Аналітичний журнал "Управління в кредитній організації" № 3/2008/

На думку члена Комітету Державної Думи з фінансового ринку, президента Асоціації регіональних банків Росії А.Г. Аксакова, на тлі кризи, спровокованої проблемами на американському ринку subprime, отечественнаябанковская сістемапоказивает завидну стійкість. Багато в чому цій стабільності сприяли своєчасні дії Банку Росії, зазначив він в інтерв'ю кореспондентові Видавничого дому "Регламент".

- Анатолій Геннадійович, які конкретно дії ЦБ РФ Ви маєте на увазі?- Говорячи про своєчасність дій ЦБ РФ, я мав на увазі насамперед та обставина, що в кризові періоди обсяги рефінансування через аукціони РЕПО протягом дня сягали 400 млрд рублів. Істотне розширення Ломбард-ного списку дозволило збільшити сукупність-ві активи, доступні для рефінансування, до 1,5-2 трлн рублів.

Однак сформована ситуація висвітлила іншу проблему: спираючись на депозити, обсяг яких зараз досягає 5 трлн руб-лей, російський банківський сектор здатний зберігати стійкість, тільки використовуючи короткострокові кредити. Від банківських систем розвинених країн наша система серйозно відрізняється саме відсутністю доступу до довгих грошей. Ця ситуація може бути охарактеризована як "криза довгих грошей".

- Чи не означає це, що настав час вносити серйозні корективи в нині чинну Стратегію розвитку банківського сектора Російської Федерації на період до 2008 року, розроблену Урядом РФ і Банком Росії? Тим більше що термін її дії закінчується.- Цілком очевидно, що прийшов час оновлення Стратегії розвитку вітчизняної банківської системи на перспективу і прийняття відповідного документа.

Що стосується суті назрілих змін до Стратегії, то вони зводяться до наступного. Якщо раніше основною метою було зростання об'єк-емов кредитування і кредитування реального сектора зокрема, то нова мета - раз-вітіе банківського сектора вглиб і вшир.

Розвиток вглиб означає підвищення терміновості активних і пасивних операцій банків. Світова криза виразно показав, що в умовах "опори на власні сили" російський фінансовий сектор не має можливості надавати довго-і навіть середньострокові кредити. Програми іпотечного та автокредитування згортаються.

Головна проблема російських банків - мобілізація довгострокових пасивів (гроші бюджету та інститутів розвитку, засоби найбільших експортерів, цільові депозити населення, кошти інституціональних інвесторів) - ніяк не вирішується. Пріоритети тут до теперішнього часу не ясні. Це завдання не вирішити усередині банківського сектора.

Розвиток вшир означає розширення клієнтської бази банків через механізми дистанційного надання послуг (роздрібні агенти, Інтернет і мобільний банкінг, електронні платіжні системи). Це означає і одночасне підвищення фінансової грамотності населення.

Розвиток вглиб і вшир припускає ясне розуміння пріоритетів, політичну волю і серйозну модернізацію законодавства та регулювання.

- До речі, Вас задовольняє хід реалізації нині діючої Стратегії?- У цілому задовольняє.

Як відомо, чинна Стратегія раз-витія на період до 2008 року передбачає вирішення наступних завдань: вдосконалення нормативного правового забезпечення банківської діяльності; завершення переходу кредитних організацій на використання міжнародних стандартів фінансової звітності; створення умов для запобігання використання кредитних організацій в протиправних цілях; підвищення якості надаваних кредитними організаціями послуг.

При цьому, повторюю, головною метою, заявленої в Стратегії, є збільшення обсягів банківського кредитування.

Звичайно, можна по-різному оцінювати результативність виконання Стратегії, однак безсумнівно, що за останні роки російський банківський сектор виконав своє основне завдання - домігся значного зростання обсягів кредитування реального сектора і споживачів.

На тлі вкрай сприятливих макроекономічних показників в масштабах всієї економіки банківський сектор демонстрував упевнену позитивну динаміку. Стратегією поставлені наступні планки, які повинні бути досягнуті російської банківської системою до 1 січня 2009 року:>відношення "Активи/ВВП" - 56-60%;>відношення "Капітал/ВВП" - 7-8%;>відношення кредити нефінансовим організаціям/ВВП - 26-28%.

Можна констатувати, що дані показники в цілому або вже досягнуті, або будуть перекриті у наступному році.

Активи банківського сектора РФ за період з 2000 по 2007 рік збільшилися в абсолютному вираженні в 8,8 рази, а показник "Активи/ВВП" виріс за цей же період з 32,9 до 52,4%.

Власні кошти банківської системи за розглянутий період показали десятикратне зростання в абсолютному вираженні. Показник "Капітал/ВВП", що складав на початок 2000 року 3,5%, досяг на 1 січня 2007 року рівня в 6,3%.

Особливо слід зазначити фантастичне зростання обсягів споживчого кредитування. Частка кредитів, виданих фізичним особам, включаючи прострочену заборгованість, до ВВП на 1 січня 2007 року склала 7,7% проти 0,6% на 1 січня 2000 року. Всього на 1 вересня 2007 року фізичні особам було видано кредитів на 2,7 трлн рублів.

По суті, за оглядає період часу нам вдалося перетворити російський банківський сектор в генератор економічного та інвестиційного зростання. Чому, до речі, сприяла і сприятлива економічна ситуація.

Хоча повинен при цьому зазначити, що виконання заходів Стратегії протікає нерівномірно. Візьмемо, приміром, вдосконалення нормативної бази банківської діяльності. Загальні завдання в цій сфері, позначені в Стратегії, залишаються в цілому нереалізованими. Протягом двох останніх років парламент розглянув лише вісім законопроектів з більш ніж тридцяти, передбачених Стратегією. Ці документи, незважаючи на всю їх важливість, носили приватний, вторинний характер. Найбільш складним і фундаментальним правовим проблем, порушених у Стратегії, досі не приділяється достатньо уваги.

Серйозні нарікання зберігаються до якості надаваних кредитними організаціями послуг. Всі знають про соціальної напруженості на ринку споживчого кредитування. З одного боку, не всі банки, які працюють тут з населенням, діють сумлінно. З іншого - ті способи, які намагаються використовувати державні структури (від Росспоживнагляду до прокуратури), також викликають багато запитань. Замість швидкого ухвалення спеціального закону впроваджуються позазаконних, адміністративні методи. Упевнений, що практика подібного тиску на банки не повинна підміняти правових механізмів регулювання.

Не до кінця послідовною слід також визнати реалізацію заходів з підвищення конкурентоспроможності російських банків. Регулювання відносин у банківському секторі та на фінансовому ринку, що виникають з забезпечення виконання зобов'язань, застосування окремих правових інститутів і впровадження фінансових інновацій, є істотним обмежувачем подальшого розвитку ринку.

В той же час досить успішно протікала боротьба з використанням кредитних організацій в протиправних цілях. В ході цієї боротьби більше 70 кредитних організацій позбулися ліцензій через відмивання доходів.

Ось, мабуть, те головне, що хотілося б сказати з приводу реалізації нині діючої Стратегії.

- Що стосується нової Стратегії розвитку банківського сектора на перспективу, то що в ній повинно бути головним?- Вважаю, що в ній необхідно ставити питання про комплексної модернізації російського фінансового ринку в самих різних сферах на основі принципів, вироблених на розвинених фінансових ринках. Це є нагальним завданням російського банківського сектора і ринку капіталів. При цьому було б неправильно проводити розділову межу між банками і ринком цінних паперів, ринком капіталів. Адже саме кредитні організації в Росії є його найбільш активними учасниками та інвесторами.

На мій погляд, нова Стратегія - це "битва за довгостроковий ресурс", план по створенню "глибокої банківської системи", заснований на залученні в фінансовий оборот нових матеріальних активів (насамперед нерухомості). Тому одним з основних елементів нової Стратегії поса-ни стати житлова і земельна іпотека.

Одна з найважливіших структурних завдань - диференціація банківського сектора.

Асоціація регіональних банків Росії особливо гостро відчуває цю потребу, адже в неї входять банки як з першої п'ятірки, так і з другої тисячі.

Проте всі вони згідно із сьогоднішнім законом виконують обов'язкові вимоги в частині реєстрації, регулювання, нагляду, управління та ін Ускладнення видів і форм банківської діяльності, поява спеціалізованих, малих, регіональних організацій диктують необхідність диференційованого регулювання і нагляду. Це дозволить привести наглядові витрати і витрати, пов'язані з регулюванням, в соот-відповідне з розмірами бізнесу. Слід повернутися і до обговорення ідеї введення регіональних і федеральних банків, іпотечних та інших спеціалізованих банків, банків споживчого кредиту та кооперативних.

Головною соціальною завданням нової Стратегії має стати відновлення репутації банківської індустрії в суспільстві. Адже негативним результатом бурхливого зростання споживчого кредитування, на жаль, стало катастрофічне падіння довіри до банків через так званих додаткових платежів, що стягуються ними. Банкіри виявилися не готовими до ситуації. Вони постійно запевняли клієнтів в надійності і стійкості, думаючи про депозити. Але на ринку кредитування довіру має інше вираження. Це - віра в справедливого кредитора. Створений не без допомоги ЗМІ образ банкіра як "жадібного лихваря" міцно закріпився в масовій свідомості. Нам необхідно об'єднати зусилля і виробити план дій на 3-5 років, щоб кардинально виправити ситуацію.

- На думку багатьох аналітиків та учасників фінансового ринку, в даний час в інтересах збільшення капіталізації кредитних організацій підвищеної уваги потребують питання спрощення проведення IPO, злиттів і поглинань у банківському секторі, введення безвідкличних внесків. Ви поділяєте таку думку?- Так, поділяю. І вважаю актуальним вирішення цих проблем законодавчим шляхом.

Як показує життя, при злитті кредитних організацій вимога статті 40 ГК РФ про задоволення кредиторів ліквідованого банку фактично торпедує процедуру реорганізації. Відповідні поправки в банківське законодавство і Цивільний кодекс повинні зняти накопичилися.

Тепер про безвідкличних вкладах. Перед банками, громадянами і в цілому перед економікою стоїть найважливіше завдання - акумулювання довгого інвестиційного ресурсу. В даний час стаття 837 ЦК РФ гарантує повернення строкового вкладу на першу вимогу вкладника, що створює ризик ліквідності в банківській системі і знижує її інвестиційний потенціал. Багатьма, в тому числі і нами, пропонується надати банкам і громадянам укладати такі договори строкового вкладу, коли банк і клієнт зможуть самостійно визначати можливість дострокового вилучення вкладу.

Більше чотирьох років депутати намагаються узгодити з юристами відповідний проект закону про безвідкличних вкладах. Остання пропозиція зводиться до жорсткій прив'язці розміру такого внеску до розміру компенсації, виплачуваної АСВ.

При цьому до статті 8 Закону про банки і банківську діяльність пропонується внести положення про те, що кредитна організація зобов'язана надавати вкладникам інформацію про всі суттєві умовах договору банківського вкладу, включаючи умову про відсутність у вкладника права на одержання вкладу на першу вимогу. Це повинно робитися шляхом розміщення інформації в доступних для вкладників - фізичних осіб приміщеннях кредитної організації, в яких здійснюється їх обслуговування. Порядок і умови надання такої інформації, у тому числі при розповсюдженні кредитними організаціями реклами, встановлює Банк Росії.

- Схоже, вкрай актуальною стала і тема підвищення фінансової грамотності населення.- Це викликано необхідністю підвищення доступності банківських послуг. Адже мільйони наших співгромадян позбавлені доступу до банківських продуктів через недостатню фінансової грамотності.

Повинен сказати, що останнім часом розробка заходів по підвищенню фінансової грамотності населення стала однією з важливих ініціатив депутатів Держдуми і Асоціації регіональних банків Росії. Настав час перейти до розробки та реалізації національної стратегії, здійснюваної спільно Урядом Росії, бізнесом та неприбутковими організаціями. Нами розроблені конкретні проекти, спрямовані на зближення потреб держави, бізнесу і можливостей освіти, які вирішують проблему фінансової грамотності населення.

Добре, що найбільш успішні компанії вже роблять певні зусилля з ліквідації фінансової відсталості населення. Всі вони, як правило, укладаються в загальну бізнес-стратегію і є проявом соціальної відповідальності бізнесу. У числі відповідних проектів можна назвати ініціативи найбільших російських і іноземних банків, страхових і керуючих компаній. Серед некомерційних організацій ініціаторами подібних програм стали Міжнародний форум лідерів бізнесу принца Уельського, міжрегіональна громадська організація "Досягнення молодих", НП "Мій вибір".

Спільно з міжнародною платіжною системою Visa ми запускаємо масштабний проект під умовною назвою "Азбука фінансів ". Це комплексний медійний продукт, що включає Інтернет, телебачення, зовнішню рекламу і, звичайно, друковані ЗМІ. Однією з його завдань, зокрема, буде пояснення молоді споживчих властивостей нових фінансових продуктів - банківських карт, кредитів, цінних паперів.

Хочу нагадати про те, що в листопаді 2006 року на засіданні Президії Держ-ради, присвяченому проблемам розвитку банківської системи, мабуть, вперше в новітній історії Росії на найвищому державному рівні була піднята проблема доступності фінансових послуг населенню. За словами В.В. Путіна, більше 60 млн росіян позбавлені доступу до банківських продуктів.

Була позначена необхідність побудови фінансової системи, доступної для всіх груп населення. При цьому відкритим залишилося питання про якість, структурі, складових частинах і регулюванні такої системи. Її основні контури ми в Асоціації регіональних банків Росії вирішили прописати в новому комплексному документі - Стратегії підвищення доступності фінансових послуг. Мова йде про всеохоплюючої фінансовій системі, доступній як для громадян, які є традиційними банківськими клієнтами, так і для тих, хто з різних причин не знайомий або не має доступу до банківських послуг.

Підготовлений нами проект містить розгорнуту картину інституційних і нормативних змін, підпорядкованих єдиній меті - підвищенню доступності фінансових послуг на всій території країни. У відповідності з цим документом на вітчизняному ринку роздрібних фінансових послуг повинні ефективно взаємодіяти банки, кредитні кооперативи, мікрофінансові організації, спеціалізовані фінансові компанії, каси взаємодопомоги, компанії стільникового зв'язку і інтернет-провайдери, оператори електронних платіжних систем і емітенти електронних грошей.

При роботі над проектом приділено відповідну увагу і технологічної, комунікаційної основі фінансового бізнесу. Тут слід виділити різні механізми дистанційного надання фінансових послуг, мобільний та інтернет-банкінг, технології поштового зв'язку, роботу через роздрібних агентів, вибудовування зонтичних структур. Всі з перерахованих фінансових та комунікаційних посередників повинні мати можливість використання названих технологій.

Нові технології дозволяють надавати пріоритет лять послуги населенню дистанційно, поза службових приміщень: з використанням карткових платіжних систем або із застосуванням технологій стільникового зв'язку, платіжних терміналів, використанням електронних платіжних систем, побудованих на основі мережі Інтернет та електронних грошей.

- Приділено чи в проекті Стратегії підвищення доступності фінансових послуг увагу проблемі впровадження банківських карт і їх обов'язкового приймання торговими точками?- Так. І в проекті Стратегії з цього приводу ми записали, що завдання підвищення частоти використання банківських карт при оплаті товарів і послуг передбачає комплекс законодавчих, організаційних та адміністративних заходів по стимулюванню прийому платіжних карт торговими точками.

Детальніше »