Автор: Є. Денисова
Джерело: Журнал "Облік у торгівлі" (подивитися всі статті)

Торгова фірма продає товар за кордон. У цьому випадку бухгалтеру доводиться оформляти документи, не використовувані при роботі на внутрішньому ринку. Крім того, фірма повинна відкрити в банку рахунки для валютних операцій. Про це та інші особливості ведення зовнішньоекономічної діяльності торгової фірми - в нашій статті.

Особливості роботи з банківськими рахунками

Для отримання оплати товару (передоплати) фірма повинна відкрити в банку поточний і транзитний валютні рахунки для іноземної валюти. Валютна виручка надходить на транзитний валютний рахунок, а потім зараховується на поточний валютний рахунок. До розрахунків, виробленим з транзитного валютного рахунку, відноситься, наприклад, сплата комісійної винагороди банку.

Приклад 1

На транзитний рахунок ТОВ "Альфа" 7 серпня 2008 року надійшло 5000 євро. Курс євро на цю дату становить 36,4564 руб. за євро.

Банк переводить надійшла на транзитний валютний рахунок іноземну валюту на поточний валютний рахунок організації на наступний день.

Курс євро на 8 серпня 2008 року - 36,4737 руб. за євро.

Бухгалтеру ТОВ "Альфа" необхідно записати в обліку наступне.

7 серпня 2008:

Дебет 52 субрахунок "Транзитний валютний рахунок "Кредит 62 субрахунок" Розрахунки з іноземними покупцями по отриманих авансах "
- 182 282 руб. (5000 EUR x 36,4564 руб/EUR) - отримана передоплата від покупця.

8 серпня 2008:

Дебет 52 субрахунок "Поточний валютний рахунок" Кредит 52 субрахунок "Транзитний валютний рахунок"
- 182 368,5 руб. (5000 EUR x 36,4737 руб/EUR) - переведена валюта на поточний валютний рахунок;

Дебет 52 субрахунок "Транзитний валютний рахунок" Кредит 91 субрахунок "Інші доходи"
- 86,5 руб. (182 368,5 - 182 282) - списана курсова різниця, що виникла на транзитному валютному рахунку.

Не забудьте оформити паспорт угоди

Якщо сума контракту перевищує 5000 дол США, фірмі варто оформити паспорт угоди, причому у двох примірниках. Зробити це потрібно після укладення контракту, але до здійснення валютної операції.

Паспорт угоди разом із зовнішньоторговельним контрактом здається в банк.

Крім того, при здійсненні операцій по валютному рахунку фірма повинна представити довідку про валютні операції.

Митні мита і збори

При вивозі товару з Росії фірмі необхідно заплатити мито. Їх розраховують і сплачують відповідно до Митного кодексу РФ і Законом РФ від 21 травня 1993 р. № 5003-1 "Про митний тариф". Так, для розрахунку мита необхідно встановити митну вартість товару і визначити ставку мита. Ставки мита встановлюються Урядом РФ.

Мито = Митна вартість товару x Ставка мита.

Крім того, на митниці потрібно оплатити митні збори.

Вони стягуються:
- за митне оформлення;
- за митне супроводження;
- за зберігання.

Сума митного збору за митне оформлення товару залежить від митної вартості товару і становить від 500 до 100 000 руб. Заплатити збір фірма повинна до або одночасно з подачею митної декларації. Підстава - стаття 357.6 Митного кодексу РФ.

Сума митного збору за митне супровід залежить від відстані, а суми збору за зберігання - від ваги відповідного товару.

Збори за митне оформлення ставляться до комерційних видатках та відображаються в бухгалтерському обліку на рахунку 44 "Витрати на продаж".

Що стосується мит, то в Інструкції по застосуванню Плану рахунків для їх обліку рекомендовано відкрити до рахунку 90 субрахунок "Експортні мита". Але, на думку автора, не буде помилкою та облік зборів на рахунку 44 "Витрати на продаж".

Приклад 2

Торговельна фірма ТОВ "Бета" експортує 100 куб. м лісоматеріалів. Митна вартість партії - 10 000 євро. Ставка мита становить 10 відсотків, але не менше 5 євро за 1 куб. м.

Курс євро на 7 серпня 2008 року на момент подання митної декларації становить 36,4564 руб/євро. Мито, розрахована за ставкою 10 відсотків, становить 1000 євро (10 000 EUR x 10%). Ця сума більше 500 євро (5 EUR/куб. М x 100 м.куб.), Тому торгова фірма повинна заплатити мито в сумі 1000 євро.

Ставка митного збору за оформлення товару становить 1000 руб.

Бухгалтер ТОВ "Бета" запише:

Дебет 90 субрахунок "Експортні мита" Кредит 68 (76) субрахунок "Розрахунки по митах і зборам"
- 36 456,4 руб. (1000 EUR x 36,4564 руб/EUR) - нарахована експортне мито;

Дебет 44 субрахунок "Витрати на продаж" Кредит 68 (76) субрахунок "Розрахунки по митах і зборам"
- 1000 руб. - Нарахований збір за митне оформлення;

Дебет 68 (76) субрахунок "Розрахунки по митах і зборам" Кредит 51
- 37 456,4 руб. (36 456,4 + 1000) - оплачені експортне мито та збір за митне оформлення.

Документальне оформлення експортної реалізації

При продажу товару фірмі варто оформити :
- рахунок-фактуру. Відзначимо, що Податковий кодекс РФ допускає вказівку сум у рахунку-фактурі в іноземній валюті. Але тільки у випадку, якщо за умовами угоди зобов'язання виражене в іноземній валюті. Підстава - пункт 7 статті 169 головного податкового документа;
- митну декларацію з відмітками митного органу, що здійснив випуск товару в режимі експорту, і митного органу, на території якого товар був вивезений за межі території Росії;
- товарно-транспортну накладну з відмітками митних органів.

Для отримання митної декларації та транспортних документів (їх копій) з відміткою "Товар вивезено" потрібно звернутися в прикордонний митний орган із заявою про підтвердження фактичного вивезення товару. До нього слід додати копії митної декларації, транспортних документів, конверт з адресою організації та сплаченими марками (зрозуміло, у тому випадку, якщо документи слід надіслати поштою).

Відзначимо, що для обліку розрахунків з іноземними покупцями рекомендується відкрити до рахунку 62 субрахунок "Розрахунки з покупцями і замовниками в іноземній валюті".

Особливості обчислення ПДВ

У відповідності зі статтею 164 Податкового кодексу РФ експортні операції обкладаються за ставкою 0 відсотків. Однак щоб підтвердити факт експорту, платникові податків доведеться подати до податкової інспекції ряд документів (ст.

165 Податкового кодексу РФ).

До них відносяться:
- контракт (його копія) організації з іноземною особою на поставку товару за межі митної території РФ;
- виписка банку (її копія), що підтверджує фактичне надходження виручки від реалізації товару, зазначеного в контракті, на рахунок фірми в російському банку;
- митна декларація (її копія) з відмітками російського митного органу, що здійснив випуск товару в режимі експорту, і російського митного органу, в регіоні діяльності якого знаходиться пункт пропуску, через який товар був вивезений за межі митної території РФ;
- копії транспортних, товаросупровідних і (або) інших документів з відмітками прикордонних митних органів, підтверджують вивезення товарів за межі території РФ.

Зазначені документи фірмі варто представити в податкову інспекцію одночасно з подачею податкової декларації з ПДВ. Підстава - пункт 10 статті 165 Податкового кодексу РФ. Причому зробити це потрібно в строк не пізніше 180 календарних днів, рахуючи з моменту розміщення товарів під митний режим експорту.

Інакше реалізація товарів підлягає оподаткуванню по звичайним ставкам. Згодом при наданні документів, що підтверджують застосування ставки 0 відсотків, сплачена сума податку повертається в порядку і на умовах, передбачених статтею 176 Податкового кодексу РФ.

А якщо фірма реалізує товар на внутрішньому і зовнішньому ринках?

У такому випадку необхідно визначити, як розподіляти "вхідний" ПДВ.

Податковим законодавством передбачено, що сума податку по операціях реалізації товарів, оподатковуваних за ставкою 0 відсотків, обчислюється окремо по кожній такій операції (п. 6 ст. 166 Податкового кодексу РФ). Тому фірмі необхідно вести облік таким чином, щоб мати можливість правильно визначити податкову базу по операціях, оподатковуваним ПДВ різними ставками.

Однак головним податковим документом правила ведення роздільного обліку для розглянутого випадку не визначені. Отже, їх слід розробити самостійно і закріпити в обліковій політиці.

Відзначимо, що найбільш простий спосіб розподілу ПДВ - коли товари (роботи, послуги) для реалізації їх усередині країни здобуваються окремо від тих, що призначені для продажу за кордон.

Але, на жаль, в більшості випадків визначити призначення використання товару в момент придбання неможливо, і "вхідний" ПДВ доведеться розподіляти. При цьому організація може скористатися алгоритмом, наведеним у Податковому кодексі РФ для платників податків, які здійснюють операції, оподатковувані і звільнені від ПДВ (п. 4. Ст. 170 Податкового кодексу РФ).

Приклад 3

ТОВ "Сигма" у липні 2008 року придбало товар на суму 295 000 руб. (У тому числі ПДВ - 45 000 руб.). Точне призначення використання товару не визначено (чи буде товар проданий на експорт чи ні).

В обліковій політиці фірми закріплено, що частка "вхідного" ПДВ розподіляється виходячи з частки експортної виручки в загальній сумі виручки (без ПДВ) в квартал.

У вересні ТОВ "Сигма" реалізувало придбаний товар повністю.

Допустимо, протягом кварталу 60 відсотків товару реалізовано на внутрішньому ринку, а 40 відсотків - на зовнішньому.

Пакет документів по експортній реалізації зібраний у жовтні.

Крім того, в серпні організація понесла витрати на утримання офісу (оренда, телефон та ін) в розмірі 23 600 руб., (в тому числі ПДВ - 3600 руб.).

У бухгалтерському обліку ТОВ "Сигма" операції будуть відображені такими проведеннями.

У липні:

Дебет 60 Кредит 51
- 295 000 руб. - Оплачені товари постачальникові;

Дебет 41 Кредит 60
- 250 000 руб. (295 000 - 45 000) - надійшли товари від постачальника (напрямок їх використання невідомо);

Дебет 19 субрахунок "ПДВ по операціях, оподатковуваним по різних ставках" Кредит 60
- 45 000 руб. - Врахований "вхідний" ПДВ по придбаних товарах;

Дебет 68 Кредит 19 субрахунок "ПДВ по операціях, оподатковуваним по різних ставках"
- 45 000 руб. - Прийнятий до відрахування ПДВ по товарах.

У серпні:

Дебет 44 Кредит 60
- 20 000 руб. (23 600 - 3600) - враховані витрати на утримання офісу;

Дебет 19 субрахунок "ПДВ по операціях, оподатковуваним по різних ставках" Кредит 60
- 3600 руб. - Врахований ПДВ по видатках на утримання офісу;

Дебет 60 Кредит 51
- 23 600 руб. - Оплачені витрати на утримання офісу;

Дебет 68 Кредит 19 субрахунок "ПДВ по операціях, оподатковуваним по різних ставках"
- 3600 руб. - Прийнятий до відрахування ПДВ по видатках на утримання офісу.

У вересні:

Дебет 19 субрахунок "ПДВ по операціях, оподатковуваним по ставці 0 відсотків" Кредит 68
- 18 000 руб. (45 000 руб. X 40%) - відновлений ПДВ по товарах, реалізованим на експорт;

Дебет 19 субрахунок "ПДВ по операціях, оподатковуваним по ставці 0 відсотків" Кредит 68
- 1440 руб. (3600 руб. X 40%) - відновлений ПДВ по видатках на утримання офісу в частині витрат, що припадають на експорт.

У жовтні:

Дебет 68 Кредит 19 субрахунок "ПДВ по операціях, оподатковуваним по ставці 0 відсотків"
- 19 440 руб. (18000 +1440) - прийнятий до відрахування ПДВ, що припадає на експортний товар.

Обов'язковий продаж виторгу скасована

C 1 січня 2007 з Федерального закону від 10 грудня 2003 р. № 173-ФЗ "Про валютне регулювання та валютний контроль" виключена стаття про обов'язковий продаж частини валютної виручки на внутрішньому валютному ринку РФ. Таким чином, зараз фірма може повністю розпоряджатися надійшли на її рахунок грошовими коштами.

Облік авансів в іноземній валюті

Відповідно до ПБУ 3/2006 "Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті "отримані від покупців аванси у валюті перераховуються в рублі за курсом Банку Росії на дату надходження. Подальший перерахунок таких платежів не провадиться. Що стосується обчислення ПДВ з одержаних авансів, то в податкову базу не включається сума оплати, часткової оплати, отриманої в рахунок майбутніх поставок товарів (надання послуг, виконання робіт), які обкладаються по податковій ставці 0 відсотків (п. 1 ст. 154 Податкового кодексу РФ).


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »