Матеріали підготовлені групою консультантів-методологів "BKR-Интерком-Аудит" тел/факс (095) 937-3451/

У законодавстві РФ встановлено такі види допомог, виплачуваних за рахунок коштів Фонду соціального страхування РФ:

 • допомога по тимчасовій непрацездатності;
 • допомога по вагітності та пологах;
 • одноразова допомога жінкам, які стали на облік в медичних установах у ранній термін вагітності;
 • одноразова допомога при народженні дитини;
 • щомісячну допомогу на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора років;
 • допомогу при усиновленні дитини;
 • оплата додаткових вихідних днів для догляду за дітьми-інвалідами;
 • допомога на поховання.

Правом на отримання допомоги по державному соціальному страхуванню мають громадяни, на яких поширюється державне соціальне страхування. Громадяни, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, не можуть отримувати ці посібники, так як відповідно до пункту 3 статті 238 Податкового кодексу РФ єдиний соціальний податок у частині сум, що підлягають сплаті до Фонду соціального страхування РФ, не нараховується на виплати за договорами цивільно -правового характеру.

Якщо в районах і місцевостях встановлено районний коефіцієнт до заробітної плати, то всі допомоги по соціальному страхуванню нараховуються з урахуванням цих коефіцієнтів.

Облік розрахунків по соціальному страхуванню ведеться на рахунку 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню"/субрахунок 69-1 "Розрахунки по соціальному страхуванню". Операції з нарахування і виплати допомог відображаються такими бухгалтерськими проведеннями:

Дебет рахунку 69-1 Кредит рахунку 70-нарахування посібників;

Дебет рахунку 70 Кредит рахунку 50-виплата допомоги.

Виплати посібників здійснюються за рахунок нарахованого ЕСН у частині ФСС РФ. Сума ЕСН, що підлягає сплаті, зменшується на суму нарахованих посібників.

Приклад 1.

За I квартал 2003 року організація нарахувала ЄСП у частині ФСС РФ в сумі 12400 руб. Сума нарахованих допомог по соціальному страхуванню склала 10 200 руб.

Підлягає сплаті: 12 400 - 10 200 = 2200 руб.

Операції оформляються такими бухгалтерськими проведеннями:

Зміст операції

Дт

Кт

Сума, руб.

Нараховано ЄСП у частині ФСС РФ

20, 26

69-1

12400

Нараховано допомоги по соціальному страхуванню

69-1

70

10200

Виплачено допомоги працівникам

70

50

10200

Перераховано до ФСС РФ

69-1

51

2200

Якщо сума допомог перевищує суму нарахованого ЕСН у частині ФСС РФ, то організації слід звернутися до відділення ФСС РФ із заявою про відшкодування витрат на виплату допомог.

Приклад 2.

За I квартал 2003 року організація нарахувала ЄСП у частині ФСС РФ в сумі 10 200 руб. Сума нарахованих допомог по соціальному страхуванню склала 12 400 руб. Організація звернулася до відділення ФСС РФ із заявою про відшкодування суми, необхідної для виплати допомог.

Сума відшкодування: 12 400 - 10 200 = 2 200 руб.

Операції оформляються такими бухгалтерськими проведеннями:

Зміст операції

Дт

Кт

Сума, руб.

Нараховано ЄСП у частині ФСС РФ

20,26

69-1

10200

Нараховано допомоги по соціальному страхуванню

69-1

70

12400

Отримано кошти від ФСС РФ на виплату допомог

51

69-1

2200

Отримані гроші в касу підприємства

50

51

2200

Виплачено допомоги по соціальному страхуванню

70

50

12400

Якщо страхувальник має заборгованість із сплати єдиного соціального податку (внеску) і не може здійснювати виплату допомоги по державному соціальному страхуванню внаслідок відсутності коштів на своїх банківських рахунках, то питання про можливість виділення коштів страхувальнику або виплати допомоги по державному соціальному страхуванню вирішується відділенням (філією відділення) ФСС РФ на підставі поданих страхувальником відповідно до пункту 3.5 Інструкції документів (пункт 2.8 Інструкції про порядок витрачання коштів Фонду соціального страхування Російської Федерації, затвердженої Постановою ФСС РФ від 9 лютого 2001 року № 11):

 • проміжної розрахункової відомості або довідки-розрахунку;
 • копій платіжних доручень;
 • інших документів, витребуваних відділенням (філією відділення) ФСС РФ;
 • виписки банку про відсутність коштів на їх банківських рахунках.

Після перевірки поданих документів відділення ФСС РФ приймає рішення про виділення коштів, які перераховуються в десятиденний термін після подання документів.

Приклад 3.

За I квартал 2003 року організація нарахувала допомоги по соціальному страхуванню в сумі 14 600 руб.

Сума нарахованого ЕСН у частині ФСС РФ становить 16 000 руб. Протягом кварталу суми податку не перераховувалися через відсутність грошових коштів на розрахунковому рахунку організації. Організація звернулася до відділення ФСС РФ із заявою про перерахування грошових коштів на виплату допомоги. ФСС РФ перерахував на рахунок організації 14 600 руб. Заборгованість організації перед відділенням ФСС РФ - 16 000 руб.

Операції оформляються такими бухгалтерськими проведеннями:

Зміст операції

Дт

Кт

Сума, руб.

Нараховано ЄСП у частці ФСС РФ

20, 26

69-1

16000

Нараховано допомоги по соціальному страхуванню

69-1

70

14600

Отримано кошти від ФСС РФ на виплату допомог

51

69-1

14600

Отримані гроші в касу підприємства

50

51

14600

Виплачено допомоги працівникам

70

50

14600

Податок на доходи фізичних осіб та єдиний соціальний податок

Згідно з пунктом 1 статті 217 НК РФ не підлягають обкладанню податком на доходи фізичних осіб державні допомоги, за винятком допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи допомогу по догляду за хворою дитиною), а також інші виплати та компенсації, які виплачуються відповідно до чинного законодавства. При цьому до допомог, що не підлягає оподаткуванню, відносяться допомоги по безробіттю, вагітності та пологах. Іншими словами, всі посібники по обов'язковому соціальному страхуванню не підлягають оподаткуванню, за винятком допомоги з тимчасової непрацездатності, які підлягають оподаткуванню на загальних підставах за ставкою 13% для резидентів і 30% для нерезидентів.

Не підлягають оподаткуванню:

 • допомога по вагітності та пологах;
 • одноразова допомога жінкам, які стали на облік в медичних установах у ранній термін вагітності;
 • одноразова допомога при народженні дитини;
 • щомісячну допомогу на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора років;
 • допомогу при усиновленні дитини;
 • оплата додаткових вихідних днів для догляду за дітьми -інвалідами;
 • допомога на поховання.

Згідно з підпунктом 1 пункту 1 статті 238 НК РФ не підлягають обкладанню ЕСН державні допомоги, що виплачуються відповідно до законодавства Російської Федерації, законодавчими актами суб'єктів Російської Федерації, рішеннями представницьких органів місцевого самоврядування, в тому числі допомоги по тимчасовій непрацездатності, по догляду за хворою дитиною, по безробіттю, вагітності та пологах. Таким чином, всі допомоги, що виплачуються за рахунок коштів ФСС РФ, не є об'єктом оподаткування ЕСН.


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »