Матеріал надано журналомКонсультант/

Автор статті: Олександр Воробйов, генеральний директор компанії "Налог.КОМ", член ACFE, [email protected]

Автори "сірих" податкових схем або недобросовісні співробітники плекають надії, що їхні махінації складно виявити через велику кількість господарських операцій. На ділі виявити найпоширеніші хитрощі досить просто. Для цього треба звернутися до математичної статистики.

Статистичні дослідження - потужний і ефективний інструмент аналізу великих обсягів інформації. Правда, їх навряд чи можна проводити, не маючи уявлення про математичної статистики. Зазвичай контролерові достатньо вміти розраховувати лише три статистичних показника: дисперсію, середнє значення і стандартну помилку. Цього вистачить, щоб виділити із загальної сукупності незвичайні елементи або вловити нову тенденцію в роботі підприємства. Якщо який-небудь показник істотно відхиляється від середнього значення, його потрібно ретельно дослідити. Можливо, саме за ним прихована шахрайська схема.

У статті ми розглянемо математичні методи, які можуть бути корисні при аналізі облікових даних.

Розбиваємо значення на діапазони

Процес, в ході якого сукупність елементів ділять на діапазони по якомусь ознакою, називають стратифікацією. Покажемо, як вона виглядає, на прикладі. Розділимо всі рахунки, які виставила компанія, на три категорії (табл. 1):

- до 1000 рублів;

- від 1001 до 10000 рублів;

- від 10001 рубля і вище.

На практиці перевіряючі встановлюють зручне їм кількість категорій. Доцільно, щоб їх було не менше трьох, але і не більше п'яти.

Кожен діапазон значень можна перевіряти своїм способом. Основних методів два - суцільний і вибірковий. Розумно вибрати метод, при якому трудовитрати на перевірку будуть найменшими, а результат як можна краще. Наприклад, при перевірці великої кількості операцій на маленькі суми використовувати суцільний метод недоцільно. У той же час абсолютно неприпустимо вибірково перевіряти угоди на великі суми або з ключовими партнерами.

Тому у прикладі з таблицею 1 контролеру краще вчинити так. Суцільним методом перевірити всі рахунки на великі суми, вибірковим - на середні, а на дрібні - суцільним методом, але тільки по декількох контрагентам.

Таблиця 1. Розбивка діапазону сум виставлених рахунків на страти

Страта

Кількість рахунків

Сума по страте

до 1000 рублів

127

56701

від 1001 до 10000 рублів

52

243074

від 10001 рубля і вище

5

67500

Всього

184

367275

Аналіз тривалості деякого процесу дозволяє виділити операції ненормальною тривалості. Найчастіше цим методом перевіряють стан дебіторської та кредиторської заборгованості, правильність сплати податків і розрахунків з працівниками.

У ході аналізу операції сортують за датою їх здійснення та групують по періодах - зазвичай по 30, 60 або 90 днів. Потім підраховують їх кількість і суми.

Таблиця 2. Розбивкапідзвітних операцій по тривалості.

Термін

Кількість

Сума

до 30 днів

120

5980

від 31 до 60 днів

18

903

понад 60 днів

3

155

Всього

141

7038

Перейдемо до групи математичних операцій, які призначені для роботи з інформацією. Наше завдання - обмежити дослідження аналізом невеликого обсягу облікових даних. При цьому якість аналізу не повинно погіршитися

Пошук "подвійних" операцій

Шахрайські схеми можуть бути засновані на тому, що одні й ті ж операції або документи проводять кілька разів. Тому корисно перевірити облік на предмет "подвійних" операцій.

Зверніть увагу: на практиці операції майже ніколи не збігаються "один в один" - завжди є якісь відмінності. Скажімо, спільними у них можуть бути тільки деякі атрибути - "Сума" або "Підстава платежу".

Наприклад, аудитору потрібно проаналізувати рух коштів на розрахунковому рахунку фірми. Спочатку він повинен перевірити, чи немає платіжних доручень з однаковими номерами. Припустимо, таких документів аудитор не виявив. Однак він зауважив, що одному і тому ж постачальнику були виплачені дві однакових суми (табл. 3). У цих двох платіжних дорученнях збігаються суми і підстави платежів, але дати різні.

Наступне, що повинен зробити аудитор в описаній ситуації - перевірити документи, на основі яких були перераховані гроші - рахунки та договори. Потрібно звірити загальну суму договору з реально виплаченими сумами.

Подвійні платежі - поширений вид шахрайства. Зазвичай в результаті таких операцій недобросовісний співробітник отримує "зайві" суми від постачальника готівкою.

Таблиця 3. Приклад платіжних доручень

Номер платіжного отримання

Дата

Контрагент

Підстава

Сума

5423

10/05/05

ТОВ Бізнес

Рахунок 120

500

5424

11/05/05

ТОВ Хвиля

Рахунок 18

3400

5425

12/05/05

ТОВ Бізнес

Рахунок 120

500

5426

12/05/05

ТОВ Хвиля

Рахунок 19

3420

5427

13/05/05

ВАТ Глорія

Рахунок 2994

84000

Порушення послідовності цифр

Ще один прийом, за допомогою якого контролери шукають порушення - пошук пропущених записів.

Такому аналізу можна піддати два види масивів даних. Перший - масиви, в яких відомості нумеруються по зростаючій - наприклад, номери рахунків-фактур. Другий вид масивів - список форм, які складають з певною періодичністю - припустимо, щоденні або щотижневі звіти.

Якщо номери в них пропущені, це може означати, що дані про який-небудь операції були знищені. Або номер був "зарезервований", і в майбутньому його планують використовувати для махінацій.

Прямо протилежна крайність - чітка послідовна нумерація - також може говорити про бажання приховати порушення. Наприклад, постачальник виставляє вам рахунки-фактури, які строго пронумеровані по порядку: № 1, № 2, № 3 і т. д. Це може означати, що дана фірма була створена яких недобросовісним співробітником вашої компанії. І мета у такого "липового" постачальника одна - здійснювати вашому підприємству поставки за завищеними цінами.

Крім того, перевіряючий може виявити порушення в послідовності яких значень. Припустимо, аудитор виявив, що якийсь постачальник постійно "плутає" нумерацію надходять від нього документів (табл. 4).

Таблиця 4. Накладні від постачальника

Дата накладної

01.05.05

05.05.05

08.05.05

10.05.05

15.05.05

16.05.05

16.05.05

19.05.05

Номер накладної

234

270

150

240

291

300

258

259

Це може означати, що такий постачальник -" одноденка ", яка не веде бухгалтерського обліку. А що стоїть за цією фірмою людина просто вигадує номери документів.

Перехресний аналіз

Існує безліч варіантів застосування описаного методу. Наприклад, можна протестувати на предмет неспівпадання даних, які повинні були б совпадать.Допустім, в книзі покупок відображена інформація по кожному постачальнику, в тому числі і по ТОВ "Бізнес". У полі "ІПН постачальника" для даної фірми вказаний номер 7701234567. Але в той же час в базі проводок банківських операцій в поле "ІПН одержувача" у ТОВ "Бізнес" вбитий інший ІПН - 7701234599. При цьому в книзі покупок є дані, що оплата була безготівковій.

Вся ця ситуація може свідчити про шахрайство. Ймовірно, зловмисник, знаючи, що буде велике перерахування для ТОВ "Бізнес", зареєстрував фірму з такою ж назвою. Потім відкрив рахунок у тому ж банку, де й справжній ТОВ "Бізнес". Надалі махінатор замінив рахунок на оплату перед тим, як керівник підписав платіжне доручення.

Аудиторська вибірка

Вибірки дозволяють не проводити суцільну перевірку операцій. З їх допомогою виділяють дані, за якими можна знайти найбільш важливу інформацію або зробити висновки про загальну сукупності.

Вибірки бувають статистичні та нестатистичні. Нестатистична вибірка - це добір операцій за певною ознакою. Наприклад, вибирають найбільш важливі з них або ті, які знаходяться в зоні особливого ризику. Це можуть бути 10 відсотків найбільших продажів або угоди, які фірма уклала в останній день місяця.

Збіг найменувань

Для людини ТОВ "Мімоза", ТОВ Мімоза, Мімоза ТОВ та Товариство з обмеженою відповідальністю "Мімоза" - одне і те ж. Більш того, людина розуміє, що ТОВ "Мімоза" та ТОВ "Мемоза", швидше за все, назви однієї організації. Для комп'ютера - це різні фірми. Точно також телефонний номер (495) 123-4567 та (495) 123-45-67 для людини однакові, а для комп'ютера - немає. Аналогічно і з позиціями номенклатури, прізвищами, адресами і т. д.

Щоб навчити комп'ютерні програми розуміти те, що мав на увазі оператор, який вводив дані в систему бухгалтерського або управлінського обліку, розроблені спеціальні математичні методи. Один з них називається "дистанція Левінштейна". Відповідно до цього методу в якості параметра можна задати бажану точність відбору. І тоді всі дані по ТОВ "Мімоза", ТОВ Мімоза, Мімоза ТОВ та Товариство з обмеженою відповідальністю "Мімоза" будуть згруповані в одній таблиці. Для цього потрібно обчислити, скільки потрібно зробити замін і перестановок букв, щоб з одного слова вийшло інше. Всі прогалини, лапки, тире, скорочення, загальні фрази на кшталт "ТОВ" й "Товариство з обмеженою відповідальністю" перед цим треба видалити.

Існують також методи, засновані на аналізі фонетичного подібності назв. Вони дуже корисні, оскільки часто інформація в систему управлінського обліку потрапляє в результаті телефонної бесіди. Через це, наприклад, ТОВ "Едельвейс" легко може перетворитися в ТОВ "Ідильвейз".

Програмне забезпечення

Більшість перерахованих прийомів математичного аналізу можна реалізувати в звичайних електронних таблицях, таких, як Microsoft Excel. Проте останнім часом на ринку з'явилися спеціальні програмні продукти, які використовують для аудиту і внутрішнього контролю. Вони дозволяють без додаткового програмування та математичної освіти виконувати більшість описаних тестів натисненням всього пари кнопок. Швидкість їх роботи також значно перевищує можливості Microsoft Excel. І, нарешті, останнє: Excel має серйозне внутрішньо обмеження. У цій програмі практично неможливо обробляти таблиці, що мають більш 65536 рядків [1.]. А це явно недостатньо для більшості великих організацій.


[1.] У новій версії MS Excel, яку компанія Microsoft планує випустити в цьому році, такого обмеження вже не буде.


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »