Матеріали підготовлені групою консультантів-методологів "BKR-Интерком-Аудит" тел/факс (095) 937-3451/

Згідно зі статтею 567 ГК РФ за договором міни кожна із сторін зобов'язується передати у власність іншої сторони один товар в обмін на інший . До такого договору застосовуються положення договору купівлі-продажу, при цьому кожна зі сторін визнається продавцем товару, який вона зобов'язується передати, і покупцем товару, який вона зобов'язується прийняти в обмін.

Товари, що підлягають обміну, передбачаються рівноцінними, якщо в договорі немає інших вказівок на цей рахунок. Якщо договором встановлено нерівноцінними вартість переданих товарів, та сторона, яка передає товар меншої вартості, повинна виплатити різницю у вартості.

Згідно зі статтею 570 ЦК РФ право власності на товари, отримані за договором міни, переходить до сторін договору після того, як вони виконають свої зобов'язання з передачі товарів.

Якщо матеріально-виробничі запаси (МПЗ) отримані за договором, який передбачає їх оплату не грошовими коштами, в результаті товарообмінної (бартерної) операції, то фактична собівартість МПЗ визначається як вартість активів, переданих або підлягають передачі (пункт 10 Положення по бухгалтерському обліку "Облік матеріально-виробничих запасів" ПБУ 5/01). Вартість активів встановлюється, виходячи з цін на аналогічні активи, що встановлюються організацією в порівнянних обставинах. Якщо встановити вартість переданих активів з якихось причин не можливо, то вартість отриманих МПЗ визначається, виходячи з цін, за якими організація у порівнянних обставин набуває аналогічні матеріали. Таким чином, при визначенні вартості МПЗ, отриманим за такими договорами, повинні виконуватися вимоги статті 40 НК РФ.

У разі укладення договору міни організація здійснює дві операції купівлі-продажу, будучи продавцем за однією з них і покупцем по інший. Організація, що отримала МПЗ, зможе прийняти їх до бухгалтерського обліку тільки після того, як виконає свою частину зобов'язань за договором і передасть МПЗ іншій стороні. До цього моменту отримані МПЗ повинні враховуватися на позабалансовому рахунку 002 "Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання". Виручкою за операції передачі МПЗ буде вартість отриманих МПЗ. Фактична собівартість отриманих МПЗ визначається як продажна вартість МПЗ, які організація передає. Однак при визначенні суми ПДВ, що приймається до відрахування в подібних операціях, потрібно враховувати положення пункту 2 статті 172 НК РФ:

При використанні платником податків власного майна (в тому числі векселя третьої особи) в розрахунках за придбані їм товари (роботи, послуги) суми податку, фактично сплачені платником податку при придбанні зазначених товарів (робіт, послуг), обчислюються виходячи з балансової вартості зазначеного майна (з урахуванням його переоцінок і амортизації, які проводяться відповідно до законодавства Російської Федерації), переданого в рахунок їх оплати.

Таким чином, ПДВ, що приймається до відрахування, обчислюється не з вартості отриманих МПЗ, а з собівартості переданих МПЗ або продукції. Згідно з пунктом 6 ПБУ 5/01 суми ПДВ, які не приймаються до відрахування, підлягають включенню в фактичну собівартість отриманих МПЗ.

Приклад 1.

Організація А уклала з організацією Б договір міни. За умовами договору передаються сторонами МПЗ визнані рівноцінними.

Організація А передає 20 одиниць продукції, яка зазвичай реалізується за ціною 2160 руб. за штуку (у тому числі ПДВ - 360 руб.). Загальна вартість переданої продукції: 2160 х 20 = 43 200 руб. (У тому числі ПДВ - 7200 руб.). Собівартість одиниці продукції - 1600 руб. Загальна собівартість переданої продукції: 1600 х 20 = 32 000 руб.

Організація Б передає 1500 кг фарби, яка зазвичай реалізується за ціною 28,80 руб. за 1 кг (в тому числі ПДВ - 4,80 руб.). Загальна вартість отриманої фарби - 43 200 руб. (У тому числі ПДВ - 7200 руб.). Собівартість 1 кг фарби - 20 руб. Загальна собівартість переданої фарби: 20 х 1500 = 30 000 руб.

Організація А

Зміст операції

Дт

Кт

Сума, руб.

Отримано фарба

002

43200

Відображено виручку від реалізації як вартість отриманої фарби

62

90-1

43200

Списано собівартість переданої продукції

90-2

43

32000

Нараховано ПДВ по переданої продукції

90-3

68

7200

Відображено прибуток від реалізації продукції

90-9

99

4000

Отримана фарба прийнята на баланс після виконання зобов'язань по передачі продукції

002

43200

Оприбуткована фарба (43 200 - 7200)

10

60

36000

Відображено ПДВ по оприбуткованої фарбі

19

60

7200

Прийнято до заліку ПДВ по оприбуткованої і оплаченої не грошовим способом фарбі (32 000 х 20%)

68

19

6400

Сума ПДВ, не приймаються до відрахування, включена в собівартість отриманої фарби (7200 - 6400)

10

19

800

Закрито розрахунки по товарообмінних договорів

60

62

43200

Організація Б

Що стосується організації Б, то договір також можна умовно розбити на дві частини: обмін фарби на продукцію організації А на ту ж суму і реалізація решти частини фарби за гроші.

Виторг від реалізації визначається як сума вартості отриманої продукції і грошових коштів. ПДВ, що приймається до відрахування, розраховується виходячи з собівартості тільки тієї частини фарби, яка оплачена не грошовим способом: 37500 х 43 200/54 000 = 30 000 руб.

Зміст операції

Дт

Кт

Сума, руб.

Відвантажено фарба

45

10

37500

Відображено виручку від реалізації

62

90-1

54000

Списано собівартість переданої фарби (25 х 1500)

90-2

45

37500

Нараховано ПДВ за переданою фарбі

90-3

68

9000

Відображено прибуток від реалізації

90-9

99

7500

Отримані грошові кошти в оплату різниці у вартості МПЗ за договором (54000 - 43200)

51

62

10800

Оприбуткована отримана продукція (43 200 - 7200)

10

60

36000

Відображено ПДВ по оприбуткованої продукції

19

60

7200

Прийнятий до відрахування ПДВ по оприбуткованої і оплаченої не грошовим способом продукції (30 000 х 20%)

68

19

6000

Сума ПДВ, не приймається до відрахування, включена в собівартість отриманої продукції (7200 - 6000)

10

19

1200

Закрито розрахунки по товарообмінних договорів

60

62

43200


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »