Матеріал наданий журналом "Практична бухгалтерія"/

Л. Бойко, старший експерт компанії ПРАВОВЕСТ

Осінь - традиційний час проведення ярмарків, виставок, розпродажів та інших рекламних акцій. Участь у них дозволяє фірмам розширити ринок збуту, знайти нових ділових партнерів, укласти договори на черговий фінансовий рік. Для бухгалтера будь-яке рекламне захід - це в першу чергу витрати, які треба правильно врахувати і відобразити у звітності. Про специфіку рекламних витрат і піде мова в пропонованій статті.

Для початку нагадаємо, що реклама - це інформація, яка створює і підтримує інтерес до продукції фірми, її ідеям і починанням (ст. 2 Закону від 18 липня 1995 р. № 108-ФЗ "Про рекламу"). Незважаючи на те що форми поширення такої інформації можуть бути самими різними, всі вони переслідують єдину мету - сприяти реалізації товарів (робіт, послуг) як можна більшій кількості споживачів.

Кілька слів про облік

У бухгалтерському обліку витрати на рекламу включаються до складу комерційних витрат (п. 5, 7 ПБУ 10/99). Залежно від виду діяльності підприємства вони враховуються або за дебетом рахунка 26 "Загальногосподарські витрати", або за дебетом рахунка 44 "Витрати на продаж". Рекламні витрати не нормуються і повністю включаються у витрати того періоду, до якого відносяться. В кінці місяця їх сума переноситься на собівартість реалізованих товарів. Підставою для цього є договори на виконання рекламних робіт (послуг), акти прийому-передачі, рахунки-фактури виконавця і документи, що підтверджують факт розміщення реклами (довідка з телебачення, примірник друкованого видання і т. д.).

У податковому обліку витрати на рекламу відносяться до інших витрат і діляться на нормовані і ненормовані (подп. 28 п. 1, п. 4 ст. 264 НК РФ). Без обмежень оподатковуваний прибуток зменшують витрати:

  • на рекламні заходи через ЗМІ (у тому числі оголошення у пресі, передачі по радіо і телебаченню) і телекомунікаційні мережі;
  • на світлову та іншу зовнішню рекламу ( включаючи виготовлення рекламних стендів і щитів);
  • на участь у виставках, ярмарках, експозиціях, на оформлення вітрин, кімнат зразків і демонстраційних залів, виготовлення рекламних брошур і каталогів, а також на уцінку товарів, які втратили свої первісні якості при експонуванні.

У межах нормативу (1 відсоток від виручки) враховуються витрати на придбання (виготовлення) призів, які вручаються переможцям під час масових рекламних кампаній, а також інші види рекламних витрат, не пойменовані в абзацах 2 - 4 пункту 4 статті 264 Податкового кодексу.

Визначаючи величину нормативу, бухгалтер повинен враховувати виручку від реалізації товарів (робіт, послуг) і майнових прав без ПДВ і акцизів (лист Мінфіну Росії від 7 червня 2005 р. № 03 -03-01-04/1/310). Сума рекламних витрат, що перевищує граничну норму, при оподаткуванні не враховується (п. 44 ст. 270 НК РФ).

Якщо фірма розраховує податок на прибуток методом нарахування, то витрати на рекламу визнаються у тому звітному періоді, в якій вони виникають виходячи з умов угоди (ст. 272 ??НК РФ). Якщо використовується касовий метод, витрати враховуються після їх фактичної оплати (ст. 273 НК РФ).

ПДВ за нормованим витратам приймається до відрахування в тій частині, яка відповідає нормативу (п. 7 ст. 171 НК РФ) . Причому якщо витрати відносяться до кількох звітних періодів, то величину нормативу потрібно визначати наростаючим підсумком з початку року. Суми ПДВ по наднормативним витратам до відрахування не приймаються. Не включаються вони і до складу витрат, що зменшують оподатковуваний прибуток (п. 49 ст. 270 НК РФ). На думку Мінфіну, "наднормативний" ПДВ не відповідає критеріям, перерахованим у статті 252 Податкового кодексу, а отже, виключати його з податкової бази не можна (лист від 11 листопада 2004 р. № 03-04-11/201). У бухгалтерському обліку ці суми списують з кредиту рахунка 19 в дебет рахунків 26 або 44. При цьому виникає постійна різниця, яка тягне за собою постійне податкове зобов'язання (п. 4 ПБУ 18/02).

Подарунок подарунку ворожнечу

Одним з найбільш поширених видів реклами є роздача подарунків покупцям. Вона практикується не тільки виробниками, але і підприємствами торгівлі. Суть рекламної акції зводиться до того, що покупець певного товару отримує від продавця небудь сувенір.

Наказом керівника роздача подарунків оформляється як рекламна кампанія. І ось тут фірму чекають неприємності. Адже реалізація товарів на безоплатній основі обкладається ПДВ (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). А оскільки передача товарів в рекламних цілях носить безплатний характер, у фірми виникає об'єкт оподаткування цим податком (лист МНС РФ від 5 липня 2004 р. № 03-1-08/1484/18 (a)). Такої ж думки дотримуються і в Мінфіні (листи від 31 березня 2004 р. № 04-03-11/52 та від 28 березня 2005 р. № 03-04-11/66).

Податкова база по ПДВ у відношенні безоплатно переданих товарів визначається виходячи з ринкових цін. При оподаткуванні прибутку вартість такого майна та витрати, пов'язані з безоплатною передачею, не враховуються (п. 16 ст. 270 НК РФ). Разом з тим умови рекламної кампанії можуть передбачати вручення зразків продукції потенційним покупцям. Обгрунтувати таку акцію можна просуванням товарів на нові ринки збуту і попередніми ознайомленням споживачів з їх властивостями. Якщо передані вироби не є нагородою за перемогу в рекламних конкурсах, то витрати, пов'язані з їх виробництвом або придбанням, слід розглядати як витрати на рекламу (лист МНС РФ від 24 березня 2004 р.

№ 02-3-07/41 (a)) . При розрахунку податку на прибуток їх можна враховувати в межах 1 відсотка від виручки (лист Мінфіну Росії від 26 листопада 2004 р. № 03-04-11/211).

Ще одна проблема, яка може виникнути в ході рекламної акції, пов'язана з податком на доходи фізосіб. Справа в тому, що подарунки вартістю понад 2000 рублів обкладаються ПДФО (п. 28 ст. 217 НК РФ). Оскільки людина отримує дохід у натуральній формі, фірма - організатор рекламної кампанії не може (і не повинна) утримувати з нього податок. Однак протягом місяця після вручення подарунка вона зобов'язана повідомити про це в податкову інспекцію (п. 5 ст. 226 НК РФ). А до 1 квітня наступного року відомості про одержувача подарунка доведеться включити в довідку за формою № 2-ПДФО (п. 2 ст. 230 НК РФ).

Єдиним соціальним податком, а значить, і пенсійними внесками, подарунки не обкладаються (лист Мінфіну Росії від 20 лютого 2002 р. № 04-04-04/24).

Промоакції

промоакцій називається рекламний захід, в ході якого потенційним покупцям пропонується продегустувати реалізовану продукцію. Витрати на проведення промоакцій теж носять рекламний характер і враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку. На думку податкових органів, включати такі витрати в розрахунок потрібно в межах нормативу. Однак багато фахівців вважають, що застосування нормативу залежить від того, де проводиться такий захід. Якщо промоакція організована в рамках виставки (ярмарки), то витрати списуються в повному обсязі (витрати, пов'язані з участю у виставках (ярмарках), не нормуються). Якщо ж цей захід проводиться, скажімо, в торговому залі роздрібного магазину, то витрати приймаються в межах норм.

Природно, всі витрати повинні бути документально підтверджені. Крім того, в організатора промоакції виникає об'єкт оподаткування ПДВ - безоплатна передача права власності на товари. Об'єкта обкладення ПДФО немає, оскільки доходи відвідувачів знеособлені.

Сувеніри на виставках

Дуже часто на виставках або під час рекламних кампаній фірми роздають відвідувачам сувенірну продукцію. Якщо ці сувеніри містять символіку організації (її найменування, адреси, контактні телефони), а також види здійснюваної діяльності, то вони вважаються носіями рекламної інформації.

Передачу сувенірної продукції (авторучок, листівок, буклетів та ін) в ході проведення рекламних акцій слід розглядати як безоплатну реалізацію, а значить, потрібно нараховувати ПДВ (листа Мінфіну Росії від 25 листопада 2004 р. № 03-04-11/209, від 26 листопада 2004 р. № 03-04-11/211) .

Якщо організація роздає сувеніри, які не несуть жодної рекламної інформації, то витрати на їх придбання при оподаткуванні прибутку не враховуються (п. 16 ст. 270 НК РФ).

Друкована продукція

Ще одним популярним видом реклами є безкоштовне розповсюдження друкованої продукції. Бухгалтеру потрібно мати на увазі, що в повному обсязі Податковий кодекс дозволяє враховувати лише витрати на виготовлення рекламних брошур і каталогів (п. 4 ст. 264 НК РФ). Якщо фірма поширює інші види друкованої продукції (календарі, листівки, буклети тощо), такі витрати нормуються і приймаються в розмірі 1 відсотка від виручки.

При безоплатному розповсюдженні друкованої продукції Мінфін вимагає нараховувати ПДВ. Виникає питання про визначення ринкової вартості товарів відповідно до статті 40 Податкового кодексу. Враховуючи, що в ході рекламної акції фірма нічого не продає, згадана норма кодексу не дозволяє визначити ринкову ціну листівок, буклетів і каталогів. Звідси можна зробити висновок, що поширювана друкована продукція не є товаром, а значить, немає і об'єкта оподаткування ПДВ. Але такий висновок швидше за все доведеться відстоювати в суді. Якщо організація до цього не готова, то, слідуючи доводам Мінфіну, податкову базу по ПДВ бухгалтер повинен визначати виходячи з фактичних витрат на виготовлення рекламної друкованої продукції.

увагу

З 1 січня 2006 року в перелік ненормованих рекламних витрат додатково включені витрати, пов'язані зі створенням товарних знаків і знаків обслуговування (Федеральний закон від 6 червня 2005 р. № 58-ФЗ).

думка

Володимир Мещеряков, керівник авторського колективу книги "Річний звіт-2005":

"Зауважу, що арбітражні суди не завжди поділяють цю позицію . Якщо передача товарів відбувається в рамках рекламної кампанії, а їх вартість включена до складу рекламних витрат, то судді вважають, що кваліфікувати таку операцію як безоплатну не можна. У ряді судових рішень зазначено, що подібні угоди носять БЕЗОПЛАТНО характер. Адже покупці отримують подарунки лише в тих випадках, коли набувають у фірми товар, в ціні якого вартість подарунка вже закладена (постанови ФАС Московського округу від 19 серпня 2003 р. у справі № КА-А40/5796-03-П, від 13 січня 2003 р. у справі № КА -А40/8381-02, ФАС Північно-Західного округу від 14 грудня 2004 р. у справі № А05-3624/04-22) ".

увагу

З 1 січня 2006 року від ПДВ будуть звільнені операції з передачі товарів (робіт, послуг), витрати на придбання або створення яких не перевищують 100 рублів (Федеральний закон від 22 липня 2005 р. № 119 -ФЗ).


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »