Матеріали підготовлені групою консультантів-методологів "BKR-Интерком-Аудит" тел/факс (095) 937-3451/

За договором міни кожна зі сторін договору є одночасно і продавцем і покупцем товару. Здійснюючи передачу власного товару в обмін на інший товар, фірма здійснює його реалізацію, і відповідно у неї з'являється виручка.

Визначення величини виручки при здійсненні операцій в рамках договору міни дещо відрізняється від загального порядку.

На початку нагадаємо, що виручка в бухгалтерському обліку визнається за наявності наступних умов:

а) організація має право на отримання цієї виручки;
б) сума виручки може бути визначена;
в) є впевненість в тому, що в результаті конкретної операції відбудеться збільшення економічних вигод організації.
г) право власності на товар перейшло від продавця до покупця;
д) витрати, що зроблені чи будуть зроблені в зв'язку з цією операцією, можуть бути визначені.

Якщо у відношенні грошових коштів та інших активів, отриманих організацією в оплату, не виконано хоча б одне з названих умов, то в бухгалтерському обліку організації визнається кредиторська заборгованість, а не виручка.

Так як фактично договір міни являє собою договір з особливим переходом права власності, право власності на отриманий товар перейде до контрагента тільки після того, як він здійснить власну поставку, і відповідно, право власності на реалізовані цінності перейде до контрагента тільки після того, як інша сторона отримає від нього майно взамін. Якщо організація передасть майно до того, як на нього перейде право власності, воно обліковується на рахунку 45 "Товари відвантажені".

Для того щоб зрозуміти, яким чином визначається величина виручки, необхідно звернутися до бухгалтерських нормативним документам, в Зокрема до ПБО 9/99, затвердженого Наказом Мінфіну Російської Федерації від 6 травня 1999 року № 32н "Про затвердження положення по бухгалтерському обліку" Доходи організації "ПБУ 9/99" (далі ПБУ 9/99).

Договір міни є різновидом негрошового розрахунку. Відповідно до пункту 6.3. ПБО 9/99, величина надходження і (або) дебіторської заборгованості за договорами, які передбачають оплату за договором негрошовими засобами, відображається в бухгалтерському обліку по вартості товарно-матеріальних цінностей, що отримані або підлягають отриманню організацією.

При цьому , вартість товарно-матеріальних цінностей, що отримані або підлягають отриманню організацією, встановлюють виходячи з ціни, по якій у порівнянних обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних товарно-матеріальних цінностей.

Кажучи іншими словами, виручка від реалізації товарів за договором міни відображається в обліку виходячи з вартості товарів, отриманих взамін. При цьому вартість отриманих товарів визначається за цінами, за якими організація зазвичай набуває такі ж товари.

Для відображення виручки в обліку використовується бухгалтерська проводка:

Кореспонденція рахунків Зміст операції
Дебет Кредит
62 90-1 Відображено виручку від реалізації майна, визначена виходячи з вартості цінностей, отриманих в обмін

Щоб механізм визначення виручки при здійсненні договору міни був більш зрозумілий, розглянемо дане положення на конкретному прикладі.

Приклад 1.

Виробниче об'єднання "Сибір" за договором міни передало ЗАТ "Точні прилади" 15 пральних машин, а натомість отримало 6 кондиціонерів. За умовами договору обмінювані товари визнані рівноцінними.

Припустимо, що ВО "Сибір" зазвичай набуває кондиціонери за ціною 18 000 рублів, включаючи ПДВ 18% - 2746 рублів. Тому виручка від продажу пральних машин складе 108 000 рублів (18 000 рублів х 6 кондиціонерів).

Бухгалтер ПО "Сибір" в бухгалтерському обліку зробить наступний запис:

Кореспонденція рахунків Сума, рублів Зміст операції
Дебет Кредит
62 90-1 108 000 Відображено виручку від реалізації пральних машин, розрахована виходячи з вартості отриманих кондиціонерів, згідно договору міни

Припустимо, що ЗАТ "Точні прилади" зазвичай набуває пральні машини за ціною 8 400 рублів, у тому числі ПДВ 18% - 1281 рубль.

Таким чином, у ЗАТ "Точні прилади" виручка від реалізації кондиціонерів складе 126 000 рублів (8400 рублів х 15 пральних машин)

Бухгалтер ЗАТ "Точні прилади" в бухгалтерському обліку виручку від реалізації кондиціонерів відобразить наступним чином:

Кореспонденція рахунків Сума, рублів Зміст операції
Дебет Кредит
62 90-1 126 000 Відображено виручку від реалізації кондиціонерів, розрахована виходячи з вартості пральних машин, отриманих за договором міни
Закінчення приклад.

Зміниться величина оплати за договором міни у організації, що передає майно, на яке неможливо встановити ринкову ціну. Згідно ПБУ 10/99, затвердженого Наказом Мінфіну Російської Федерації від 6 травня 1999 року № 33н "Про затвердження положення по бухгалтерському обліку" Витрати організації "ПБУ 10/99" (далі ПБУ 10/99) у разі, якщо невідома вартість переданого майна, величина оплати за договором міни визначається виходячи з вартості одержуваного майна.

Ця вартість визначається за цінами, за якими зазвичай організація набуває таке або аналогічне майно.

В даному випадку ми використовували приклад, в якому організація заздалегідь знає, за якою ціною вона зазвичай набуває таке майно. Запропонована ситуація досить часто зустрічається в організаціях, основний вид діяльності яких - торгівля.

А якщо обмін здійснюється вперше і організація не знає ціни, за якою вона набуває аналогічне майно? У цьому випадку виручка від реалізації за договором міни може враховуватися в розмірі звичайної ціни реалізації (частіше ринкової) обмінюваної продукції, але дане положення обумовлюється в обліковій політиці.

Положення з бухгалтерського обліку ПБО 9/99 і ПБУ 10/99 внесли зміни до обліку матеріальних цінностей, які приймає або передає організація в рамках договору міни, якщо в угоді бере участь майно, яке не має ринкової вартості.

У випадку, коли неможливо встановити ринкову вартість отриманих цінностей, величина виручки визначається по вартості своєї продукції, яка підлягає передачі контрагенту. Вартість же своєї продукції в даній ситуації встановлюється виходячи з відпускної ціни на свою таку ж або аналогічну продукцію.

Приклад 2.

Виробниче об'єднання "Сибір" по договором міни передало ЗАТ "Точні прилади" 15 пральних машин, а натомість отримало 6 кондиціонерів. За умовами договору обмінювані товари визнані рівноцінними. Обмін майном проводиться вперше. Тобто, ПО "Сибір" не має можливості встановити вартість реалізованих пральних машин, так як раніше кондиціонери не купувалися, у ЗАТ "Точні прилади" ситуація аналогічна.

Здійснюючи договір міни, кожна зі сторін виписує рахунки-фактури на суму звичайної ціни реалізації власної продукції.

ПО "Сибір" зазвичай продає пральні машини за ціною 9600 рублів, у тому числі ПДВ. Тоді рахунок-фактура, виписаний ПО "Сибір" буде виписаний на суму 144 000 рублів, у тому числі ПДВ - 21 966 рублів.

ЗАТ "Точні прилади" випише рахунок-фактуру за ціною звичайної реалізації кондиціонерів. Припустимо, звичайна ціна реалізації останніх становить 19 200 рублів, отже, рахунок-фактура буде виписаний на суму 115 200 рублів, у тому числі ПДВ 18% - 17573 рубля.

Тоді виручка буде відображена наступним чином:

Кореспонденція рахунків Сума, рублів Зміст операції
Дебет Кредит
У ВО "Сибір":
62 90-1 115 200 Відображено виручку від реалізації пральних машин за ціною реалізації отриманих кондиціонерів
У ЗАТ "Точні прилади":
62 90-1 144 000 Відображено виручку від реалізації кондиціонерів по ціні отриманих пральних машин
Закінчення приклад.

Необхідно сказати, що цей показник досить легко визначається по готовій продукції, товарам або матеріалами, але практично її неможливо визначити за основними засобами або нематеріальним активам. Фактично кожна угода з обміну такого виду активів є єдиною в своєму роді, і відповідно, звичайної ціни реалізації тут бути не може.

Мабуть в цій ситуації для відображення виручки від реалізації обмінюваного майна, потрібно використовувати ціну договору міни.

Приклад 3.

Будівельна фірма за договором міни передає цегельному заводу в обмін на його продукцію пиломатеріали.

Ціна, за якою будівельна організація зазвичай реалізує таку кількість пиломатеріалів (ринкова), дорівнює 66 000 рублів, у тому числі ПДВ 18% - 10068 рублів, і вона повідомлена цегельному заводу і зафіксована як ціна договору міни.

Припустимо, що ринкову ціну цегли встановити неможливо.

Тоді виручка за договором міни в обліку будівельної організації буде відображена наступним чином:

Кореспонденція рахунків Сума, рублів Зміст операції
Дебет Кредит
62 90-1 66000 Відображено виручку від реалізації пиломатеріалів по ринковій ціні переданих пиломатеріалів, так як ринкову ціну цегли встановити неможливо
Вартість отриманого цегли в рамках договору міни, буде відображена наступним чином:
10 60 55932 Оприбутковано цегла за ринковою вартістю переданих за договором міни пиломатеріалів відповідно до пункту 6. 3 ПБУ 10/99
Відображення операцій за договором міни в обліку цегельного заводу:
62 90-1 66000 Відображено виручку від реалізації цегли за ринковою ціною пиломатеріалів, отриманих за договором міни відповідно до пункту 6.3 ПБУ 9/99
10 60 55932 Оприбутковано пиломатеріали за ринковою вартістю отриманих за договором міни пиломатеріалів, так як ринкову вартість цегли встановити неможливо
Закінчення приклад.
Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »