АГ "РАДА"/

Іноді покупці оплачують куплений в магазині товар не готівкою, а за допомогою пластикових карт. Нещодавно Мінфін пояснив, що в цьому випадку вести облік торговим фірмам, переведеним на сплату ЕНВД.

Т.А. Євдокимова, експерт АГ "РАДА"

Підприємства роздрібної торгівлі, площа торгового залу яких не перевищує 150 квадратних метрів, за рішенням регіональних влад можуть бути переведені на сплату ЕНВД. Це передбачено підпунктом 4 пункту 2 статті 346.26 Податкового кодексу. У відповідності зі статтею 346.27 Податкового кодексу, роздрібною торгівлею в даному випадку потрібно вважати продаж покупцям товарів за готівковий розрахунок. При цьому оплата товарів за допомогою банківських карт відноситься не до готівковим, а до безготівкових розрахунків. Отже, така діяльність фірми не може бути переведена на ЕНВД. Подібне роз'яснення дає Мінфін у своєму листі від 3 червня 2003 р. № 04-05-12/60.

Фірма, що здійснює види діяльності, що обкладаються як ЕНВД, так і загальновстановленими податками, зобов'язана забезпечити ведення роздільного обліку майна, зобов'язань і господарських операцій по кожному з них. Це передбачено пунктом 7 статті 346.26 Податкового кодексу. Як саме це потрібно робити, в Податковому кодексі не йдеться. На думку Мінфіну, вартість майна і зобов'язань слід розраховувати пропорційно виручці по кожному виду діяльності в загальній сумі виручки від продажів. Так само слід чинити при розрахунку ПДВ, ЕСН, податку на майно підприємств і податку на прибуток.

Звернемо увагу на те, що вести роздільний облік торговим фірмам, переведеним на сплату ЕНВД, доведеться тільки до кінця цього року. Справа в тому, що Законом від 7 липня 2003 р. № 117-ФЗ до статті 346.27 було внесено зміни. Відповідно до них, починаючи з 1 січня 2004 року, оплата товарів платіжними або банківськими картками прирівнюється до готівкових розрахунків.

Як розрахувати суму ПДВ до відрахування

Фірми, які переведені на сплату ЕНВД, не повинні сплачувати ПДВ. Про це йдеться в пункті 4 статті 346.26 Податкового кодексу. Тому суми "вхідного" ПДВ вони враховують у вартості придбаного майна (товарів, основних засобів і т. п.). Це передбачено пунктом 4 статті 170 Податкового кодексу.

У бухгалтерському обліку фірми це відображається наступними проводками:

Дебет 41 Кредит 60

- оприбутковані придбані товари;

Дебет 19 Кредит 60

- виділено ПДВ по придбаних товарах;

Дебет 41 Кредит 19

- сума ПДВ віднесена на збільшення вартості придбаного товару.

Якщо покупець купив товари та оплатив їх за допомогою банківської карти, ПДВ по них потрібно буде заплатити до бюджету. При цьому його можна зменшити на суму податку, яку фірма заплатила при придбанні цих товарів. У цьому випадку в бухгалтерському обліку треба зробити такі проводки:

Дебет 41 Кредит 19

- сторнирована сума ПДВ по товару, оплаченого за допомогою пластикових карток;

Дебет 68 субрахунок "Розрахунки з ПДВ" Кредит 19

- прийнятий до відрахування ПДВ.

Приклад

ТОВ "Черемуха" продає товари в роздріб через свій магазин з площею торговельного залу 50 квадратних метрів. У регіоні такий вид діяльності переведений на сплату ЕНВД.

Покупці можуть оплачувати товари як за готівку, так і за допомогою пластикових карток.

1 жовтня 2003 фірма придбала і оплатила партію товарів для перепродажу на суму 240 000 руб., у тому числі ПДВ - 40 000 руб.

У цей день бухгалтер "Черемхи" зробив такі проводки:

Дебет 41 Кредит 60

- 200 000 руб. (240 000 - 40 000) - оприбутковані придбані товари;

Дебет 19 Кредит 60

- 40 000 руб. - Виділено ПДВ по придбаних товарах;

Дебет 60 Кредит 51

- 240 000 руб. - Оплачені придбані товари;

Дебет 41 Кредит 19

- 40 000 руб. - Сума ПДВ віднесена на збільшення вартості товарів.

Протягом жовтня 2003 року всі придбані товари були продані. Виручка від їх реалізації склала 300 000 руб., У тому числі:

- оплата за готівковий розрахунок - 250 000 руб.;

- оплата за допомогою пластикових карток - 50 000 руб.

Бухгалтер ТОВ "Черемуха" розрахував частку виручки від реалізації за безготівковим розрахунком в загальній сумі виручки так:

50 000 руб.

: 300 000 руб. = 0,17.

Сума ПДВ, яку можна прийняти до відрахування, склала:

40 000 руб. х 0,17 = 6800 руб.

У бухгалтерському обліку фірми при цьому були зроблені наступні проводки:

Дебет 41 Кредит 19

- 6800 руб. - Сторнирована сума ПДВ по товару, оплаченого за допомогою банківських карт;

Дебет 68 субрахунок "Розрахунки з ПДВ" Кредит 19

- 6800 руб. - Прийнятий до відрахування ПДВ.

-кінець прикладу-

В даному випадку все майно магазину використовується одночасно для обох видів діяльності. Отже, фірма повинна роздільно враховувати ПДВ не тільки по товарах, але й за основними засобами. Для цього одну частину ПДВ потрібно буде включити до їх первісної вартості, а іншу можна буде прийняти до відрахування. Як і у випадку з товарами, робити це потрібно пропорційно виручці.

Як розрахувати ЕСН

Для правильного обчислення єдиного соціального податку фірмам, які здійснюють кілька видів діяльності , доводиться вести роздільний облік виплат, вироблених своїм працівникам. Справа в тому, що по діяльності, не перекладеної на ЕНВД, ці виплати будуть обкладатися ЕСН, а по перекладеної - не будуть.

При цьому в кожному разі з усієї суми виплат потрібно буде заплатити:

- внесок на страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань;

- внесок на обов'язкове пенсійне страхування.

Фірми, перекладені на ЕНВД, не звільняються від їх сплати.

Приклад

ЗАТ "Теремок" займається реалізацією товарів у роздріб. З цієї діяльності фірма переведена на сплату ЕНВД. Деякі покупці оплачують придбаний в магазині товар за допомогою банківських карт.

У жовтні 2003 року загальна сума виплат працівникам фірми склала 150 000 руб.

Виручка від продажів в цьому місяці склала 400 000 руб . У тому числі:

- оплата готівкою - 300 000 руб.;

- за допомогою пластикових карток - 100 000 руб.

Бухгалтер ЗАТ "Теремок" розрахував частку виручки від продажів за безготівковим розрахунком в загальній її сумі так:

100 000 руб. : 400 000 руб. = 0,25.

Сума виплат, на які потрібно нарахувати соцналогом, склала:

150 000 руб. х 0,25 = 37 500 руб.

А пенсійні внески та внески на страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань фірма заплатить зі загальної суми виплат на користь працівників, тобто з 150 000 руб.

-кінець прикладу-

Звернемо увагу, що на величину пенсійних внесків (але не більше ніж на 50 відсотків) фірма може зменшити суму ЕНВД, нараховану до сплати в бюджет. Зробити це їй дозволяє пункт 2 статті 346.32 Податкового кодексу.

Податок на майно

Частка майна фірми, яка припадає на діяльність, не перекладену на ЕНВД, оподатковується на майно. Її розмір також вважається пропорційно частці виручки. На це вказано в пункті 10.2 інструкції Державної податкової служби від 8 червня 1995 р. № 33.

Приклад

Продовжимо попередній приклад.

Вартість майна ЗАТ "Теремок" на 1 січня 2004 склала 250 000 руб. Це майно фірма використовує одночасно для діяльності, перекладеної і не перекладеною на ЕНВД.

Бухгалтер ЗАТ "Теремок" розрахував частку майна, з якою потрібно буде заплатити податок на майно, так:

250 000 руб. х 0,25 = 62 500 руб.

-кінець прикладу-

Податок на прибуток

Згідно з пунктом 9 статті 274 Податкового кодексу, фірми, що здійснюють види діяльності, перекладені і не переведені на ЕНВД, зобов'язані вести відокремлений облік доходів і витрат по ним. У разі неможливості такого поділу, їх слід визначати пропорційно частці доходів від кожного виду діяльності в загальному доході фірми. Це стосується також позареалізаційних доходів і витрат підприємства.Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »