 16 200 рублів) . Підстава - пункт 2 статті 172 НК РФ.
68 19 16200 Прийнятий до відрахування "вхідний ПДВ" по отриманим кондиціонерів
60 62 141 600 Здійснено залік заборгованостей
62 91-1 35400 Списано різниця між вартістю відвантажених пральних машин та вартістю придбаних кондиціонерів.
91-2 19 5400 Списано суму ПДВ, не підлягає вирахуванню.
Закінчення приклад.

З наведеного прикладу видно, наскільки складним є порядок визначення вартості отриманих товарів по товарообміну, крім того, відшкодування "вхідного" ПДВ за такими товарами проводиться в особливому порядку.

Тому хочеться дати пораду організаціям, якщо Ви маєте намір обмінятися товарами, не укладайте договір міни, не створюйте собі зайвих проблем. Укладіть два договори купівлі-продажу, оплату за яким передбачте грошовими коштами, а потім зробіть залік зустрічних вимог. У цьому випадку, у Вас не буде проблем з визначенням покупної вартості отриманих товарів і відповідно, весь вхідний ПДВ по них Ви зможете прийняти до відрахування.


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »