АКДИ "Економіка і життя"/

Наша організація виступає генпідрядником при монтажі системи вентиляції та виконанні електромонтажних робіт на одному з об'єктів виробничого призначення (гараж автоколони). Для виконання цих робіт залучено 2 субпідрядника. Закупівля матеріалів проводиться субпідрядниками самостійно.
Укладення договорів з субпідрядниками передбачена умова, що наша організація надає їм послуги і за ці послуги субпідрядники оплачують нам 5% і 7% від вартості укладених договорів.

Замовник перераховує гроші на наш рахунок, а потім ми перерахуємо субпідрядникам за мінусом вартості генпідрядних послуг.
Як правильно відобразити ці операції в бухгалтерському обліку, а також наші витрати (зарплата АУП, транспортні витрати, відрядні)?
Оскільки наша організація займається ремонтно-будівельними роботами вона користується пільгою з податку на прибуток. На третій рік діяльності податок сплачується в розмірі 6% (25% від ставки 24%). Як буде обкладатися прибуток отриманий від наданих субпідрядникам послуг? За ставкою 6% або за повною ставкою 24%?

Правовідносини сторін при виконанні підрядником ремонтно-будівельних робіт на об'єкті за завданням замовника регулюються главою 37 "Підряд" Цивільного кодексу РФ.
Згідно ст .706 ГК РФ якщо законом або договором підряду не встановлено обов'язок підрядника виконати передбачену в договорі роботу особисто, підрядник має право залучити до виконання своїх зобов'язань інших осіб (субпідрядників). У цьому випадку підрядник виступає в ролі генерального підрядника.
Субпідрядник у взаємини генпідрядника із замовником, за загальним правилом, не вступає (п.3 ст.706 ГК РФ).

Із запитання слід , що договорами з субпідрядними організаціями передбачено надання їм певних послуг за плату.
Доходи від надання Вами послуг субпідрядним організаціям на нашу думку слід розглядати як доходи від звичайних видів діяльності, оскільки вони безпосередньо пов'язані з виконанням ремонтно-будівельних робіт.
Доходи від надання послуг приймається до обліку в сумі договірної вартості цих послуг (п.п.5 і 6 ПБУ 9/99 "Доходи організації").
Доходи від звичайних видів діяльності, а також фінансовий результат відображається на рахунку 90 " Продажі ". При підписанні акту про фактичне надання послуг субпідрядним організаціям виручка відображається за кредитом рахунка 90, субрахунок 90-1 "Виручка" і дебетом рахунка 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками".
Одночасно сума фактичних витрат на надання цих послуг списується з кредиту рахунка 20 "Основне виробництво" у дебет рахунку рахунку 90-2 "Собівартість продажів". Для обліку витрат на виконання робіт доцільно відкрити окремі субрахунки до рахунку 20, наприклад, 20-1 "Витрати по работма, виконаним власними силами", 20-2 "Витрати по роботах, виконаних субпідрядними організаціями", а до субрахунку 20-2 можна відкрити субрахунки другого порядку для обліку робіт виконаних кожним субпідрядником.

Таким чином у бухгалтерському обліку розрахунки за надані Вашою організацією послуги субпідрядним організаціям відображаються таким чином:

1. Дебет 51 - Кредит 62, субрахунок "Аванси отримані" - 1200руб. - Отримано аванс від замовника на виконання робіт
Дебет 62, субрахунок "Аванси отримані" - Кредит 68 - 200руб. - Нарахований ПДВ з отриманого авансу (1200руб. х 20: 120)

Припустимо, що вартість робіт за договором із субпідрядником становить 800руб. (В т.ч. ПДВ - 133руб.33коп.), а вартість послуг, що надаються Вашою організацією (генпідрядником) субпідряднику - 100руб. (в т.ч. ПДВ). При цьому витрати на надання послуг складають 50руб.
Ваша організація перераховує субпідряднику аванс за мінусом вартості своїх послуг.

2.

Дебет 60, субрахунок "Аванси видані" - Кредит 51 - 700руб. - Перераховано аванс субпідряднику
3. Дебет 20-1 - Кредит 10 (02, 70, 69, 71 і т.д.) - 50руб. - Відбиті витрати генпідрядника на надання послуг
4. Дебет 20-2 - Кредит 60 - 666руб.67коп. - Генпідрядником прийняті роботи, виконані субпідрядником
Дебет 19 - Кредит 60 - 133руб.33коп. - Відбито ПДВ з виконаних робіт

5. Підписано акт між генпідрядником і субпідрядником про фактичне надання послуг та визнано дохід від реалізації послуг
Дебет 62 - Кредит 90-1 - 100руб. - Визнано дохід від надання послуг
Дебет 90-3 - Кредит 68 - 16руб.67коп. - Нарахований ПДВ на вартість реалізованих послуг
Дебет 90-2 - Кредит 20-1 - 50руб. - Списана собівартість наданих послуг
Дебет 60, субрахунок "Аванси видані" - Кредит 62 - 100руб. - Проведений залік в розрахунках на суму наданих послуг
Дебет 68 - Кредит 19 - 133руб.33коп. - Прийнятий до відрахування ПДВ по оплачених та виконаним роботам

Щодо відображення витрат на зарплату АУП, транспортних витрат, командировочних пояснимо наступне.
На рахунку 20 відображаються витрати організації безпосередньо пов'язані з виконанням ремонтно-будівельних робіт. Витрати з управління організацією відображаються на рахунку 26 "Загальногосподарські витрати" і по закінченні місяця відповідно до прийнятої облікової політики списуються на рахунок 20 і розподіляються між роботами, які виконуються за декількома договорами з Замовниками (в тому випадку якщо одночасно виконуються роботи на декількох об'єктах за різними договорами).

Щодо пільгового оподаткування прибутку зазначимо наступне.
Згідно ст.2 Федерального закону від 06.08.2001 N 110-ФЗ продовжують діяти пільги, встановлені п.4 ст.6 Закону Російської Федерації від 27.12.91 N 2116-1 "Про податок на прибуток підприємств і організацій".
У третій рік роботи малі підприємства сплачують податок на прибуток у розмірі 25% від встановленої ставки податку на прибуток, якщо виручка від виконання ремонтно-будівельних робіт складає більше 90%.
При визначенні об'єкта оподаткування організації враховують доходи від реалізації товарів (робіт, послуг), реалізації майна та майнових прав, що визначаються відповідно до ст.249 НК РФ.
Отже, доходом Вашої організації буде визнаватися вся сума, належна їй за договором із Замовником, оскільки саме Ваша організація передає Замовнику права на результати виконаних робіт за договором. При цьому на визначення загальної суми доходу не впливає та обставина, що частина з них виконана субпідрядником.
Таку ж думку висловлено в листі МНС РФ від 10.09.2002 N 02 - 5-11/202-АД088.

У Вашій ситуації загальний показник суми виручки буде включати вартість виконаних і переданих Замовникам ремонтно-будівельних робіт та вартість послуг, наданих субпідрядним організаціям. Виходячи з умов прикладу виручка складе 1083руб.33коп. {(1200руб. - ПДВ 200руб.) + (100руб. - 16руб.67коп.)}

Якщо виручка від виконаних і зданих всім Замовникам з якими у Вас були укладені договори на виконання різних ремонтно- будівельних робіт в загальному обсязі виручки від усіх видів діяльності (включаючи і надання послуг) буде складати більше 90%, то Ваша організація буде обчислювати податок на прибуток за ставкою 6% (25% від ставки 24%) від всієї суми отриманого прибутку. Звернемо увагу, що в суму, що становить 90%, не буде включатися виручка від надання послуг субпідрядним організаціям.
При дотриманні цієї умови вся прибуток, включаючи і прибуток отриману від надання послуг субпідрядним організаціям (а також і за іншими видами діяльності), буде оподатковуватися за пільговою ставкою.

І. Чвиков


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »