Облік, податки, право/

впісьме від 10.03.2006 р. № 03-03-04/1/206Мінфін роз'яснив нові положення Податкового кодексу, що стосуються оцінки майна, одержуваного як внесок у статутний капітал, для податку на прибуток.

Любов Пашинін, експерт "УНП"

Федеральний закон від 06.06.05 № 58-ФЗ вніс доповнення в підпункт 2 пункту 1 статті 277 НК РФ. Тим самим зараз в кодексі встановлено порядок формування первісної вартості основного засобу, отриманого як внесок до статутного капіталу. Вона визначається за даними податкового обліку передавальної сторони. Мінфін прокоментував облік додаткових витрат, пов'язаних з передачею такого майна, - транспортних витрат і митних зборів. Але за аналогією враховуються і інші подібні витрати.
Фінансове відомство відзначає, що списати їх з метою оподаткування прибутку засновується товариство не може. Ці витрати несе засновник. Залишається визначитися, чи вправі організація зменшити оподатковуваний прибуток на такі витрати через амортизацію.
Внесок від російської компанії
Якщо вклад до статутного капіталу вносить російська організація, то вартість майна визначається за даними податкового обліку у передавальної сторони на дату переходу права власності з урахуванням додаткових витрат (подп. 2 п. 1 ст. 277 НК РФ). При цьому додаткові витрати повинні бути визначені в якості внеску до статутного капіталу. Помітимо, що змінити вже сформовану вартість основного засобу на суму додаткових витрат передавальна сторона не може. Пункт 2 статті 257 НК РФ дозволяє змінювати первісну вартість основних засобів тільки у випадках добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації, технічного переозброєння, часткової ліквідації об'єктів.
Як пояснили експерту "УНП" у Мінфіні Росії, вартість об'єкта у податковому обліку одержуючої сторони складається з двох частин.

Перша частина - вартість об'єкта у податковому обліку передавальної сторони. Друга частина - сума додаткових витрат, пов'язаних з внеском в статутний капітал. Обидві частини мають бути підтверджені документально.
Інші засновники
Засновниками можуть виступати також і фізичні особи (резиденти і нерезиденти), та іноземні організації. У такій ситуації Податковий кодекс наказує оцінювати майно за фактично проведеним витратам на його придбання (з урахуванням амортизації або зносу), але не вище ринкової вартості в тій державі, резидентом якої є засновник. Таким чином, вартість повинна бути підтверджена незалежним оцінювачем, чинним за законами цієї ж держави. При цьому в кодексі чітко не прописано, збільшується вартість об'єкта в даному випадку на додаткові витрати чи ні.
Мінфін відповідає, що додаткові витрати, які несуть названі засновники, включаються до первісної вартості основного засобу в податковому обліку одержуючої сторони. Але тільки, як і у випадку з засновником - російською організацією, дані витрати повинні бути визначені в якості внеску до статутного капіталу (абз. 3 подп. 2 п. 1 ст. 277 НК РФ). Але сама засновується організація, як нам уточнили в Мінфіні Росії, не може збільшити вартість об'єкта на суму цих додаткових витрат - їх повинен передати засновник.
Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »