Облік, податки, право/

А.Ю. Ларичев, оглядач "УНП"

Порядок ведення касових операцій у РФ (затверджено рішенням ради директорів ЦБ РФ від 22.09.93) дозволяє організації зберігати в касі готівку тільки в межах ліміту (його встановлює обслуговуючий банк). Понадлімітна готівку в обов'язковому порядку повинна здаватися в банк (п. 5 і 6). Як правило, доставку грошей від організації в банк здійснює його інкасаторська служба. І за ці послуги банк стягує певну плату. Розглянемо на конкретному прикладі, як урахувати витрати на оплату інкасаторських послуг.

Приклад.

У організації укладений з банком договір інкасації. 13 листопада 2003 касир-операціоніст торгової організації протягом робочого дня (з 10.00 до 20.00) отримав готівкову виручку від реалізації товарів у розмірі 125 000 руб. Ця виручка була здана ним наприкінці робочого дня до каси підприємства. Ліміт залишку готівки в касі організації - 7000 руб. На початок робочого дня залишок готівки в касі становив 3500 руб. В кінці робочого дня касир передав понадлімітну готівку інкасаторській службі банку. На наступний день - 14 листопада 2003 року - банк зарахував передані йому готівку на розрахунковий рахунок організації. За умовами договору банк стягує суму винагороди за інкасацію в розмірі 0,6% від суми інкасованих грошових коштів (включаючи ПДВ). Цю суму він списує у безакцептному порядку з рахунку організації не пізніше 1-го робочого дня місяця, наступного за розрахунковим. Крім того, за послугами на інкасацію банк видає організації рахунок-фактуру. Для спрощення прикладу припустимо, що інших операцій з інкасації, крім перерахованих вище, в листопаді 2003 року у підприємства не було.

У бухгалтерському обліку організації повинні бути зроблені наступні проводки.

13 листопада 2003 року:

Дебет 50 Кредит 90

- 125 000 руб. - Оприбуткована готівкова виручка в касу.

Згідно з Інструкцією щодо застосування Плану рахунків для відображення готівкових коштів, переданих на інкасацію, повинен використовуватися рахунок 57 "Переклади в шляху":

Дебет 57 Кредит 50

- 121 500 руб.

(3500 + 125 000 -

- 7000) - видані готівкові грошові кошти службі інкасації банку.

14 листопада 2003:

Дебет 51 Кредит 57

- 121 500 руб. - Зараховані готівкові гроші на розрахунковий рахунок організації.

1 грудня 2003:

Дебет 76 Кредит 51

- 729 руб. (121 500 руб. 5 0,6%) - списано банком винагороду за інкасацію.

Інкасація відноситься до банківських операцій (п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закону від 02.12.90 № 395-1 "Про банки і банківську діяльність"). Банківські операції звільнені від ПДВ, але інкасація є винятком - ця операція підлягає оподаткуванню в загальновстановленому порядку (подп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ). Тому бухгалтеру слід мати на увазі, що в тій сумі, яку банк списує за інкасацію, "сидить" ПДВ.

Дебет 19 Кредит 76

- 121,50 руб. (729 руб. 5 20%: 120%) - врахований ПДВ.

Витрати на інкасацію враховуються в складі операційних витрат як витрати, пов'язані з оплатою послуг, надаваних кредитними організаціями (п. 11 ПБУ 10/99 " Витрати організації "):

Дебет 91 Кредит 76

- 607,50 руб. (729 - 121,50) - нараховано винагороду банку за інкасацію;

Дебет 68 Кредит 19

- 121,50 руб. - Прийнятий до відрахування ПДВ на підставі рахунку-фактури, виданого банком.

У податковому обліку витрати на оплату послуг з інкасації бухгалтер може врахувати або в складі інших витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією (подп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ), або в складі позареалізаційних витрат (подп. 15 п. 1 ст. 265 НК РФ). Припустимо, що в обліковій політиці організації для цілей оподаткування передбачено, що вона включає витрати на банківські послуги в інші витрати (докладніше про облік витрат на послуги банків читайте на стор 12 "УНП" № 34, 2003). Тоді в складі інших витрат 1 грудня 2003 бухгалтер врахує при оподаткуванні прибутку 607,50 руб.


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »