У той час як психологи заохочують сумісність партнерів по шлюбу, фахівці підозрюють, що при генетичному схожості подружжя існують системні причини патології вагітності через HLA-сумісності. Розповідає кандидат медичних наук, заступник Головного лікаря Медичної клініки репродукції "МАМА" Михайло Євгенович ПОТАПОВ.

За статистикою, прийнятої у всьому світі частота настання вагітності при перенесенні 1 - 2 ембріонів в програмах екстракорпорального запліднення варіює від 25 до 55% у різних вікових групах і типах програм ЕКЗ.

Нажаль, "відсоток" так званих пролонгованих вагітностей після ЕКЗ, які розвиваються нормально і закінчуються народженням здорових дітей, трохи нижче, як у найрозвиненіших європейських країнах, так і в Росії.

Пацієнти клінік ЕКО проводять повторні програми з наявністю запліднення і перенесенням нормально розвиваються ембріонів, сподіваючись на результативну спробу і пов'язуючи причини першої невдачі з випадковими факторами. Тим часом, з розвитком репродуктивної генетики стало зрозумілим, що існують системні причини патологічного розвитку і переривання вагітності, обумовлені особливостями генотипу батьків і, відповідно, одержуваних з батьківських статевих клітин, ембріонів.

До таких, зокрема, можна віднести і сумісність подружжя за системою HLA, тобто наявність у структурі ДНК батьків ідентичних ділянок (локусів), що найбільш ймовірно при родинних шлюбах, але зі значною частотою зустрічається і в популяції в цілому. При цьому, чим більше співпадаючих локусів у батьків, тим прогноз настання і виношування вагітності гірше.

На сьогоднішній день статистично достовірно доведено, що, чим ближче подружжя за системою HLA, тим важче протікає токсикоз вагітності, так як немає вироблення блокуючих антитіл до плоду, і не розвивається весь комплекс адаптаційних реакцій на вагітність.

За даними деяких досліджень, ідентичні антигени HLA-A локусу зустрічаються в 50 - 69% при патології запліднення і розвитку вагітності і тільки в 34 - 44% в контрольній групі при нормальній вагітності. Ідентичні антигени HLA-B локусу - 30 - 38% при патології і 20 - 30% контролі; ідентичність HLADR локусу спостерігається в 42 - 71% при патології і в 30 - 30% в контролі.

Звичне невиношування вагітності спостерігається частіше, чим більша кількість сумісних антигенів HLA у подружжя.

Питання про лікарську тактику при сумісності по системі HLA є до кінця не вирішеним. Пропонується проведення лімфоцитів-імунотерапії (ЛІТ) клітинами від пулу донорів (введення матері внутрішньовенно культури лімфоцитів - клітин крові, що беруть участь в імунній відповіді). Деякі автори рекомендують проводити лікування ЛІТ донорськими лімфоцитами при сумісності більш ніж по 2 антигенів. Додатково або самостійно використовуються вагінальні супозиторії з насіннєвою плазмою, а також імуноглобулін внутрішньовенно.

Інші дослідники при сумісності по HLA рекомендують вводити суміш донорських і батьківських лімфоцитів на 6 день циклу 2 рази за 2 місяці до планованої вагітності або ЕКЗ, втретє - при позитивному тесті на вагітність або першому аналізі на ХГЧ і далі повторювати кожні чотири тижні до десяти тижнів вагітності. При відсутності ефекту пропонується інсемінація спермою донора або ЕКЗ з донорською яйцеклітиною, або сурогатне материнство.

Тим не менш, як багато прихильників методу ЛІТ, так багато і противників, які не розглядають взагалі імунні взаємини подружжя як причину безпліддя і невиношування вагітності. Основне заперечення - відсутність аналітичних досліджень з ефективності цього методу терапії. Тому дані дослідження та методи терапії, ефективність яких ще чітко не встановлена, логічно проводити тільки в рамках науково-дослідного протоколу і з ретельним інформуванням і при згоді пацієнтів.

При повній сумісності батьків по системі HLA на сьогоднішньому етапі світового розвитку досліджень з цієї проблеми методом вибору (за критеріями безпеки та ефективності) при лікуванні безпліддя і невиношування вагітності в клініці "МАМА" є, в тому числі, використання сперми донора або екстракорпоральне запліднення з використанням донорських яйцеклітин.

Михайло Євгенович ПОТАПОВ
Стаття отримана: www.ma-ma.ru

Детальніше »