Матеріали підготовлені групою консультантів-методологів "BKR-Интерком-Аудит" тел/факс (095) 937-3451/

Згідно з пунктами 5 і 7 Положення з бухгалтерського обліку "Витрати організації" (ПБУ 10/99), затвердженого Наказом Мінфіну Російської Федерації від 6 травня 1999 року № 33н (далі ПБУ 10/99), витрати організації на оплату праці працівників організації формують витрати по звичайних видах діяльності.

Відповідно до Плану рахунків облік розрахунків з працівниками організації з оплати праці здійснюється на рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці". До цього рахунка можуть бути відкриті такі субрахунки: 70-1 "Розрахунки з співробітниками, які перебувають у штаті організації"; 70-2 "Розрахунки з сумісниками"; 70-3 "Розрахунки за договорами цивільно-правового характеру".

Розглянемо відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з розрахунків з персоналом по оплаті праці:

Кореспонденція рахунків Зміст операції
Дебет Кредит
08 70 Нараховано оплату праці за будівельним роботам
20 70 Нараховано оплату праці працівникам основного виробництва
23 70 Нараховано оплату праці працівникам допоміжних виробництв
25 70 Нараховано оплату праці загальновиробничому персоналу
26 70 Нараховано оплату праці адміністративно-управлінського персоналу
28 70 Нараховано оплату праці за роботи з виправлення браку
29 70 Нараховано оплату праці працівникам обслуговуючих виробництв
44 70 Нараховано оплату праці працівникам, зайнятим продажем (упаковкою , зберіганням, доставкою) продукції
69 70 Нараховано допомоги по соціальному страхуванню
84 70 Нараховано оплату праці за рахунок нерозподіленого прибутку
86 70 Нараховано оплату праці за рахунок коштів цільового фінансування
70 28 Утримано з оплати праці за допущений брак
70 68 Утримано податок на доходи фізичних осіб
70 71 Утримано своєчасно не повернуті суми, видані під звіт
70 73 Утримано з оплати праці в погашення заборгованості за позикою, недостач, матеріальному збитку
70 76 Утримано з оплати праці на користь інших організацій та окремих осіб на підставі виконавчих документів або постанов судів
70 50, (51) Виплачена заробітна плата працівникам з каси (перераховано з розрахункового рахунку)
70 90 Видано суму оплати праці в натуральній формі
70 76 депонованих не отримана своєчасно заробітна плата

Аналітичний облік за рахунком 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" ведеться по кожному працівнику організації.

Приклад.

В організації згідно з колективним договором встановлена ??авансова форма розрахунків, при якій за першу половину місяця 15-го числа кожного місяця виплачується аванс з розрахунку посадового окладу (тарифної ставки) за фактично відпрацьовані робочі дні, а за другу половину місяця заробітна плата виплачується 5-го числа наступного місяця.

Працівникові організації (фінансовий відділ) згідно з наказом по організації встановлені: оклад за займаною посадою - 10 000 рублів, надбавка за вислугу років - 20%; премія - 30% від сум основної заробітної плати.

У березні 2005 року в організації було 22 робочих дні.

Сума авансу за першу половину місяця - 4545, 45 рублів (10 000 рублів/22 дня за графіком роботи в березні 2005 року х 10 фактично відпрацьованих днів).

Сума заробітної плати за повний місяць - 15 600 рублів, у тому числі: оклад - 10 000 рублів (працівник фактично відпрацював весь місяць); надбавка за вислугу років - 2000 рублів (10 000 рублів х 20%); премія - 3600 рублів ((10 000 рублів + 2000 рублів) х 30%).

Утримання податку на доходи - 2028 рублів (15 600 рублів х 13% - в цілях оподаткування сукупний дохід з початку року перевищив 20 000 рублів, в зв'язку з чим стандартні податкові відрахування не надаються).

До видачі на руки 5 квітня 2005 прочитується 9026,55 рубля (15600 рублів - 2028 рублів - 4545,45 рубля).

У бухгалтерському обліку розрахунки з працівником повинні бути оформлені наступними записами.

У подальших прикладах до рахунку 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню "передбачено використання субрахунка 69-4" Розрахунки з обов'язкового страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань ".

Кореспонденція рахунків Сума, рублів Зміст операції
Дебет Кредит
1.

У день виплати авансу за першу половину місяця (15 березня 2005 року):
70 50 4 545,45 Виплата авансу за першу половину місяця
2. По нарахуванню заробітної плати за місяць та обчисленню утримань (в кінці березня - початку квітня 2005 року):
26 70 січня 5600 Нараховано заробітної плати за березень
70 68-1 2028 Утримано податок на доходи фізичних осіб
26 69 4056 З нарахованих сум по оплаті праці проведені нарахування єдиного соціального податку і відрахування в пенсійний фонд (15 600 рублів х 26%)
26 69-4 62 З нарахованих сум з оплати праці нараховано страхові внески на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (в цілях прикладу організація віднесена до III класу професійного ризику, що відповідає тарифу в 0,4%) (15600 рублів х 0,4%)
3. При виплаті заробітної плати за другу половину місяця (5 квітня 2005 року):
70 50 9 026,55
Закінчення приклад.

Справжня енциклопедія для бухгалтера!
Система "ПОМІЧНИК БУХГАЛТЕРА" включає нормативно-правові документи, коментарі, консультації, довідкові та інші матеріали, необхідні в роботі.

Звертайтеся за тел. (812) 740-78-96 , [email protected]


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »