В АС-АУДИТ звернувся головний бухгалтер компанії здійснює оплату за товар векселями.

Сергій Долгальов,
директор аудиторської компанії АС-АУДИТ

http://www.as-audit.ru/

Питання:
1. Які особливості є в оподаткуванні операцій пов'язаних з довгостроковим
погашенням векселя?
2. Як бути з ПДВ при отриманні власного (простого) векселя в оплату товарів?

1. Основні висновки
2. Збиток по достроковому погашенню векселя
3. Податок на додану вартість при отриманні власного (простого) векселя в
оплату товарів
4. Основні бухгалтерські проводки по операціям з векселями
5. Рекомендована офіційна література і статті

1. Основні висновки

Проаналізувавши законодавство, що регламентує вексельні відносини, наші
фахівці прийшли до наступних висновків:

1. Збиток, отриманий від погашення векселя достроково з дисконтом не може бути віднесений на зменшення податкової бази по податку на прибуток за основними видами діяльності.

Він зменшує податкову базу тільки з цінних паперів (іншим аналогічним векселями) у звітному (податковому ) періоді, наступному за податковим періодом його отримання. Відповідно якщо в наступних звітних (податкових) періодах податкова
база по даному виду цінних паперів не буде формуватися, то й отриманий раніше збиток за векселями для цілей оподаткування взагалі не буде враховуватися.

2. При одержанні від покупця власного (простого) векселя в оплату товарів (робіт, послуг) ПДВ нараховувати не треба. Це слід зробити лише при погашенні (оплаті) векселя або при передачі його третій особі за індосаментом. При цьому якщо сума, яку постачальник виручив при продажу векселя, менше тієї заборгованості, за яку він був отриманий, то нарахувати ПДВ все одно потрібно з усієї суми заборгованості. ПДВ, що нараховується в бюджет, в даному випадку не потрібно розраховувати пропорційно отриманим грошам. Заплатити потрібно всю суму, включену в дебіторську заборгованість.

2. Збиток по достроковому погашенню векселя

Оскільки вексель відноситься до цінних паперів, податкова база по операціях з векселями визначається у відповідності зі ст.280 НК РФ окремо від податкової бази по іншим видам діяльності організації. При цьому податкова база по цінних паперах,
не обертаються на організованому ринку, визначається окремо від тих, що звертаються на цьому ринку (п.8 ст.280 НК РФ).
Пунктом 10 зазначеної статті НК РФ встановлено, що платники податків, одержали збиток від операції з цінними паперами у попередньому податковому періоді, вправі зменшити податкову базу за операціями з цінними паперами у звітному (податковому)
періоді в порядку, встановленому ст.283 НК РФ.

В ній передбачено, що сукупна сума стерпного збитку не може перевищувати
30% податкової бази.

Виходячи з викладеного збиток, отриманий від погашення векселя достроково з дисконтом, може бути віднесений на зменшення податкової бази тільки з цінних паперів у звітному (податковому) періоді, наступному за податковим періодом його отримання. Відповідно якщо в наступних звітних (податкових) періодах податкова база по даному виду цінних паперів не буде формуватися, то й отриманий раніше збиток за векселями для цілей оподаткування взагалі не буде враховуватися.

3. Податок на додану вартість при отриманні власного (простого) векселя в
оплату товарів

Момент визначення податкової бази при реалізації (передачі) товарів (робіт, послуг): у разі припинення зустрічного зобов'язання покупця товарів (робіт, послуг) з оплати цих товарів (робіт, послуг) шляхом передачі покупцем-векселедавцем власного векселя оплатою зазначених товарів (робіт, послуг) визнається оплата покупцем-векселедавцем (або іншою особою) зазначеного векселя або передача платником податку зазначеного векселя за індосаментом третій особі (Стаття 167 п. 4, НК РФ).

Відповідно до положень п.2 ст.167 НК РФ моменти реалізації товарів для цілей ПДВ за загальним правилом (політика по оплаті) зв'язуються з моментом припинення зустрічного зобов'язання покупця по оплаті товарів. Таким чином, при розрахунках векселями третіх осіб (не купівельними) момент реалізації пов'язаний з моментом отримання векселя.

Однак при видачі постачальнику власного простого векселя покупця згідно з положеннями п.4 ст.167 НК РФ момент реалізації для цілей ПДВ пов'язується у продавця з оплатою цього векселя або з передачею його по індосаменту третій особі. Це правило фактично означає відстрочення нарахування податку у першого векселедержателя на весь той час, поки вексель знаходиться у нього.

Порядок визначення податкової бази при реалізації товарів (робіт, послуг): Податкова база при реалізації платником податку товарів (робіт, послуг), якщо інше не передбачено цією статтею, визначається як вартість цих товарів (робіт, послуг), обчислена виходячи з цін, що визначаються відповідно до статті 40 цього Кодексу, з урахуванням акцизів (для підакцизних товарів та підакцизного мінерального сировини) і без включення в них податку та податку з продажів (Стаття 154 п. 1 НК РФ).

Якщо покупець розплатився за товари, що належать вашій організації, власним векселем, то ПДВ ви повинні нарахувати на всю їх продажну вартість. Це встановлено пунктом 1 статті 154 НК РФ. При цьому момент, коли потрібно нарахувати податок, залежить від того, хто є векселедавцем: організація-покупець або третя особа.

Якщо вам передали вексель третьої особи, то заплатити податок вам потрібно було відразу в момент його отримання. Це випливає з пункту 2 статті 167 НК РФ.

Якщо ж покупець видав вам власний вексель, то податок нарахувати ви повинні в той день, коли його продали. Про це йдеться в пункті 4 статті 167 НК РФ. Причому якщо сума, яку ви виручили при продажу векселя, менше тієї заборгованості, за яку він був отриманий, то нараховуєте ПДВ ви все одно з суми заборгованості. Іншими словами, ПДВ, що нараховується в бюджет, в даному випадку не потрібно розраховувати пропорційно отриманим грошам. А заплатити потрібно всю суму, включену в дебіторську заборгованість.

4. Основні бухгалтерські проводки по операціям з векселями

Відповідно до Листа N 142 вексель, виданий покупцем (векселедавцем) своєму постачальнику, відбивається на окремих субрахунках до рахунків розрахунків за номінальною вартістю:

- у покупця - на рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", субрахунок
"Векселі видані";
- у постачальника - на рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", субрахунок
"Векселі отримані ".

Приклад 1(для простоти розрахунків ставка ПДВ взята 20%)
ТОВ" Фобос "реалізувало товар ЗАТ" Вега "на суму 120 000 руб.

В забезпечення платежу за товар ЗАТ "Вега" видало власний вексель номінальною вартістю 132 000 руб.

Відображення операцій у бухгалтерському обліку ЗАТ "Вега" здійснюється наступним
чином.

1. Прийнятий до обліку товар за вартістю, вказаною в первинних документах в
відповідно до договору:
Д-т 41 "Товари" К-т 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 100 000 руб.
(Без ПДВ);
Д-т 19 "Податок на додану вартість по придбаних цінностей" К-т 60
"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - на суму ПДВ - 20 000 руб.

2 . Видано вексель номінальною вартістю 132 000 руб. в забезпечення платежу за товар:

Д-т 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" К-т 60 "Розрахунки з постачальниками і
підрядниками", субрахунок "Векселі видані", - 132 000 руб.

Відповідно до Листа N 142 різниця між номінальною вартістю векселя (вексельної сумою) та вартістю отриманих товарів (робіт, послуг) відображається в залежності від конкретного змісту за дебетом рахунків обліку виробничих запасів, затрат на виробництво і т. д. в кореспонденції з кредитом рахунка обліку розрахунків (60 або 76).

З метою рівномірного включення до витрат вищевказаної різниці за векселями, виданими в оплату за виконані роботи та надані послуги, організація може попередньо врахувати її на рахунку 97 " Витрати майбутніх періодів ". У даному прикладі різниця між номінальною вартістю векселя і вартістю придбаних товарів відноситься на збільшення вартості цих товарів:

Д-т 41 К-т 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 12 000 руб.

Розглянемо податковий облік з податку на прибуток у ЗАТ "Вега".

У податковому обліку вищевказана різниця є процентами за відстрочку платежу (комерційний кредит), яка визнається рівномірно протягом терміну обігу векселя в складі позареалізаційних витрат з урахуванням обмежень, встановлених ст.269 НК РФ. Як правило, не кредитні організації використовують для цих цілей спосіб, передбачений абзацом четвертим п.1 вищевказаної статті цього Кодексу, згідно з яким величина відсотків, визнаних витратою, приймається рівній ставці рефінансування Банку Росії, збільшеної в 1,1 раза. Припустимо, що вексель виданий 01.02.2003 строком на 90 днів. Сума відсотків (дисконту), що припадає на період з дати видачі векселя до кінця I кварталу, складає 7733 руб. (12 000 руб.: 90 дн. Х 58 дн.).

Визначаємо суму відсотків, визнаних витратою в I кварталі (ставка
рефінансування Банку Росії - 21%):
120 000 руб . х (21% х 1,1): 365 дн. х 58 дн. : 100% = 4405 руб.

У II кварталі вексель пред'являється до погашення і векселедавцю виплачується
вексельна сума 132 000 руб.

Визначаємо суму відсотків, визнаних витратою в II кварталі:
120 000 руб. х (21% х 1,1): 365 дн. х 32 дн. : 100% = 2430 руб.

Різниця між фактичною сумою відсотків, включеної в вексельну суму, і граничною величиною суми процентів не визнається витратою для цілей оподаткування і складає 5165 руб. [12 000 руб. - (4405 руб. + 2430 руб.)]. Відображення операцій у бухгалтерському обліку ТОВ "Фобос" здійснюється наступним чином.

1. Відображено виручку від реалізації товару:
Д-т 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" К-т 90 "Продажі" - 120 000 руб.

2. Нараховано ПДВ (датою визначення податкової бази є дата відвантаження):
Д-т 90 "Продажі" К-т 68 "Розрахунки за податками і зборами" - 20 000 руб.

3. Отримано вексель покупця в забезпечення платежу:
Д-т 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", субрахунок "Векселі отримані",
К-т 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - 132 000 руб.

4. Різниця між вексельної сумою і вартістю реалізованих товарів включається до складу інших доходів:
Д-т 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" К-т 91 "Інші доходи і витрати" - 12 000 руб.

Відповідно до підпункту 3 п.1 ст.162 НК РФ податкова база по ПДВ збільшується на суми, отримані у вигляді відсотка (дисконту) за отриманими в рахунок оплати за реалізовані товари (роботи, послуги) облігаціями і векселями, відсотки по
товарним кредитом в частині, що перевищує розмір відсотка, розрахованого відповідно до ставок рефінансування Банку Росії, що діяли в періодах, за які проводиться розрахунок відсотка. За змістом вищевказаної статті цього
Кодексу всі перераховані в ній суми включаються в податкову базу тільки при реальному отриманні.

У момент отримання векселя дохід у вигляді дисконту нарахований в бухгалтерському обліку, але не отриманий.

У зв'язку з цим ПДВ доцільно нарахувати як відкладене податкове зобов'язання.

В продовження прикладу 1 визначаємо суму, що перевищує розмір процентів, розрахованих за ставкою Банку Росії за час обігу векселя:
12 000 руб . - (120 000 руб. Х 21%: 365 дн. Х 90 дн.: 100%) = 12 000 руб. - 6214 руб. = 5786 руб.
Визначаємо суму ПДВ з суми перевищення: 5786 руб. х 20: 120 = 964 руб.

На суму відстроченого податків в бухгалтерському обліку здійснюється такий запис:
Д-т 91 "Інші доходи і витрати" К-т 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами ", субрахунок" Відкладене зобов'язання з ПДВ "* (1), - 964 руб.

При погашенні векселя векселедавцем у бухгалтерському обліку будуть зроблені такі записи:
Д-т 51" Розрахунковий рахунок "К- т 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", субрахунок "Векселі отримані", - 132 000 руб.
і одночасно:

Д-т 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок "Відкладене зобов'язання по ПДВ ", К-т 68" Розрахунки за податками і зборами "- 964 руб.

5. Рекомендовані офіційні документи та статті

1. Податковий кодекс
2. Лист Мінфіну РФ від 31 жовтня 1994 р. N 142 "Про порядок відображення в
бухгалтерському обліку та звітності операцій з векселями, застосовуваними при розрахунках
між організаціями за поставку товарів, виконані роботи та надані послуги" (з
змінами від 16 липня 1996 р.)
3. Бухгалтерське додаток до газети "Економіка і життя", випуск 30, липень 2003 р.
4. Бухгалтерський і податковий облік операцій з векселями (Р.І. Рябова, "Податковий
вісник", N 6, червень 2003 р.)
5. "Головбух", Галузеве додаток "Облік у торгівлі", N 4, IV квартал 2002р.


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »